2021. október 27., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az elmúlt év terhekkel telített hónapjai után fellélegezve készültünk hagyományőrző táborunk megszervezésére. Egyesületünk, a Kibédi Seprődi János Művelődési Egyesület megelégedéssel könyvelheti el, hogy július végén igazi csapatmunkával ismét sikeresen megvalósította e fontos célkitűzést. A siker mérvadója elsősorban a nagyszámú résztvevő (több mint háromszorosa a tervezettnek), valamint a gyermekek/fiatalok tenni akarása, melynek eredménye a sok szép alkotás, a megszerzett tapasztalat és tudás. Mindezt nagyban segítette a programot lebonyolító csapat felelősségteljes munkája. 

Elégtétel számunkra, hogy a nemes feladat, melyet vállaltunk – hagyományaink őrzése és átadása a következő nemzedéknek – a közösségnek is fontos, ezért is küldik gyermekeiket hozzánk, táborainkba tanulni. 

 Az alább ismertetett tevékenységek alatt igyekeztünk az adott témában elméletet és gyakorlatot színesen ötvözni, motiválni a résztvevőket, erősíteni önbizalmukat, biztatni őket, hogy legyenek büszke képviselői hagyományainknak, ezeken keresztül is merjék vállalni identitásukat.

– Az ostorfonás mesterségére a már több éven át táborunkban részt vevő Madaras-Majlát Tamás is tanította a kisebbeket. Az eredmény egy farsangi ostor (a többi kisebb ostorok és fonások mellett). Tamás „kedvcsináló” előadást is tartott a kibédi farsanglakodalom hagyományáról, megőrzésének fontosságáról. Bemutatta kellékeit, és beszélt azok előállításáról.

– A fafaragást szintén egy fiatal, tehetséges fafaragó, régi táborozónk segítségével bonyolítottuk le (Sándor János tanár, faragóművész, régi oktatónk, betegség miatt nem tudott jelen lenni). Orbán Gergő sikeresen megoldotta a feladatot, ott segített, ahol és amiben kellett. Eredmény:12 szépen faragott népi motívumos sulyok és 25 más fafaragvány. 

– A népdalok tanításában (mint eleddig is), Korondi Zsófia jeleskedett, aki évek óta táborunk népdaloktatója. 

A fent nevezett fiatalok is példázzák, hogy nem dolgozunk hiába.

– A népi bútorfestés kedvelt tevékenységnek számított, melyet Vákár Zsanett hozzáértéssel vezényelt le. Több mint 50 alkotás született. Öt tehetségesnek ígérkező gyermek/fiatal tűnt ki munkájával.

– A kézi varrás/hímzés és szövés sikere két idős hozzáértő mesternő, Suba Irma (varrónő) és Marton Gizella (szövőnő) munkáját dicséri. Ők évek óta partnereink. Eredmények: 15 énekeskönyv-borító, melyekre a nagyobb lányok a Küküllő-mente jellegzetes népi motívumát, a tulipánt hímezték töltött varrásmintával, valamint két kisebbek által kivarrt zsebkendő és 5 méter leszőtt rongyszőnyeg.

 Péterfi Ilona pékmester vezetésével Dósa Rozália, Mátyus Ilona, Nagy Judit, Nemes Katalin és Borbély Anna segítőink, önkénteseink kőttes kiflit, sós perecet és lepényt sütöttek, amit felszolgálhattunk uzsonnára a résztvevőknek. Ők más feladatokat is felvállaltak, nagyban segítve a koordináló-felügyelő Korondi Erzsébet, Kálmán Ildikó, Péterfi Piroska pedagógusok és a programvezető munkáját.

 A tábor utolsó napja a jól végzett csapatmunka örömének átéléséről és a kiértékelésről szólt. A tevékenységek gyakorlati felét megmutatták az elkészített munkák, a közösen énekelt népdalok. Az ismeretfelmérés kirakós játék keretében is megtörtént. Öt csapatra osztva kellett megtalálni a tanult népdalok elrejtett szavait, és azokat berakva a helyükre, leírni a népdalt. Örömünkre szolgált, hogy minden csapat jól teljesített. Kiosztották a díjakat és az okleveleket.

 Szerencsésnek vallhatjuk magunkat, mert sokan támogatják tevékenységeinket. Vannak, akik munkájukkal, mások anyagiakkal segítenek. A fennebb említett személyeken kívül köszönet illeti mindazokat, akik bármilyen támogatással hozzájárultak a program sikeréhez: Korondi János Attila, Borbély György Árpád, Mihály Árpád, Máthé Gyöngyvér, Mátyus Ilona (tanítónő), György Károly (Sóvárad), Seprődi Zoltán, Kovács Emma. A programot pályázat útján támogatta Maros Megye Tanácsa (főtámogató) és az RMDSZ/Communitas Alapítvány. 

Borbély Emma programvezető,
a Kibédi Seprődi János Művelődési Egyesület elnöke