2022. január 25., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az Erdélyi Unitárius Egyház, együttműködve az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylettel (ODFIE), immár 18. éve szervez nyári gyermektáborokat.

Az Erdélyi Unitárius Egyház, együttműködve az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylettel (ODFIE), immár 18. éve szervez nyári gyermektáborokat.

Az egyhetes gyermektáborok célja a gyermekek nevelése, unitárius és nemzeti öntudatuk erősítése, ismeret- és ismeretségi körük bővítése, kreativitásuk fejlesztése és nem utolsósorban a szórakoztatás. A konfirmandusok mozgótáborával hármas célt tűztek maguk elé: a konfirmációi felkészítés – a hitértés és hitélmény – elmélyítését, az ifjúsági egyletekbe való betagolódás elősegítését és a középfokú iskolába a választás tudatosabbá tételét.

Az idei táborok helyszínei és időpontjai:

• Várfalva (Kolozs megye), július 4–10., 12–14 éveseknek;

• Homoródalmás (Hargita megye), július 18–24., 10–13 éveseknek;

• Várfalva, július 19–24., 9–11 éveseknek;

• konfirmandusok mozgótábora (autóbuszos kirándulás), augusztus 8–14., az idén konfirmáltaknak.

A gyermek- és ifjúsági táborok idei fő témája a négy őselemre épül – a föld, a víz, a tűz, és a levegő –, amelyeknek a bibliai teremtéstörténettel is összekapcsoltan sokoldalú megközelítése és feldolgozása valósul meg: vallási, tudományos, irodalmi, dramaturgiai, képzőművészeti és szabadtéri.

A konfirmandusok mozgótábora autóbuszos kirándulás és helyi tevékenységek váltakozása formájában valósul meg. Indulás Kolozsvárról augusztus 8-án. Mindenik nap egy fontos unitárius eszmei jelkép mottóját viseli, amely a helyszínekhez kapcsolódik. A tábor folyamán felkeresik a fontosabb unitárius nevezetességeket, és néhány helyen hosszabb tábori tevékenységet folytatnak. Útvonaluk utolsó állomása Nagyajta, ahonnan vasárnap reggel indulnak vissza Kolozsvár felé, és a gyermekeket a nagyobb utazási csomópontokban adják át a szülőknek: Segesvár, Balavásár, Marosvásárhely, Aranyosgyéres, Torda, Kolozsvár.

A gyermektáborokba 9–14 év közötti – nem csak unitárius – gyerekek jelentkezhetnek, a kiírásnak megfelelően. A konfirmandusok mozgótáborába az idén konfirmáltak jelentkezhetnek. A táborokat az Erdélyi Unitárius Egyház támogatja, ezért erdélyiek számára az egyéni hozzájárulás személyenként 100 lej, a magyarországi résztvevők számára 15.000 Ft. Ennek felét előlegként a helyi lelkésznek, a másik felét a táborba érkezéskor kell befizetni. A teljes ellátásról a szervezők gondoskodnak, a helyeket jelentkezési sorrendben töltik be.

A Homoródalmásra meghirdetett gyermektáborba, valamint a konfirmandusok mozgótáborába a helyek nagy része már betelt, így arra biztatjuk az érdeklődőket, hogy főként a két várfalvi tábort válasszák.

A jelentkezésről és további részletes tudnivalókról tájékozódni lehet az Erdélyi Unitárius Egyház honlapján (www.unitarius.org), valamint Czire Szabolcs valláserkölcsi-nevelési előadó-tanácsosnál (tel. 0740-293-942, cziresza@yahoo.com).