2021. október 16., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Egyedi vasárnap délután

A magyar népdal és néptánc varázsa kerítette hatalmába mindazokat, akik július 18-án, vasárnap részt vettek a Járd ki lábam, járd ki most! első nagysármási népzene-, népdal- és néptánctalálkozón. A rendezvény fiatalokat és időseket egyaránt vonzott a helyi középiskola udvarára, ahol az ideiglenes szabadtéri színpadot kialakították. 

Az öt meghívott együttes fiataljai eredeti szép viseletekben olyan érett, kiforrott műsorokat mutattak be, amelyek meggyőztek arról, hogy nem véletlenül nyernek díjakat külföldön is. A sármási felnőtt táncosok korukhoz illően kicsit lassabban járták, de reményeink szerint a helybeli fiatalok is megkívánják, hogy olyan tudásra tegyenek szert, mint a vendégtáncosok, és a legközelebbi találkozón az ő fellépésüknek is tapsolhasson majd a közönség.

A találkozó ötletéért és megszervezéséért Székely Szabina műsorvezető mondott köszönetet a Nagysármási Polgármesteri Hivatalnak, Botezan Valer polgármesternek, aki az egyik leghűségesebb nézője volt a rendezvénynek és a folyton mozgásban levő Trombitás Jolán alpolgármester asszonynak. Továbbá Molnár Józsefnek, a seregszemle vezetőjének, a Maros Megyei Koreográfusok és Népi Együttesek Egyesületének képviseletében, valamint a Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás Maros Megyei Központját vezető Iulian Praja igazgatónak, akik jelen voltak a találkozón. Molnár József oklevéllel jutalmazta a fellépőket.

Hivatalosságokban, meghívottakban nem volt hiány, és szinte valamennyien köszöntötték a rendezvényt. 

Szilágysági tánc – gyulakutai Szivárvány


Semmi sem fontosabb, mint egy nép szellemiségének megőrzése, megerősítése, függetlenül attól, hogy milyen országban él, és milyen nyelvet beszél. A hagyományok, a kultúra és a hit ennek a szellemiségnek az alappillérei. A magyar népviselet szépsége, az ének és a tánc öröme pozitív energiával, örömmel, szeretettel tölti fel a résztvevőket a járványhelyzet nehéz időszaka után. Reményei szerint Nagysármáson a normális emberi kapcsolatok időszaka jött el, és a nemzetiségek harmonikus együtt-élése révén a település remélt fejlődése megvalósulhat – nyitotta meg a rendezvényt Botezan Valer polgármester. 

Szavait Kolcsár Károly parlamenti képviselő értékelte, aki elmondta, hogy gazdag népi kultúránkból bőven lehet meríteni, és van is, aki merítsen. Minden hasonló seregszemle arról tanúskodik, hogy a repertoár kifogyhatatlan, és mind több fiatal tanulja meg hagyományos tánckultúránk dialektusait. Érzik, tudják, hogy az eredeti népdal, néptánc, népzene anyanyelvünk része, a magyar lélek szókincse, önkifejezési kódrendszerünk, amit továbbra is őriznünk kell. Hozzátette, hogy gyönyörűséggel tölti el a látvány, és minden elismerése azoké, akik rendületlenül vezetik a tánccsoportokat, illetve akik táncolnak, dalolnak és muzsikálnak, és akik remek fesztiválokat szerveznek anyanyelvünk ápolásáért, aminél nemesebb szolgálat aligha van. Illesse őket elismerés és megbecsülés! – hangsúlyozta.

Helyi hagyományos tánc – sármási Sárma 


Nagysármáson, Maros megye végvárában egy erős, éli akaró közösség lakik, amely megszervezte a találkozót, ami hozzájárul ahhoz, hogy közösségeink gyarapodjanak és fennmaradjanak – mondta többek között Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke, akinek Iulian Praja igazgató fejezte ki köszönetét a megyei kulturális események támogatásában nyújtott segítségért, továbbá a polgármesternek és helyettesének a művelődési és az egyházi élet támogatásáért. A továbbiakban a fellépőket és az együttesek vezetőit köszöntötte, majd a hagyományok éltetésének fontosságát, a találkozás örömét hangsúlyozta. 

– Reményeink szerint ezen a napon egy olyan indulásnak vagyunk tanúi, ami folytatódni fog, és éltetőbb, élhetőbb közösséget teremt – adott áldást a rendezvényre Kovács Szabadi Levente helybeli református lelkipásztor. A kultúra, a művészet, a hit megszépíti, megnemesíti az ember életét – áldotta meg a rendezvényt Daniel Cămară ortodox lelkész. 

A meghívottak között volt Nagy Sándor ezredes, a helyi tűzoltóság parancsnoka, valamint Bartha Erzsébet, a helybeli iskola aligazgatónője is. 

Szenteljük a mai napot a néhai kórustag és néptáncos Bodó Ibolya, valamint a sármási zenekar frontembere, Szabó Géza emlékének, akik a vírus áldozatai lettek – kérte a résztvevőket a műsorvezető. 

Magyarói tánc – Csurgó együttes


A seregszemlét a nagysármási református egyházközség Kovács Emese vezette kórusa nyitotta meg, majd a több évtizede működő fúvószenekar Székely Gyula vezényletével egyházi és világi darabokkal szórakoztatta a közönséget. A sármásiak Sălăgean Éva vezette amatőr színjátszó csoportja három vidám jelenettel hangolta jókedvre a közönséget Székely Katalin és Mureşan Mihaela, Borbély Erika és Rigó Zalán, valamint Rigó Éva és Székely Szabina előadásában. A Trombitás Jolán vezette Sárma amatőr tánccsoport nyárádmenti tánccal indította a tulajdonképpeni seregszemlét, és a helybeli idősektől tanult tánccal fejezte be. 

A hagyományos tánckultúrával rendelkező magyarói Csurgó együttes három pár fiú táncosa már kezdetben „magasra emelte a lécet” a mezőségi tánc verbunkjával, de a többiek sem maradtak le. Nagy József csoportjának tagjai „otthonosan” járták a magyarói hagyományos táncrendet is. Kiforrott, biztos mozgásukon látszik hivatásos táncoktatóik, Varró Huba, Bugnár Zsolt és Lovász Zsuzsanna munkájának eredménye. 

Büszkék lehetünk a Csillagfény együttes táncosaira is. A marosvásárhelyi népművészeti iskola diákjai, Lengyel Ildikó tanítványai ezúttal is kitettek magukért, igazolva bel- és külföldi sikereiket. Vidám piros pörgés volt a küküllőmenti táncuk, a mezőségiben a fiúk remekeltek, a verbunkot járva. 

El kell ismernünk, hogy nemcsak Gyulakuta számára ajándék a Szivárvány együttes, jó érzés látni, hogy a Magyari Edit-Csilla és Szabó Erzsébet tanárnők vezette csoport Erdély néptánckultúrájának távolabbi pontjaira is kitekintve pompás szilágysági táncot adott elő. Dicséret illeti lelkes oktatóik, Szabó Réka és Szász Róbert, a Maros Művészegyüttes hivatásos táncosainak munkáját.

Ördöngösfüzesi verbunk – marosludasi Hajdina


Ördöngösfüzesi táncokkal örvendeztette meg a közönséget a Tóth Sándor vezette marosludasi Hajdina együttes. A verbunk előadása közben a fiúk valósággal úsztak a levegőben, de nem maradtak le a lányok sem. Rajtuk is látszik a koreográfusok, Kovács Szabolcs és Gagyi Orsolya, a Maros Művészegyüttes profi táncosainak hozzáértő útmutatása. 

Volt kinek és volt miért tapsolni Nagysármáson, ahol rendkívül jó érzés volt újra látni, hogy van, lesz, aki tovább élteti hagyományainkat, zenei és mozgásbeli anyanyelvünket pedig sok tehetséges, szép fiatal diák „beszéli” és adja tovább. Nagyon büszkék lehetünk rájuk. 

A műsor végén Ferenczi Attila diák énekelt. 

A csíki székelyek üzenetét Bíró Éva népdal- és nótaénekes tolmácsolta, majd Ábrám Tibor marosvásárhelyi énekessel együtt olyan hangulatot teremtettek, hogy a közönségnek is kedve lett volna táncra perdülni. 

A sármásiak figyelmes vendéglátóknak bizonyultak, és a helyi összefogást jelzi, hogy 17 vállalkozó és magánszemély támogatta az első magyar népdal- és néptáncfesztivált, amelynek öröm volt a meghívottja lenni. 

Küküllőmenti tánc – Csillagfény együttes

Fotók: Bodolai Gyöngyi