2023. június 10., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Bibliatáborokban tanultak

Többnyire augusztusban zajlottak le a református gyülekezetekben a szokásos nyári vakációs bibliahetek. Ehhez szinte mindenki a Keresztény Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány (KOEN) által kidolgozott programot és útmutatót használta. A legtöbb gyülekezetben szép számban vettek részt a gyerekek a nyári foglalkozásokon.

A KOEN 2005-ben jött létre, és felvállalja a Kárpát-medencében 1993 óta működő vakációs bibliahetek irányítását, ehhez pedig programot, vezetőképzést és segédanyagokat biztosít. Az Újratervezés című programot a múlt évre dolgozták ki, amikor még híre sem volt a koronavírusnak, ám hirtelen nagyot fordult a világ kereke, így az élet számos területét újra kellett tervezni. Ehhez nyújtott segítséget a KOEN kézikönyve 2021-ben. Az alaptörténet egy utazó családról szól, rajta keresztül kap megvilágítást a mindennapi üzenet, részletesen kidolgozott áhítatokkal, aranymondásokkal, kézműves-feladatokkal, dalokkal, játékokkal, de még a táborzáró alkalom szervezéséhez is segítséget nyújt. Így szinte minden gyülekezetben ugyanazokat a történeteket, dalokat, feladatokat, játékokat dolgozták fel, ettől függetlenül minden közösségben más és más élmény várt a résztvevőkre. Közös azonban, hogy minden helyszínen nagy számban vettek részt a gyerekek, ifjak, és mindenki nagy élvezettel töltötte a napokat a foglalkozásokon.


Tavaly sem maradt el

Kibéd egyike azon kevés egyházközségeknek, amelyek a járvány ellenére tavaly is szerveztek vakációs bibliahetet a gyerekeknek. Az idei programban az Újratervezés témát dolgozták fel a gyülekezet gyerekei számára: a napok imádsággal kezdődtek, majd az önkéntesek vezetésével játszhattak a gyerekek. Azután a kerettörténet előadása és feldolgozása következett, sokat énekeltek, aranymondásokat tanultak, a kézműves-foglalkozásokat összekapcsolták a történetekkel – tudtuk meg Prázsmári Krisztina kántortól, aki Sipos-Vizaknai Balázs lelkésszel együtt szervezi évente a bibliaheteket. Az idén munkájukban 29 ifjú és konfirmandus segítette őket. Velük együtt készítették elő a napi programokat, a fiatalok pedig a díszletek és fotósarok elkészítéséből is oroszlánrészt vállaltak. Köszönet illeti a szülőket, nagyszülőket is, akik naponta gondoskodtak harapnivalóról, süteményről. Az idei foglalkozásokra mintegy hetven gyereket vártak, de amiatt, hogy tavaly nem volt rá lehetőség, az idén nyáron többen elutaztak kirándulni, családi programokra, táborokba, így most valamivel kevesebben érkeztek: első nap 42, harmadik nap már 58 gyerek vett részt. A hét folyamán tanultakat a vasárnapi templomi istentisztelet keretében mutatták be a családtagok és a gyülekezet számára.

A szeredai ifisek Gegesben táboroztak

Fotó: Tőkés Attila


Közösen dolgoztak

A székelytompai református missziói egyházközség idén a bedei egyházközséggel közösen szervezte a táborát, és fogadták a gegesi gyülekezet gyerekeit is, így összesen 10 települést fedtek le, ahonnan naponta 33-49 résztvevő érkezett a foglalkozások helyszínére, a szentháromsági iskolába augusztus végén. Nagyon jó dolognak bizonyult együtt szervezni az idei alkalmat, a gyerekek visszajelzése szerint mindenki jól érezte magát, új ismeretségeket, barátságokat kötöttek. A kerettörténetek bemutatása, aranymondások tanulása, kézműves tevékenységek mellett népi gyermekjátékok és sporttevékenységek is belefértek a napi programba. „Nagyon jó volt az idei téma, mert ahogyan a GPS-hez fordulunk, ha eltévedünk, vagy utunkat újra kell terveznünk, úgy a valós életben, ha eltanácstalanodunk, döntéshelyzetbe kerülünk, meg kell kérdeznünk Istent az életünk szervezése kapcsán” – nyilatkozta lapunknak Gáspár Ildikó, aki Gáspár István és Nagy Norbert Levente lelkészek mellett vett részt idén is a porgramszervezésben. Munkájukat önkéntesek (pedagógusok, egyetemisták, ifisek és egy nyomáti házaspár) is segítették. Köszönet jár mindannyiuknak, valamint a szülőknek és gyülekezeti tagoknak is a hozzáállásukért, a nyárádgálfalvi önkormányzatnak a kisbuszért, ugyanakkor a Bethlen Gábor Alapnak, amely a bedeiek pályázatát támogatta, míg a Maros Megyei Tanács a tompaiaknak nyújtott támogatást a hét programjaira – mondta el a szervező, hozzátéve, hogy a tompai egyházközség 2007 óta folyamatosan szervezi a nyári alkalmakat (kivéve a tavalyi évet), de másokkal közös szervezésre az idén került sor először.

Naponta 70 kölpényi és szabédi gyerek volt a programokon

Fotó: Zrínyi Erika


Sokat tanultak

A nyárádszeredai főtéri templom gyülekezetének gyermekei augusztus 9-13. között vehettek részt egy tartalmas vakációs bibliahéten, de csatlakoztak hozzájuk más gyülekezetből is. A hét folyamán egy virtuális utazáson vettek részt a Biblia világában, fűszerezve énekekkel, jelenetekkel, kézimunkával, és persze a játék sem maradt el. Az első napot 48 gyerekkel kezdték, a résztvevők száma folyamatosan növekedett, utolsó nap 70 gyerek vett részt a közös ebéden és a megszervezett tálentumvásáron. „Áldásos hétben lehetett részünk, megtapasztalva nap mint nap, hogy az Úristen utat mutat, vezet bennünket, a jó irányba terel, nekünk csupán hallgatni kell rá, és követni Őt” – vonta le a következtetést Tőkés Ildikó szervező, köszönetet mondva a hét megszervezéséért és lebonyolításáért a pedagógusoknak, önkéntes ifiseknek, a nőszövetségnek és mindazoknak, akik valamilyen módon támogatták a tevékenységeket. A gyermekek a bibliahéten tanultakat istentisztelet keretében mutatták be.

A következő héten Gegesben rendezték meg a gyülekezet ifjainak négynapos táborát rengeteg játékkal, reggeli áhítatokkal, csoportos foglalkozásokkal. Ezenkívül tanultak hagyományos íjászatot, szövéstechnikákat is, a tábort pedig kerékpáros túrával zárta a 23 résztvevő. Rengeteget tanultak a néhány nap alatt, például csapatban dolgozni, egymásra odafigyelni, és a legfontosabbat: mindenkit elfogadni – számolt be az örömteli napokról Marton Imola ifis.

Szentháromságon tíz település gyerekei találkoztak a bibliahéten

Fotó: Gáspár Ildikó


Sok résztvevővel, svájci támogatással

A mezőkölpényi református egyházközség idén is Nyárádszentmártonban tartotta meg négynapos táborát, ugyancsak az Újratervezés témában. Az ifjak életében is vannak alkalmak, lehetőségek, amikor újra kell tervezni, ezért foglalkoztak ezzel a témával komoly csapatmunkák során. Ahogy az emmausi úton Jézus ott volt a tanítványai között, és életükben újratervezés történt, úgy az ifjak is imasétányon járhattak a táborban, átgondolhatták éle-tüket, hogy mit szólna hozzá Jézus, akinek mindig van tanácsa dolgaink, döntéseink, terveink kapcsán – magyarázta Koncz László Ferenc tiszteletes. A táborban 30 személy vett részt, a munkában komoly segítséget kapott a lelkész a fiataloktól, míg a háttérmunkát a tiszteletes asszony végezte, és jelen volt a gyülekezet Élő víz nevű zenekara is. A hitélmény megtapasztalása mellett a fiataloknak lehetőségük volt a szórakozásra. Tábortüzet raktak, énekeltek, hazautazás előtt családi napot szerveztek a szülőkkel együtt. A programot támogatta a svájci testvérgyülekezet, Zell, a Maros Megyei Tanács, Mezőcsávás polgármestere és önkormányzata. „Az Úristen megadta a lehetőséget, mi éltünk vele, megpróbáltunk újratervezni, hiszen a fiatalokkal való munka állandó újratervezést kíván, mert ők a jövő egyháza” – húzta alá a lelkész.

A gyülekezet kölpényi és szabédi gyerekeinek ugyanebben a témában már júliusban tartottak vakációs bibliahetet, a lelkészt az ifisek segítették a munkában, de a szülők is bekapcsolódtak. Naponta 70 személy vett részt a foglalkozásokon, délutánonként három csoportban dolgozták fel a témát. Utolsó napon pedig, ugyancsak a svájci testvérek jóvoltából, jutalomkirándulásra indultak, meglátogatták a Székelyudvarhely melletti Mini Erdély parkot. A programot a polgármester és az önkormányzat is támogatta.

Kibéden tavaly is, idén is volt vakációs bibliahét

Fotó: kibédi református egyházközség


Hálaadással zárult

A csíkfalvi református missziói egyházközség is megszervezte múlt héten az idei bibliahetet, ezúttal is a Nyárádköszvényes és Nyárádremete közötti templom és vendégház volt a helyszín. A táborban mintegy harminc gyerek vett részt a szórványgyülekezetekből, de ilyenkor nemcsak református gyerekeket fogadnak, hanem a többvallású vidék más felekezetű érdeklődőit is. A KOEN nyújtotta programok mellett rengeteg kézműves-foglalkozás is belefért a programba. A tábor mindig az új kenyér ünnepét megelőzően zajlik, így múlt vasárnap a szórványgyülekezet hívei hagyományosan közös ünnepléen adtak hálát az idei termésért, és közösen ebédeltek. Az idei hálaadás helyszíne Jobbágyfalva volt.

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató