2022. január 25., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a marosvásárhelyi Ludodom Egyesület szakkönyvtárat hozott létre, ahol mintegy 350 szakkiadvány, illetve gyógypedagógiai mérőeszközök, a szociális készséget, a beszéd, az értelmi, az érzelmi és a mozgásérettséget mérő szempontrendszerek állnak az érdeklődő szakemberek, óvónők, tanítók, gyógypedagógusok, logopédusok, valamint a szülők rendelkezésére.

A szakma szempontjából mondhatni hiánypótló kezdeményezéssel rukkolt elő a marosvásárhelyi Ludodom Egyesület, egy nyertes pályázatnak köszönhetően, a Bethlen Gábor Alap támogatásával közel egymillió forintot fordíthattak egy szakkönyvtár létrehozására, amire a pedagógusok, fejlesztő szakemberek részéről óriási igény mutatkozik.

Rencsik Réka gyógypedagógus, mozgásfejlesztő, a Ludodom Egyesület elnöke lapunknak elmondta: a céljuk az, hogy a jelenlegi nehéz körülmények közepette – rohanó életmód, technikai eszközök túlzott használata, járványhelyzet – támogassák a kompetenciáik fejlesztésében elsősorban a pedagógusokat, illetve a fejlesztés terén dolgozó szakembereket.

– Rengeteg gyűjtemény, munkafüzet jelenik meg, és mégis kevés. Azzal a problémával szembesülünk, hogy állandóan a számítógép előtt kell ülni, és keresgélni a szakirodalmat, azt nyomtatgatni, beköttetni, és az is gyakori, hogy adott témában mindössze töredékeket találunk. Ugyanakkor az utóbbi időszakban nem igazán volt lehetőség arra, hogy összegyűljünk, és szakmai szempontból megbeszéljünk a különböző eseteket, amelyekkel szembesülünk a munkánk során, és egymástól tanulhassunk, így arra gondoltunk, hogy ha a Bethlen Gábor Alap lehetőséget biztosított, hogy szakkönyvtár létrehozására pályázzunk, akkor élünk vele. Az igény már évekkel ezelőtt az óvónők részéről is megfogalmazódott, hiszen a Ludodom Egyesülethez nagyon sok óvodás jár fejlesztésre, és ilyenkor igyekszünk mindig a gyereket tanító pedagógussal is felvenni a kapcsolatot, mert így sokkal hatékonyabb a fejlesztés. Az elmúlt években nagyon sok nyitott óvónőre, tanítónőre találtunk, akik kértek, hogy ajánljunk számukra forrásanyagot, szakirodalmat, ahonnan tájékozódni tudnak egy-egy konkrét eset kapcsán. Azok az óvónők, akik igazán érdeklődnek, bár bizonytalannak tűnnek, már tudnak valamit az adott problémáról. Csodásan lehet velük együtt dolgozni, mert valóban érdekli őket, hogy elmélyüljenek az adott témában, és segíteni tudjanak az érintett gyerekeknek. Ezért hálásak is vagyunk nekik. Ugyanakkor kompetensebbé szeretnénk tenni a szülőket is, a szakkönyvtár kínálatából az ő kezükbe is tudunk anyagot adni azzal kapcsolatosan, hogy egy adott részképesség miként fejleszthető otthon – mutatott rá a szakember.


Pedagógiai mérőeszközök is szerepelnek a kínálatban

Rencsik Réka hozzátette: logopédus kolleganőjével már korábbi pályázatok révén is vásároltak szakkönyveket, elsősorban a mozgásfejlesztés, illetve a logopédia tematikában, viszont a problémák széles skálája miatt, amivel a mindennapokban szembesülnek ők maguk, illetve kollégáik, szükségesnek érezték, hogy bővítsék a könyvtárat, ugyanis a szakma részéről nagy az igény erre. Az egyesület elnöke nemrég járt Budapesten, és egy ottani szakboltban szerezte be a kiadványokat, a különböző segédeszközöket. A támogatásnak köszönhetően 915 ezer forint állt rendelkezésre, amiből nemcsak szakkönyveket, hanem pedagógiai és gyógypedagógiai mérőeszközöket is beszereztek, tulajdonképpen olyan játékokat, amelyek mérőeszköz funkciót töltenek be, és a fejlesztésben rendkívül hasznosak, hiszen segítenek abban, hogy minél előbb hatékonyan megállapítsák egy-egy gyereknél, hogy melyik az a részképesség, az a terület, amit fejleszteni kell.


Két hétre kikölcsönözhetők a kiadványok

A szakkönyvtár a Ludodom Egyesület marosvásárhelyi, Forradalom utcai munkapontján található, innen az előző, illetve a jelenlegi pályázatoknak köszönhetően összesen 350 szakkiadvány kölcsönözhető ki. Akárcsak más könyvtárakban, a Ludodomnál is az az elképzelés, hogy kéthetes időszakra lesznek kikölcsönözhetők a könyvek, ugyanis nagyjából mindenik kiadványból egy példány van készleten. A kínálatban többek között megtalálható a diszlexiások számára kialakított teljes könyvcsalád, a diszkalkuliás gyerekek fejlesztését szolgáló gyakorlófüzet-csomag, a logopédiai ellátás terén majdnem minden kiadvány elérhető, ami megjelent magyar nyelven, logopédiai mérőeszközök is vannak, illetve az autizmus témakörben  23 könyvet sikerült megvásárolni. Egy másik fontos kiadványcsomag az óvodás gyerekek részképességeinek a fejlesztésére vonatkozik, mindenik részképesség fejlesztéséhez vásároltak gyakorlati jellegű munkafüzeteket is, amelyeket a gyerekek tudnak használni. Emellett a különböző hangok képzését segítő gyakorlóanyagok, logopédiai játékok, külön hangcsoportokra kialakított gyakorlófüzetek, illetve auditív észlelést mérő készülék is rendelkezésre áll az újonnan létrehozott szakkönyvtárban.

A részképességek fejlesztését támogató kiadványok elsősorban az óvónőknek, tanítónőknek szólnak, ha ezeket rendszeresen és tudatosan használnák, az nagy segítség volna a gyerekek fejlesztése terén. A mozgásfejlesztéssel kapcsolatos kiadványokat szintén az óvónők, gyógypedagógusok vehetik igénybe, ugyanakkor a diszlexiával, diszkalkuliával, diszgráfiával küszködő gyerekek fejlesztésére alkalmas gazdag anyagot is ajánlanak a tanítónőknek, logopédusoknak. A szakkönyvtárban elérhetők olyan kiadványok is, amelyek a tanulási zavarok megjelenésének a prevencióját segítik, ami azt jelenti, hogy olyan gyakorlatsorokat, mozgásos, hallás- és képi, vizuális differenciáló feladatokat, játékokat írnak le, amelyek például a diszlexia prevencióját szolgálják. Emellett kártyajátékok, hívóképek is vannak, amelyek a tanítónők számára igen hasznosak lehetnek a betűk tanítása során.