2022. december 6., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Február 29-én, szombaton 12 órai kezdettel rövid istentiszteletre, áhítatra kerül sor Marosvásárhelyen, a kövesdombi unitárius templomban. Az áhítat után, amelyet Varró Bodoczi Barna szentgericei unitárius lelkész végez, szentgericei Jakab Elekre, a neves egyháztörténészre, művelődéstörténészre, levéltárosra, jogászra, a Magyar Tudományos Akadémia tagjára, 1848–49-es szabadságharcosra emlékeznek születésének 200. évfordulója alkalmából. Dr. Jakab Elek életművéről, munkásságáról Molnár Lehel egyházi levéltáros, Jakab Elek rokona, valamint dr. Jakab Ildikó budapesti ügyvéd, Jakab Elek ükunokája tart előadást. Az istentiszteletre és a megemlékezésre felekezettől függetlenül minden érdeklődőt várnak.