2022. október 3., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

 Könyvtörténeti konferencia és digitalizálási projektek, Teleki Sámuel-emlékkiállítás és az egész éven átívelő kamarakiállítások, Teleki-séták – címszavakban így írható le a Teleki Sámuel tiszteletére szervezett emlékév a Teleki Tékában. 1822. augusztus 7-én hunyt el a könyvtáralapító gróf, akinek tékája mai napig fogadja a kutatókat az olvasóteremben, a látogatókat a múzeumban és a nagyközönséget rendezvényein.

 A könyvtáralapító kancellár sokszínű munkásságát, illetve Teleki Sámuel személyiségének a 21. században is érzékelhető varázsát kívánta bemutatni a Teleki Téka a Teleki Sámuel-emlékév rendezvényei által.

 Az év folyamán szervezett kamarakiállítások az életmű különböző érdekesebb aspektusait mutatták be fel. Januárban a magyar kultúra napjára megnyitott kiállítás Teleki filológiai munkásságára hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy ennek köszönhetően a Teleki Téka őrzi a Kárpát-medence egyik legteljesebb Janus Pannonius-gyűjteményét. 

 Az áprilisi kiállítás Teleki Sámuel eszmerendszerének alapvonalait kívánta bemutatni, viszonyulását a kor főbb eszmei irányzataihoz néhány levélen, saját feljegyzésen és a könyvtárban szereplő alapmunkákon keresztül. 

 Az év leglátványosabb minikiállítása a Múzeumok éjszakájára készített Császárok szolgálatában c. tárlatunk volt, amely három császárportré, Mária Terézia, II. József, II. Lipót korabeli képei köré épült. A festmények valamikor a Téka nagytermét díszítették, ezeket a hatvanas években felsőbb utasításra át kellett adni a Maros Megyei Múzeumnak. Ideiglenes visszakerülésük is a Teleki-emlék-év egyik ünnepélyes momentuma, ennek tiszteletére készítettük a három uralkodóról és Teleki Sámuelhez fűződő kapcsolatukról a kis összeállítást. A kiállított könyveken keresztül azt próbáltuk érzékeltetni, hogy Teleki Sámuel milyen információkat tartott fontosnak eljuttatni Marosvásárhelyre az általa szolgált koronás főkről. 

 Júniusi tárlatunk a könyvtáralapítónak dedikált kiadványokból nyújtott válogatást. Teleki Sámuel mecénásként számos irodalmi mű és tudományos szakmunka megjelenését támogatta. Ezeknek a kapcsolatoknak leglátványosabb jelei, tanúsítványai a könyvekben található dedikációk, nyomtatott vagy kézzel írt ajánlások: Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy, Rácz Sámuel, Aranka György dedikációira vagy éppenséggel a kancellárnak írt kedves soraira csodálkozhattak rá látogatóink a könyvtár nagytermében bemutatott kiadványokon.

 Júliusban Teleki Sámuel kedvenc könyveiről nyílt kamarakiállítás: levelezéséből tudjuk, hogy az ókori görög-római klasszikus szerzők álltak szívéhez legközelebb, ezt a kiadások bősége, a könyvek gazdag bejegyzésanyaga is mutatja; ősnyomtatványok, szép kivitelezésű 16-18. századi kiadványok sorakoztak a tárlóban. 

 Augusztusban, a Vásárhelyi Forgatag napjaiban a nagyközönség számára talán legérdekesebbnek, kockáztassuk meg: bulvárosabbnak tűnő, de a 18. századi kultúr- és tudománytörténet szempontjából nagyon is komoly téma kerül terítékre, Teleki Sámuel kapcsolata a szabadkőművességgel.

 A kiállítások mellett augusztusban tematikus sétákon is ismerkedhettek a vásárhelyiek a kancellár életének helyszíneivel. A sáromberki kastély termeit, a grófi család adományából épült templomot és a Teleki-kriptát tekinthették meg a sáromberki séta résztvevői Orbán János művészettörténész vezetésével. Ő vezette a vásárhelyi sétát is, amely a Teleki családdal kapcsolatos épített örökséget vette számba. A séták fénypontja a Teleki Tékában vezetett séta volt, melynek során Kovács Bányai Réka és Petelei Klára könyvtárosok a könyvtár mellett berendezett egykori kancellári lakosztály termeit mutatták be, mesélve a ma már másra használt helyiségek egykori rendeltetéséről.

 A Teleki-év nagyközönséget érintő programjainak megkoronázása a Teleki Tékában szeptember 21-én megnyíló időszakos kiállítás, amely a könyvtáralapító kancellár, tudós és államférfi életének fordulópontjait, legfontosabb kapcsolatait mutatja be. A kiállítás kurátora László Kimpián Annamária, a tárlat 2023 májusáig lesz látogatható. 

 A Teleki Sámuel-emlékév legfontosabb szakmai rendezvénye az ugyancsak szeptember 21-én kezdődő Teleki Sámuel tudományos emlékkonferencia, amely a régió régi könyves szakembereinek legfrissebb kutatási eredményeit ismerteti a szakmai és a nagyközönséggel. Az elmúlt 20 év folyamán a Teleki Téka által szervezett tudományos ülésszakok (2002, 2004, 2016) Erdélyben egyedi és hiánypótló rendezvények voltak. Mindhárom eddigi konferenciánk munkálatainak nyomán tanulmánykötet született, további kutatások, együttműködési projektek indultak, reméljük, 2022-es emlékkonferenciánknak is hasonló hozadéka lesz. 

(Az ismertető hosszabb, esszészerű változata a Kincses Kolozsvár Kalendárium 2022–2023 kötetében olvasható Lázok Klára tollából: „Erdély elég dolgot ád” Teleki Sámuel-emlékév 2022) (közlemény)