2023. június 5., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Egyre közelebb a célhoz

Kis lépésekben, de halad a célja felé az Erdélyi Magyar Látássérültekért Alapítvány, hogy magyar tannyelvű oktatást biztosítsanak az ország különböző részein élő látássérült gyerekeknek Székelyudvarhelyen a református egyház, valamint a magyar állam támogatásával létrehozott Bartimeus Központban. Bár a bentlakás működtetéséhez szükséges engedélyezés igen hosszadalmas, ez idő alatt is támogatják a látássérült gyerekeket, havonta tömbösített oktatást tesznek lehetővé számukra.
Az Erdélyi Magyar Látássérültekért Alapítvány a romániai magyar ajkú látássérültek érdekében tevékenykedik, és évekkel ezelőtt egy magyar tannyelvű, bentlakásos oktatási intézmény, valamint egy rehabilitációs központ létrehozását tűzte ki célul. Ez az intézmény hiánycikknek számít Romániában, ugyanis ahogy a vak és gyengén látó gyerekek számára nincs magyar nyelvű, sajátos tanrendű tanulási lehetőség, úgy a látássérült felnőttek rehabilitációját segítő szolgáltatások sem elérhetők. Az alapítvány vezetői néhány évvel ezelőtt keresték meg iskolaalapítási szándékukkal az Erdélyi Református Egyházkerület vezetőségét, a magyar állam támogatásával pedig a református egyháznak 2021-ben sikerült megvásárolni az induló iskolához szükséges ingatlanokat Székelyudvarhelyen. A Bartimeus Központ közel egy hektáron fekvő épületegyüttes az Ikos Conf készruhagyár közvetlen szomszédságában. Az ingatlanok az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonát képezik, de hosszú távú használatra az Erdélyi Magyar Látássérültekért Alapítványnak adták át. A tervek szerint a főépületben a bentlakás és néhány tanterem kap helyet, ahol az elemi osztályos gyerekek fognak tanulni, ehhez azonban szükség van átalakításokra, a bentlakás épületét alkalmassá kell tenni a speciális igényű gyerekek fogadására. Ugyanakkor majd a többi épületnek is idővel meglesz a maga funkciója, a későbbiekben szeretnének rehabilitációs központot is létrehozni a felnőtt látássérültek számára. Emellett a tervek között szerepel egy, látássérült gyerekek számára alkalmas többfunkciós tornaterem kialakítása és felszerelése is, fejlesztő és speciális terápiás mozgásterek, illetve sportpályák (csörgőlabdapálya, csörgőfutballpálya), és különleges sportpadló kialakítása, egy rész pedig fejlesztő-játszó térként szolgálna. 

Az alapítvány adatai szerint a magyar nemzetiségű látássérült gyermekek nagy része jelenleg integráltan tanul, de számottevő az oktatásból kimaradó gyerekek száma, főleg a vidékiek körében. Ugyanakkor jellemző a korai iskolaelhagyás, ezzel is magyarázható a látássérült értelmiségi réteg szinte teljes hiánya.

Jelenleg Romániában hét szegregált intézmény látja el a vakok és gyengénlátók oktatását, de egyikben sincs magyar tannyelvű oktatás. Bár alkotmányos jog az anyanyelven való tanulás, amit a 448/2006-os fogyatékossági törvény is szabályoz, évtizedek alatt sem történt előrelépés ez ügyben, ezért tűzte ki célul az alapítvány ennek az áldatlan állapotnak a megszüntetését.

A cél semmiképp nem az, hogy szegregálják a látássérült gyerekeket, emiatt csak az elemi osztálybeli oktatás lenne speciális, ugyanis ennek a lényege az, hogy a gyerekeket tanítsák meg tanulni, fektessék le az alapokat, hogy majd sikeres legyen az integráció. Ennek egyik kulcsa pedig, hogy egymástól tanuljanak. A tapasztalat ugyanis az, hogy ha a gyerekek azt látják, hogy ugyanabban a helyzetben lévő társaik képesek valamire, az ösztönzőleg hat rájuk.

Időbe telik, amíg megnyithatja kapuit a bentlakás, de addig sem engedik el a gyerekek kezét

Máté Zsolt, az alapítvány alelnöke lapunk érdeklődésére kifejtette: a Bartimeus Központban már most, havonta rendszeresen tömbösített oktatás van, legutóbb Szatmár, Kovászna és Hargita megyéből érkeztek a gyerekek, és külön öröm számukra, hogy a gyerekek között egy „senior” tanulót is köszönthettek, a hatvanas éveiben járó Sándor bácsit Maros megyéből, aki úgy döntött, hogy az okoseszközök használata mellett a Braille írást-olvasást is meg szeretné tanulni.

Mint mondta, az épületben átalakításokra van szükség, biztonsági előírásoknak kell eleget tenni ahhoz, hogy bentlakási rendszerben tudják majd fogadni a gyerekeket, jelenleg az engedélyeztetési folyamat elején járnak, ellenben ez idő alatt sem szeretnék a látássérült gyerekek kezét elengedni, ezért ezzel párhuzamosan már zajlik a velük való munka. Ebben segítségükre van egy lelkes pedagógus, Ferencz Gizella, aki Csíkszeredából olyan Hargita megyei településekre jár ki, ahol normál osztályokban látássérült gyerekek is tanulnak, és segít nekik elsajátítani azon eszközök használatát, amelyek megkönnyítik a mindennapjaikat. A szükséges eszközök biztosításában az alapítvány igyekszik segíteni a családokat, ugyanis ezek ára igen borsos, elérheti akár a háromezer dollárt is. Emellett a szakember minden hónapban tömbösített tanórák keretében is foglalkozik a látássérült gyerekekkel az udvarhelyi Bartimeus Központban. A pedagógusok nagyon szívesen elengedik ez időre a gyerekeket, hiszen ezt a speciális oktatást a normál iskolákban nem tudják biztosítani számukra. A foglalkozások az előírások szerint kis csoportokban zajlanak, a teljesen vak gyerekekkel legtöbb négyfős, a látásmaradványos tanulókkal pedig legtöbb nyolcfős csoportokban lehet foglalkozni – jegyezte meg az alelnök.

Mint mondta, az általuk felkarolt gyerekek többsége a normál oktatásban vesz részt, vannak előkészítő, illetve első osztályosok, de van negyedikes kisdiák is, aki rohamosan veszti el a látását, még el tud olvasni egy szöveget, ha az nagybetűkkel van írva, de elkezdték oktatni neki a Braille-t, illetve az okoseszközök használatát.

A szakember segítségének óriási jelentősége van, hiszen meg tudja állapítani, hogy a látássérültség fokozatának függvényében milyen eszközökre, módszerekre van szüksége az adott gyereknek. Ugyanakkor a Ferencz Gizella és Orosz Gabriella vezette foglalkozások talán legfőbb előnye, hogy amellett, hogy a készségeik fejlődnek, a gyerekek olyan társakkal vannak együtt, akik hasonló helyzetben vannak. Egy normál iskolában nincsen kapacitás külön egy gyerekre fokozott figyelmet fordítani, a pedagógusok sem igazán tudnak mit kezdeni a látássérült diákokkal.

A Bartimeus Központban jól haladnak a tömbösített oktatáson, a gyerekek nagyon motiváltak. A tanulás mellett pedig vannak játékok, zenei oktatás, illetve hetente szerveznek délutáni foglalkozásokat, legutóbb a sport hete jegyében, kísérők társaságában uszodában, valamint jégpályán voltak a gyerekek, ami óriási élmény volt számukra. De múzeumba, könyvtárba is elvitték őket, illetve a tömbösített tanórák idején egy-egy éttermet megkérnek, hogy támogassa őket a gyerekek étkeztetésének a biztosításában.

– Tudatosan nem rendeljük házhoz az ételt, hanem fehér bottal, gyalog megyünk enni, hogy ezáltal is tanuljanak tájékozódni, közlekedni, és lássa őket a város – tette hozzá Máté Zsolt.
„Mit kell tudnia” egy látássérülteket szolgáló, korszerű épületnek?

Az Erdélyi Magyar Látássérültekért Alapítvány tavaly magyarországi szakembereket látott vendégül, ugyanis arra voltak kíváncsiak, hogy  „mit kell tudnia” egy látássérülteket szolgáló központnak, illetve akadálymentesítési szempontból a környékének ahhoz, hogy az ott tanuló gyerekek számára egy élhető környezetté váljon. Máté Zsolt rámutatott, Romániában az elmúlt évtizedekben nem létesült ilyen jellegű intézmény, a meglévő hét román tannyelvű mind régi épületekben működik, ezzel szemben Magyarországon létezik akadálymentesítési mérnök szakma. Egy ilyen szakember látogatott el az alapítványhoz, és mivel a város a Bartimeus Központ környékét a tavaly kezdte el felújítani, a találkozókra meghívták a város vezetőségét, a munkálatot végző cég képviselőit, a tervezőmérnököket, és kérték, hogy a felújításkor vegyék figyelembe azt, hogy egy nemlátókkal foglalkozó központ üzemel ott. Csekély anyagi ráfordítással nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy a nem látó gyerekeknek egy élhetőbb környezetet teremtsenek, például vakvezető sávokat lehet kialakítani, a jelzőtáblákat meg lehet emelni. Több észrevételt, javaslatot fogalmaztak meg, amelyek kivitelezése nem jelent plusz anyagi terhet, és a város vezetői nyitottak voltak rá.

Sokan tekintik szívügyüknek az erdélyi magyar vakiskola létrejöttét

Az Erdélyi Magyar Látássérültekért Alapítvány honlapján közzétett információk szerint nagyon sokan tekintik szívügyüknek a magyar anyanyelvű oktatást biztosító intézmény létrejöttét, sok vállalkozó, magánszemély, gyülekezetek adományoztak e célra. Máté Zsolt szerint a közösségi adománygyűjtés igen kedves számukra, hiszen azt szeretnék, hogy az erdélyi magyarság magáénak érezze ezt az intézményt. – Mi a 10 lejnek vagy a 100 lejnek is ugyanúgy örülünk, mint a 94 ezer lejnek. Ez volt a legnagyobb egyéni támogatás, ami egy házaspártól érkezett. Az összeget látva megdöbbentünk, fel is hívtuk őket, hogy bizonyára tévedés történt, de mondták, hogy nem, ennyit szántak rá. A nagylelkű adományozó Katona Lajos tanár úr, aki feleségével együtt ajánlotta fel a 94 ezer lejt. Katona Lajos bácsi, aki sajnos nemrég eltávozott az élők sorából, 35 éven keresztül tanárként dolgozott a kolozsvári vakok iskolájában, és ránk hagyott egy gyönyörű hagyatékot, 32 szobrot faragott úgy, hogy teljesen vak volt, és a jobb keze is hiányzott. Az ő tiszteletére úgy döntöttünk, hogy az iskolánkat, amely a Bartimeus Központ részeként fog működni, róla nevezzük el – tudtuk meg az alapítvány alelnökétől.

Érdeklődésünkre, hogy erdélyi viszonylatban hány látássérült gyerek van, Máté Zsolt elmondta, 2019-es adataik vannak, és ezek csupán a három székelyföldi megyére – Maros, Hargita és Kovászna – vonatkoznak. Eszerint 2019-ben 193 iskolaköteles látássérült gyerek szerepelt a gyermekvédelmi igazgatóságok nyilvántartásában, de a valóságban ennél sokkal többen vannak, és azóta nyilván változott is ez a szám.

Mint mondta, nagyon sok látássérült gyereket nevelő család fordul hozzájuk segítségért, útbaigazításért. Eddig ezek a családok el voltak szigetelődve, most azonban az alapítvány révén kapcsolatba kerültek hasonló helyzetben levőkkel; tartják a kapcsolatot, tanácsot kérnek egymástól, ugyanakkor bizonyos kérdésekkel esetenként magyarországi szakemberekhez irányítja őket az alapítvány.

A székelyudvarhelyi Bartimeus Központ kapacitása nagy, a bentlakási rész hatvan férőhelyes, itt szeretnének szállást biztosítani majd a szülőknek is, hogy a beszoktatási időszakban, ami akár egy évig is elhúzódhat, legalább az egyik szülő a gyerek mellett lehessen.

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató