2022. július 3., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Megrendülten vettünk tudomást Kajcsa László kollégánk szeretett ÉDESAPJA haláláról. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Az Aquaserv vezetősége. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük ki Kajcsa László kollegánknak, együttérzünk vele szeretett ÉDESAPJA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Az Aquaserv munkaközössége. (sz.-I)