2020. július 4., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

– Egy anyagias Európának szüksége van egy spirituális Európára is – jelentette ki Nagyváradon tartott előadásában Tőkés László európai parlamenti alelnök, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspöke.

– Egy anyagias Európának szüksége van egy spirituális Európára is – jelentette ki Nagyváradon tartott előadásában Tőkés László európai parlamenti alelnök, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspöke.

Tőkés a lelkészek és vallástanárok előtt Európa és kereszténység címmel tartott előadást. Az erről szóló közlemény szerint utalt az Európai Unió és általában a nyugati országok szekuláris vallástalanságának problémájára. „A mi kereszténységünk többletet jelent a nyugati elvallástalanodott országokkal szemben. Egy anyagias Európának szüksége van egy spirituális Európára is” – hangsúlyozta a volt püspök. Szerinte keresztény hívőnek lenni egyben nemzeti szolgálatot is jelent, amely többek között az elanyagiasodott világgal szembeni küzdelmet is magába foglalja. Az Európai Unióban nehéz elfogadtatni azt, hogy az egyházat komolyan kell venni, a hitéleti alkalmak is csekély jelenléttel zajlanak az EP-ben – mondta Tőkés. Mindezek mellett – hangsúlyozta – a Lisszaboni Szerződés 17. cikkelyének értelmében az Európai Unió „nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet” tart fenn az egyházakkal és vallási szervezetekkel vagy közösségekkel.