2023. szeptember 24., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

1783 előkészítő osztályos diák a magyar tagozaton

A Maros Megyei Tanfelügyelőség honlapján is megjelent az Oktatási Minisztérium rendelete, amely a 2022–23-as iskolai évben induló előkészítő osztályokba való beiratkozás időpontjait és módszertanát foglalja magában, továbbá a megyei tanfelügyelőségek és az iskolák teendőit.


Fotó: archívA rendelet valójában jóváhagyja a múlt tanévben érvényes előírásokat, amelyek alapját az a szempont képezi, hogy minden hatéves gyermeket a lakóhelye szerinti körzetben kötelesek beírni az előkészítő osztályba. Mind a körzeti, mind a tehetséggondozó, illetve egyházi iskolák, amelyeknek nincsen körzete, figyelembe kell hogy vegyék azt a négy alapvető feltételt, amelyet a miniszteri rendelet tartalmaz a saját feltételeik mellett. 

Az idén is háromfordulós lesz a beiratkozás, hogy egyetlen hatéves gyermek se maradjon hely nélkül. 

Amint már korábban említettük, a statisztikai adatok alapján megyénkben 1783 előkészítős diákra számítanak, akik 2022. szeptember 1-ig betöltik a hatodik életévüket, és 97 magyar tannyelvű önálló vagy összevont osztályban kezdhetik meg a 2022–23-as tanévet. 

A részletekről Fejes Rékát, a tanítókért felelős tanfelügyelőt kérdeztük.

Elmondta: március 28-án hozzák nyilvánosságra a beiskolázási körzeteket, 29-én pedig a Neveléslélektani Központ is közölni fogja azokat a helyszíneket, ahol a gyermekek pszichoszomatikus felmérését elvégzik. Március 30-a és április 8-a között mérik fel azokat a gyermekeket, akik szeptember elseje és december 31-e között töltik be a hatodik évüket. Mindazok, akik óvodába jártak, és ajánlást kapnak az óvodától, hogy elég érettek az iskolakezdésre, nem kell a pszichoszomatikus felmérésen részt vegyenek. Kötelező a felmérés azok számára az említett korcsoportból, akik nem jártak óvodába, vagy külföldről jöttek haza. Ha a szülők szeretnék iskolába íratni őket, be kell adniuk egy kérvényt a Neveléslélektani Központhoz (a megyei tanfelügyelőség épületében), ahol közlik a szülővel, hogy mikor és hol kell jelentkezniük gyermekük iskolaérettségének a megállapítására.

– Akik a következő év januárjában, februárjában lesznek hatévesek, jelentkezhetnek-e a felmérésre?

– Bár nem írja a szabályzat, abban az esetben, ha rendszeresen jártak óvodába, és megkapták az óvodapedagógustól az ajánlást, be lehet íratni őket az előkészítő osztályba. Az óvónőknek kötelező a megfigyelési lapot kitölteni, ami alapján az ajánlást megírhatják.


Fotó: Nagy Tibor (archív)A szülők a kérvényeket április 11. és május 10-e között kell benyújtsák a körzeti vagy a választott iskolához. Az első fordulóban azoknak a kérvényét hagyják jóvá, akik az iskola körzetében laknak, a többi kérést az általános szempontok figyelembevételével a fennmaradt helyek függvényében rendezik. Ha valaki más körzetbe adja be a kérvényt, és onnan kiesik, joga van a gyermekét beíratni a lakhely szerinti körzeti iskolába. Nagyon fontos, hogy a szülők második lehetőségként a kérvényben jelöljék be a körzeti iskolát is, hogy abban az esetben, ha a gyermek nem jutna be a választott tanintézménybe, akkor visszatérhessenek oda, ahova tartoznak, és ahol fel kell venni minden gyermeket, akinek a körzetben van a lakhelye. Ha nincs elegendő hely, a körzeti iskola kérheti a tanfelügyelőségtől az előkészítő osztályos diákok számának a növelését, akár új osztály indítását is, ha van annyi jelentkező. Ha marad hely a körzeti iskolákban, oda az általános szempontok figyelembe vételével írják be a gyermekeket.

 – Melyek az általános szempontok? 

– Ezek: a fogyatékosság, ha a gyermek árva, félárva, ha testvére jár abba az iskolába, ahova a szülő szeretné beíratni, mindezt orvosi vagy egyéb dokumentummal kell igazolni. 

– Melyek azok az állami fenntartású iskolák megyeszékhelyünkön, amelyeknek nincsen körzete? 

– A művészeti líceum, a sportiskola, a református kollégium, a római katolikus teológiai líceum, amelyekben a tanintézmény profiljának megfelelően dönthetnek. A módszertanban előírt általános szempontok mellett, amit be kell tartani, az iskolák április 29-ig kell benyújtsák a tanfelügyelőséghez a tehetséggondozó, illetve az egyházi profilnak megfelelő sajátos szempontokat, amelyeket a beiratozás során figyelembe kívánnak venni.

– A beiratkozás első szakasza után május 25-ig az iskolák ellenőrzik az adatok érvényességét. Május 27-én függesztik ki, hogy maradtak-e üres helyek, ezekre május 31. és június 7-e között lehet újra iratkozni, június 10-én a végleges névsorokat nyilvánosságra kell hozniuk az iskoláknak. Azoknak a gyerme-keknek a helyzetét, akiket nem írattak be sehova, a tanfelügyelőség oldja meg szeptember elseje és 8-a között – tájékoztatott Fejes Réka, az alsó tagozaton tanító pedagógusokért felelős tanfelügyelő. 

A miniszteri rendelet szerint a tanfelügyelőségeknek a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok számára biztosítaniuk kell az előkészítő osztályosok számának megfelelő helyet, hogy valamennyien anyanyelvükön tanulhassanak. Az anyanyelv ismerete beiratkozáskor az iskola által megszabott feltételek között szerepelhet. 

Minden tanintézmény honlapján (ha nincsen, akkor a tanfelügyelőségén) közölni kell az intézmény pontos megnevezését, a körzetéhez tartozó utcákat, a tervezett előkészítő osztályok számát, az iskola vezetőtanácsa által jóváhagyott feltételeket (amelyek között nem szerepelhet a beiratkozást megelőző lista), a beiratkozás általános és sajátos feltételeit, ha több a jelentkező, mint a helyek száma, továbbá a délutáni oktatás megszervezésének a lehetőségét, fényképeket a tanintézmény biztosította feltételekről, az ott dolgozó személyek feltüntetése nélkül. 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató