2021. szeptember 26., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Fotó: Iszlai Csaba


Szépen, méltóságteljesen ünnepeltek vasárnap a somosdiak. Akinek egészsége megengedte, ünneplőbe öltözött és részt vett az ünnepi istentiszteleten, majd a falubeliek, valamint a hazalátogató elszármazottak együtt vonultak le a szép, tágas új iskolához, amelyet a vasárnap tartott falunap keretében avattak fel.

A Botos Csaba somosdi református lelkész tartotta ünnepi istentiszteleten köszöntötték azokat a házaspárokat, akik 25, illetve 50 éve hűségesek egymáshoz: Henter Viktort és Dóczi Irmát, Dóczi Györgyöt és Fodor Irént, akik aranylakodalmukat ünneplik az idén, valamint Farkas Albertet és Gálfi Irmát, Iszlai Mihályt és Szász Enikőt, Henter Györgyöt és Székely Rozáliát, akik 25 éve fogadtak örök hűséget egymásnak.

Az istentiszteletet követően az ünneplő gyülekezet rövid műsor keretében jelképesen búcsút mondott az egyházi tulajdonba visszakerült régi iskolának, amely az 1800-as években épült és azóta nemzedékeket szolgált ki. A búcsú után a helyi költségvetésből felépített iskola udvarán folytatódott az ünnepség.

Ferenczi György, Nyárádkarácson polgármestere elöljárói minősége mellett Somosd szülöttjeként, a régi iskola egykori diákjaként szólt a faluközösséghez. Elégedetten nyugtázta: hetedik alkalommal szerveznek falunapot, és minden évben sikerül felmutatniuk valamit, egyszer leaszfaltozott úttal, máskor teljesen új iskolával sikerül javítani az ott lakók életkörülményein. És mindez olyan körülmények között történik, amikor kis falvakban iskolákat zárnak be.

– Egy kis település életében nagy jelentőséggel bír egy új iskola, hiszen valójában ez egy település fennmaradásának a garanciája – hangsúlyozta a polgármester, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek a korszerű, új tanintézet létrejöttében.

Szabó Árpád megyei tanácselnök-helyettes Lokodi Edit Emőke tanácselnök és Kelemen Atilla megyei RMDSZ-elnök jókívánságait tolmácsolta, gratulálva a somosdiaknak, hogy milyen szépen tudnak ünnepelni és dolgozni, hiszen a faluban uralkodó rend és tisztaság példaértékű.

Erős Irén iskolaigazgató beszédében kiemelte: régi álmuk válik valóra, hogy végre búcsút mondhatnak a régi iskolában uralkodó kényelmetlen körülményeknek, a kényszermegoldásoknak. Ezt követően a Henter Jenő vezette férfikórus, valamint az iskola diákjainak szavalatai tették még színesebbé a műsort.

Óvoda és iskola is

A tanintézetekre fordított kiemelt figyelem tekintetében példaértékű Nyárádkarácson község, évről évre gyarapodnak az uniós elvárásoknak megfelelő tanintézetek. A polgármester lapunknak elmondta, Somosdon a régi iskolaépületet visszakapta az egyház, de egyébként is rossz állapotban volt az ingatlan, ezért szükség volt egy új tanintézetre, ahol kényelmes körülmények között tanulhatnak a gyerekek. A beruházást helyi költségvetésből valósították meg. Az új épületbe két magyar nyelvű óvodai csoport, közel ötven gyerek jár majd, számukra külön udvart alakítottak ki. Az épület másik felében pedig a somosdi, fintaházi és kisteremi iskolásokkal foglalkoznak ősztől. Kilencedik éve, hogy a fintaházi és kisteremi diákok Somosdon kezdik az ötödik osztályt – számolt be Ferenczi György. A somosdi új iskola vezetésével Erős Irén nyárádkarácsoni iskolaigazgató Gombos Magdolna pedagógust bízta meg.