2020. november 30., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Volt, ahol könnyen ment, de helyenként vannak még hiányosságok

Bár a járványügyi adatok alapján idejében fel lehetett volna készülni, vasárnap este 6 óra után közölték az iskolaigazgatókkal és a sajtóval, hogy a közegészségügyi igazgatóság utasítása értelmében Marosvásárhelyen és a megyeközpontot környező községekben hétfő reggeltől rá kell térni a vörös forgatókönyvre, azaz a teljes digitális oktatásra, óvodától a középiskoláig. Az ok: az új koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta az 1.000 lakosra eső három személyt az utóbbi 14 nap során.

Az érintett tanintézmények: valamennyi marosvásárhelyi iskola és óvoda, valamint a nyárádtői, maroskeresztúri, kozmatelkei, marosszentkirályi, marosszentgyörgyi és a marosszentannai általános iskolák és óvodák. Ezekben két hétre a távoktatásra térnek át. 

Megyénkben ily módon 101 oktatási intézményben kezdték el hétfőtől a vörös forgatókönyv szerint, azaz kizárólag online az oktatást, a tanfelügyelőség adatai szerint egy tanintézményben egy diák, a többiben a tanulók közvetlen hozzátartozói betegedtek meg.

Megyei szinten 198 iskolában maradt a sárga forgatókönyv, azaz a diákok felváltva vesznek részt a tanórákon, 290 tanintézményben a zöld forgatókönyv, azaz a rendszeres iskolába járás maradt érvényben. 

Több iskolaigazgatótól érdeklődtünk arról, hogy este 6 órától hogyan sikerült értesíteni a diákokat, ugyanis néhány intézményben több százról van szó, és hétfő reggeltől a pedagógusok hogyan tudtak átállni a digitális módszerre, továbbá azok a családok, ahol egy vagy több óvodás, előkészítős, elemista gyermek van, és a szülők munkába járnak, hogyan rendezték a munkahelyen, hogy a gyermekek mellett maradhassanak. A válaszok értelmében néhány napon belül rendeződik a helyzet. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy a mutatók alakulásának függvényében nem előző este, hanem valamivel korábban kellene figyelmeztetni a tanintézményeket, szülőket, diákokat egy hasonlóan gyors átállásra.

Mátéfi István, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója: 

– Az előzmények alapján a vörös forgatókönyvre való áttéréshez szükséges infrastruktúra kialakult iskolánkban, ami lehetővé teszi, hogy a tanárkollégák és a diákok közötti közreműködés megvalósulhasson. Az online oktatás már májusban nagyon jól működött, amit végzőseink vizsgaeredményei is tükröznek. Termé- szetesen vannak kisebb gondok, amelyeket próbálunk megoldani. Tudjuk, hogy az előkészítőtől a negyedik osztályig a digitális oktatás problémát jelent a diákoknak, ugyanis az ő esetükben szükség van a szülők segítségére is, de a visszajelzések alapján a többségük erre is megtalálja a megoldást.

Érdeklődésünkre dr. Tamási Zsolt, a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Elméleti Líceum igazgatója biztosított afelől, hogy a 421 tanulóval működő tanintézményben fel voltak készülve erre az eshetőségre is:

– Még a tanév megkezdése előtt az iskolánknak szükséges egységes digitális felületet előkészítettük, a diákoknak és tanároknak biztosítva volt a rácsatlakozást lehetővé tevő belső e-mail, amit többségük aktivált is. Az elmúlt hetek alatt figyeltük, hogy rácsatlakozott-e mindenki, és amikor a hibrid oktatás elkezdődött, számba vettük, hogy kinek milyen technikai problémája van, felmérést is készítettünk arról, hogy hány diák nem rendelkezik digitális eszközzel, és amennyire szükség volt, igényeltünk. Kaptunk az önkormányzattól és a tanfelügyelőségtől is, ahonnan csak a még hiányzó táblagépeket fogadtuk el. A kiosztásuk is elkezdődött, és csak azok a diákok nem vették át, akik az elmúlt héten a sárga forgatókönyv szerint otthonról követték az órákat. Ha nekik is kiosztjuk, zökkenőmentesen folytathatjuk a digitális oktatást, amihez a diákjaink és a pedagógusok is hozzászoktak már. Így az átállás nem jelentett számunkra különösebb problémát. 

Az alsó tagozatos gyermekeknél viszont, ha a szülő nem segít be, gondok lesznek. Saját tapasztalatból tudom, hogy a kisebb gyermekek mellett ott kell állnia a szülőnek, amíg megtanulják a digitális eszközök használatát. 

Az értesítést megkönnyítette, hogy a múlt héten tartottuk a szülőbizottsági elnökség újraalakuló ülését, és ott arra figyelmeztettem a jelenlevőket, hogy fel kell készülni az esetszám növekedésével járó átállásra. A menet közben felmerülő problémákról pedig várjuk a visszajelzéseket a szülőktől, pedagógusoktól, hogy megoldást keressünk azokra, ahogy a sárga forgatókönyv-re való áttérés során is történt, amikor önkéntes szülők segítettek. A hétfői és keddi nap során összegyűjtjük a visszajelzéseket, és megpróbáljuk orvosolni őket. 

Siklódi Beáta, a marosvásárhelyi Traian Vuia Szakközépiskola aligazgatója: 

– Fel voltunk készülve erre a lehetőségre, az iskola már év elejétől megnyitotta a Google Classroomban a névjegyeket a tanulóknak és a tanárkollégáknak is, így egyelőre zökkenőmentes volt az átlépés. A szakmai gyakorlati órák elhalasztódnak, ezeket a helyzet függvényében újraütemezzük. Intézmé- nyünknek összesen 608 diákja van, többnyire rendelkeznek a szükséges eszközökkel, ugyanis akinek szüksége volt rá, kérvény alapján kapott tabletet, és szinte százszázalékban sikerült diákjainkat megsegíteni ilyen szempontból. 

Matyas Simona Paula, a marosszentannai Ion Chinezu Általános Iskola igazgatója szerint a sárga forgatókönyv idején sikerült nagyon jól megszervezni a tevékenységet. A Google Classroom és a Meet felületek állnak a rendelkezésükre. A helyi polgármesteri hivataltól 170 táblagépet ígértek, beszerzésük folyamatban van. Addig is, amíg a megígért tabletek eljutnak az iskolába, a tanulók rendelkezésére álló eszközökkel, általában mobiltelefonokkal tartják a kapcsolatot. Akiknek ez sincs, azokhoz eljuttatják a tananyagot. Elmondása szerint az iskolai órarendet nehéz betartani, különösen olyan családokban, ahol egy eszköz áll a gyermekek rendelkezésére, ezért az alsó tagozatos osztályokban a szülőkkel közösen állapodtak meg az órarendben, az óvodásokkal hasonlóképpen.

Fotó: Nagy Tibor


Országszerte 1259 tanintézetben kizárólag online oktatás van

A megyei tanfelügyelőségek által hétfő délig közölt adatok értelmében az ország 10.790 tanintézményében a zöld forgatókönyv szerint, azaz személyes jelenléttel történik a tanítás, 5607-ben a sárga forgatókönyv szerinti, azaz hibrid oktatás zajlik, 1259 tanintézetben pedig a piros forgatókönyv alapján, kizárólag online folyik a tanítás. A szaktárca megjegyzi, hogy 313 iskolában a tanulók és tanárok körében jegyzett koronavírusos megbetegedések indokolják a digitális tanrendet, 946 tanintézetben pedig részben a településen regisztrált magas esetszám, részben pedig javítási munkálatok miatt tértek át az online oktatásra.  A minisztérium hangsúlyozza, hogy az iskolák igazgatótanácsa egyrészt a járványhelyzet alakulása, másrészt a tanintézet infrastruktúrája és a rendelkezésre álló erőforrások függvényében tesz javaslatot az alkalmazandó forgatókönyvre, illetve ennek esetleges módosítására.  Az oktatási és az egészségügyi miniszter közös rendelete értelmében a forgatókönyv kiválasztásakor a fő járványügyi szempont az adott településen az előző 14 napban jegyzett új megbetegedések számának összege ezer lakosra vetítve. (Agerpres)