2023. január 28., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Véndiák-találkozó lesz Szászrégenben

  • 2011-08-09 13:28:48

Marosvásárhelyen, ahol külön intézményként fiú- és leánytanítóképző működött a Bolyai iskola épületében, mindkettőt egy tollvonással megszüntették. A leányintézetet a tanárokkal együtt Szászrégenbe költöztették, míg a fiúintézetet teljesen felszámolták.

Marosvásárhelyen, ahol külön intézményként fiú- és leánytanítóképző működött a Bolyai iskola épületében, mindkettőt egy tollvonással megszüntették. A leányintézetet a tanárokkal együtt Szászrégenbe költöztették, míg a fiúintézetet teljesen felszámolták. A fiúk között voltak, akik az otthonhoz való közelséget keresve pályát változtattak, akik pedig kitartottak eredeti pályájuk mellett, vették a vándorbotot, és az enyedi, a székelykeresztúri, a kolozsvári, a csíksomlyói vagy éppen a kézdivásárhelyi tanítóképzőben tanultak tovább.

Marosvásárhelyen új oktatási intézmény létesült, a sportiskola, amelynek szervezése Kamenitczky Árpád sporttanár nevéhez fűződik. Ez az intézmény is helyiség hiányában a Bolyai iskola épületében kezdte meg működését.

A Szászrégenbe költözött leányképző igazgatójának, Aszalos Imrének, a közbenjárására az intézmény az 1949-es tanévtől kezdődően „vegyes” lett, befogadták a Marosvásárhelyről elvándorolt képzős fiúkat.

A szászrégeni Tanítóképző Intézet csupán nyolc éven át, 1948-1956 között létezett, de rövid működése alatt sok jól képzett tanítót adott a romániai magyarságnak, akik nehéz, mostoha körülmények között is tették a dolgukat. A feladatuk az volt, hogy a felnövekvő nemzedéknek átadják őseink szent örökségét, a magyar nyelvet, a magyar műveltséget, s oktató-nevelő munkájuk során sohasem feledkezzenek meg nemzettudatukról.

Ma már bátran feltételezhető, hogy azok a szülők és nagyszülők igényelték gyermekeik számára az anyanyelven való oktatást, akiket egykoron a szászrégeni Tanítóképzőben végzett tanítók oktattak.

Az utolsó évfolyam 1956 júniusában hagyta el az iskola küszöbét, ugyanis az akkori kormány felszámolta a magyar tanítóképzést Szászrégenben, aminek nem lehetett más oka, mint az anyanyelvi oktatás sorvasztásának elkezdése. 1998 szeptemberében az intézet egykori növendékei a képző fennállásának 40. évfordulója emlékére emléktáblát helyeztek el az egykori iskola homlokzatán. Akik ezen az évfordulón részt vettek, elhatározták, hogy minden év szeptember első szombatján véndiák-találkozóra gyűlnek össze.

Akik ebben az intézményben végeztek, már időskorú emberek, a nyolcadik X-be léptek, sokan már a csillagok ösvényeit járják.

Az idei véndiák-találkozó szervezői felkérik az iskola egykori növendékeit, tanárait, hogy, akik tehetik és egészségi állapotuk megengedi, ez év szeptember 3-án jelentkezzenek a találkozón. Külön meghívás illeti az 1951-ben végzetteket, akik idén 60. találkozójukat tartják. A találkozó 10 órakor kezdődik.

Gálfi Tibor véndiák  

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató