2022. augusztus 13., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Közlemény

               nyilvános konzultáció megnyitásáról


A Maros Megyei Tanács 2022. június 10-én megnyitotta a következő normatív jellegű okirattervezetre vonatkozó nyilvános konzultációt: Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyásáról a Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra 2014–2020 közötti fejlesztésére irányuló regionális projekthez, Marosludas – Mezőméhes övezet, Marosludas KTE, Mezőszengyel KTE, Mezőtóhát KTE, Mezőzáh KTE, Mezőgerebenes KTE, Mezősályi KTE, Mezőménes KTE.

A normatív jellegű okirattervezethez tartozó dokumentáció tartalmazza:

• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása szükségességének jóváhagyási jelentését;

• A Területrendezési és Urbanisztikai Igazgatóság szakjelentését;

• A jogügyi szolgálat jelentését;

• A határozattervezet mellékletét.

A dokumentáció elemezhető:

• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű határozattervezeteknél;

• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 1-es iroda;

• az okirattervezet másolata elkérhető az intézmény iktatójába küldött kérés alapján.

A nyilvános konzultáció tárgyát képező okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű javaslatokat, indítványokat és véleményeket 2022. június 20-ig lehet benyújtani:

• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relaţii şi informaţii publice – Guvernare transparentă, deschisă şi participativă, standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit” rovatban található, az F.PS.19.07 – Formular pentru colectarea de propuneri néven;

• elektronikus formátumú üzenetként a következő elektronikus postacímre: cjmures@cjmures.ro;

• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026;

• az intézmény székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8.00–16.00 óra között.

A benyújtott javaslaton a következő megjegyzést kell feltüntetni: Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyásáról a Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra 2014–2020 közötti fejlesztésére irányuló regionális projekthez, Marosludas – Mezőméhes övezet, Marosludas KTE, Mezőszengyel KTE, Mezőtóhát KTE, Mezőzáh KTE, Mezőgerebenes KTE, Mezősályi KTE, Mezőménes KTE – Javaslatok. 

A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban.

Az írásban megfogalmazott és beküldött, elutasított javaslatokra a beküldők írásban kapnak indoklást. 

Az érdeklődők számára lehetőség van közvita szervezésére is, amelyen a jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, ha ezt egy törvényesen létrehozott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2022. június 20-ig.

További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265/263-211, 1245-ös belső szám, valamint e-mailben a calin@cjmures.ro címen, kapcsolattartó Călin Suciu.


Péter Ferenc                         

ELNÖK                                 


 Paul Cosma

  FŐJEGYZŐ