2021. június 20., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Sokfelé kell osztani, de kigazdálkodják

Nem mindenhol valósultak meg a tervezett keretszámok, például a nemrégiben elfogadott idei költségvetés Nyárádszeredában kevesebb a tavalyinál, míg Szovátán minden eddiginél nagyobb. A legtöbb pénzt beruházásokra, tervezésre szánják, és reménykednek évközi költségvetés-kiegészítésben is.

Idén mintegy 400 ezer lejjel lesz kisebb Nyárádszereda költségvetése, mint tavaly. Ez a jövedelemkiesés az összköltségvetéshez képest nem veszélyes, viszont számos terület lesz, ahol pótolni kell az állami leosztást, például a lakosság-nyilvántartó osztálynál a tavalyi 21 ezer lejhez képest idén 19 ezer jutott, ami csak két és fél hónapra elegendő a működésre és személyzeti költségre, az iskolai ösztöndíjakra is csak 89 ezer lejt kaptak, a többit saját alapból kell kifizetniük.

 A vízhálózatot is bővítik Szeredában és a hozzá tartozó településeken


Többet szánnak beruházásra

A nyárádmenti kisváros idénre tervezett költségvetése 23.486.000 lej, amiből közel 16 millió lejt szánnak beruházásokra, ezt az összeget saját és állami költségvetésből, valamint pályázatokból biztosítják. Az idénre is számos fejlesztési feladat van, az elkezdett munkálatokat szeretnék folytatni, tartani a megkezdett fejlesztési ütemet – véli Tóth Sándor polgármester. Elkezdődött a térfelújítás a főtéri iskola előtt, folytatódik a Tűzoltó utca megújítása, a tömbháznegyed bejárata is újjáépül. Ennek értéke 4,6 millió lej, amit a helyi költségvetésből kell előteremteni. Felújítják a volt szülészetet és a játszóteret, mindkettőnél a költségvetés felét kell biztosítsa az önkormányzat az elnyert pályázati támogatások mellé, ezek is több tízezer eurót tesznek ki. Lezárult a közbeszerzés a volt árvaházban létesítendő inkubátorház esetében, a nyertesnek kell elvégeznie a tervezést és kivitelezést, itt valószínűleg csak a jövő év tavaszán kezdődik el az épületmunka. A piac felújítására ismét meghirdetik a közbeszerzést, ott akár már az ősszel elkezdődhetnek a munkálatok.

A tervek között szerepel a meglévő víz- és szennyvízhálózat fejlesztése, erre támogatási szerződésük van a fejlesztési minisztériummal, és idén elkezdenék a már meglévő hálózat korszerűsítését is. Ugyanakkor elkezdik a víz-, szennyvíz- és gázhálózat bővítésének tervezését az összes hozzájuk tartozó település számára, ahol ez még hiányzik. A Récsei utcában folytatják a gázhálózat és a szennyvízcsatorna bővítését, hogy a közműveket eljuttassák a sporttelepre, ahol várhatóan elkezdődik a tanuszoda építése.

Idén a költségvetést tervezési kiadásokkal is meg fogják terhelni, erre akár több százezer lejt szánnak. Ilyen lehet egy új kórház építésének, vagy egy új, nagyobb autóshídnak a megtervezése a szentannai részről a piactér irányába.


52 millió lejes keret

Szovátán tavaly év végére átlépte a költségvetés a lélektani 50 millió lejt, 52 millió lejjel zárták az évet, és az idei esztendőre is ennyivel számolnak. Fülöp László Zsolt polgármester elégedett a büdzsével, ezzel elindíthatják néhány megnyert projekt megvalósítását, mint az amfiteátrum vagy a tervezett városközpont és kulturális rendezvénycsarnok építése.

Az adókból, illetékekből, a személyi jövedelemadóból, az állami visszaosztásból mintegy 19 millióra számíthat a fürdőváros, amelyből fedezni tudják az idénre tervezett 18 millió lejes működési költséget.

A legfontosabbnak Szovátán is az infrastrukturális fejlesztéseket tartják, mint az utcahálózat korszerűsítése, aszfaltozása. A szakadáti városrészen önerőből próbálják kiépíteni a vízhálózatot, de készült terv 23 km aszfaltszőnyegre is, amellyel a település összes utcáját portalanítanák. Az újonnan kiépült utcákban ki kell építeni a víz- és csatornahálózatot, olyan utcák is vannak, ahol vagy a víz-, vagy a csatornarendszer hiányzik, ahol pedig elavultak, ott ki kell cserélni a vezetéket. Mindezekre készült már tanulmány, idén a kivitelezési tervet is elkészítenék, és ezt a 40-50 millió lejre rúgó beruházást szeretnék pályázatra benyújtani a környezetvédelmi minisztériumhoz. Fel kell szerelni, be kell bútorozni a hamarosan átadódó nagy óvodaépületet, de új ingatlanok vásárlásában, a meglévők jogi helyzetének rendezésében és egyéb tervek elkészítésében is gondolkodik a városvezetés. 

Szovátán hamarosan átvehetik a nagy óvodaépületet

Fotó: Gligor Róbert László