2022. január 19., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Nincsenek égbekiáltó gondok

A legtöbb helyen tanévnyitóra készen állnak a vidéki iskolák, ahol szükség volt javításra, és lehetőség is volt rá, ott elvégezték. Vannak községek, ahol a tavalyihoz hasonló körülmények között, de nem az iskolaépületben tanulnak továbbra is a gyerekek.


Csíkfalván szépen megújult az iskola külseje, de a belső munkálatok még javában zajlanak, így itt is más megoldást kellett keresni az osztályok elhelyezésére
    Fotó: Gligor Róbert László
Jedd községben csak apróbb javításokat, festést kellett néhány osztályteremben végezni, különösebb munkálatokra nem volt szükség a nyáron. Az elmúlt tanév folyamán viszont rendbe tették a négy település iskolaudvarait, kosárlabda-palánkokat is szereltek fel, mindezt a magyar kormány támogatásával vagy európai források felhasználásával – értesültünk Bányai István jeddi polgármestertől, aki hozzátette: idén is óvodával és napközivel is várják a kisgyerekeket Jedden.

 Kibéden is kimeszelték az összes tantermet az óvodában és az iskolában, bár az elmúlt tanévben kevesebbet voltak jelen a tanintézményben a gyerekek. Ez volt a fontosabb, és a napokban tett látogatásukkor elégedetten távoztak a megyei hatóságok – tájékoztatott Szilveszter László alpolgármester. Azt is elmondtas, hogy évente rendszeresen végeztet fertőtlenítést, meszelést a községvezetés.

 Kibéd évente támogatást kap az anyaországi Gyál testvértelepülésről, ez idén sem maradt el: minden gyerek közel 25 ezer forintos iskolakezdő csomagot kap, amelyben különböző tanszerek vannak, korosztályok függvényében. A végzős nyolcadik osztályosok még a júniusi búcsúzáskor kézhez vehették az ajándékokat.

 Felszerelésekbe fektettek pénzt

 Balavásár községben nagyon jó állapotban vannak az iskolahelyiségek, az épületek rendben vannak, hiszen az önkormányzat az utóbbi években figyelt erre – tudtuk meg Vajda József Attila iskolaigazgatótól. Ettől eltekintve néhány óvodai és tanteremben végeztek belső javítást, meszeltek, minden évben a kezdő (előkészítő, első és ötödik) osztályok tantermeit kimeszelik tanévkezdés előtt, és a fertőtlenítés sem marad el.

 Az utóbbi időben azonban a felszerelésekre is fordított pénzt saját költségvetéséből az iskola, így az idén a balavásári és kendi felső tagozatokon kicserélték az osztályok bútorzatát, és minden osztály (az alsósok is) két-két szekrényt kapott, ahol a diákok tárolni tudják a tornafelszerelést és tanszereiket, ezzel is szeretnék részben megkímélni a sok cipekedéstől a gyerekeket. A kisebb, félreeső települések is rendelkeznek megfelelő bútorzattal, így oda egyelőre nem vásároltak újakat.

 Ezenkívül a kormánytól kapott táblagépek mellé az online oktatás támogatása, kiterjesztése céljából az iskola 60 további eszközt is vásárolt, amit használatra kiosztott a diákok között.

 Egrestőn folyamatban van az óvoda építése, de csak a következő tanévtől lesz használható, ezért a kisgyerekek a következő időszakban is ott tanulnak, ahol az elmúlt tanévben is – részletezte az igazgató.


Gálfalván még folyamatban van az épületbővítés, így idén is Szentháromságra járnak a diákokMég nem fejezték be a felújítást

Nyárádgálfalván folyamatban van az általános iskola bővítése és felújítása, de az idén még nem lesz használható, ezért a diákok már a harmadik tanévet kezdik a szentháromsági iskolában – mondta el Gáspár Ildikó igazgató. Ennek ellenére csak apróbb javításokra volt szükség, a termek elő vannak készítve az új tanévre, és minden településen rendelkeznek a szükséges közegészségügyi engedélyekkel.

 Csíkfalva községben négy településen van folyamatban a tanintézmények megújítása. Csíkfalván a nagy iskolaépületet ki kellett üríteni a munkálatok miatt, ezért a napközi épületében és a polgármesteri hivatalnál helyezték el az osztályokat, ám így is egy osztályt át kellett helyezni Nyárádszentmártonba, amíg a csíkfalvi épületben legalább az alsó szinten befejezik a felújítást. Amúgy jól haladnak a községközponti iskola munkálataival, a nyáron befejezték a külső felújítást, jelenleg a belső munkálatok zajlanak. Búzaházán kibővítették az épületet, ott is előrehaladott állapotban vannak a munkálatok, így 

Balogh Tünde igazgató reméli, hogy mindkét helyen legalább az osztályok egy része még tanév közben visszatérhet az iskolaépületekbe. Vadadban kezdték el a leghamarabb a bővítést és felújítást, de ott nagyon sokat késett a kivitelező. Jobbágyfalván tavaly lebontották a régi iskolát, de a kivitelezővel szerződést kellett bontani, ezért az új iskolaépület építése csak ezután kezdődik el, néhány nappal ezelőtt kötött szerződést az önkormányzat egy új építővel – ecsetelte a helyzetet az intézményvezető. A jobbágyfalvi óvodában és a csíkfalvi tornateremben meszeltek a nyáron, a jobbágyfalvi, vadadi és búzaházi osztályok számára bérelt épületekben most nem volt szükség felújításra.

 Hasonló helyzetben van Székelybere község is, ahol négy tanintézmény bővítése, felújítása van folyamatban. A tanévkezdésre nem, de egy-két héten belül befejeződik a berekeresztúri iskolaépület felújítása, így oda visszatérhetnek a diákok, de a nyárádszentimrei, seprődi és berei épületek esetében nagyobb csúszások vannak, egyik esetben a szerződésbontás lehetőségét is fontolgatják – vázolta a jelenlegi állást Benedekfi Csaba polgármester. Ezeken a településeken ugyanott folytatódik az oktatás, ahol az elmúlt tanévben kaptak helyet a diákok. A márkodi általános iskolában ezúttal nem végeztek felújítást, bár ott is időszerű volna – tette hozzá az elöljáró.

 Kellene, de még késik

Backamadaras is két tanintézmény – a madarasi általános és a szentgericei elemi iskola és óvoda – felújítására nyert pályázati támogatást a regionális operatív program keretében, de több tényező miatt még nem sikerült lebonyolítani a közbeszerzési eljárásokat. Mivel ezek a munkálatok kilátásban vannak, az önkormányzat most nem végeztetett semmilyen felújítást a két épületben – számolt be Szőcs Antal polgármester. Bálintfalván viszont a tanintézményben kialakítottak egy második óvodahelyiséget is a nagyobb gyereklétszám miatt. Ezen a településen is szeretnék felújítani az épületet, erre hamarosan pályázatot nyújtanak be a Környezetvédelmi Alaphoz.

 Ha elkezdődnek a beruházások, Backamadarason van ahová átköltöztetni a diákokat, a kultúrotthonban és a sportbázisnál rendelkezésre állnak megfelelő helyiségek. Az új tanévtől a faluban beindul a napközis óvoda is, ehhez megszerezték a szükséges engedélyeket, és szívesen látják az ezután jelentkezőket is.

 Eszköz- és bútorzatbeszerzés nem történt a közelmúltban, hiszen a megnyert pályázati támogatásból a madarasi iskolában új bútorzatot is tudnak biztosítani, továbbá létesül fizika-kémia laboratórium, és egy számítógépes tantermet is felszerelnek, valamint több osztályban is elhelyeznek digitális táblát.