2021. október 27., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az Ökumenikus Segélyszervezet adománya iskolakezdésre

Hetedik éve hozott segítséget becsengetésre az Ökumenikus Segélyszervezet, amely a marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány rendszeres támogatója. A 2.468.000 forint értékű segélyt a nagycsaládokat támogató alapítvány olyan iskolás gyermekek között osztotta szét, akiknek a szülei nem vagy nehezen tudták volna beszerezni a tanévkezdéshez szükséges feszerelést, füzeteket, tolltartót, színes ceruzát, filctollat, ragasztót és egyebeket. 

Amint Fülöp G. Dénesné, az alapítvány elnöke elmondta, több mint 400 általuk támogatott nagycsaládban élő gyermek részesült az adományból. Jutott csomag a nagyfülpösi Szivárvány Házban levő gyermekeknek, a nyárádandrásfalvi családi típusú elhelyezési központokban nevelt iskolásoknak, a gegesi gyermekeknek, valamint a Marosvásárhelyi Református Kollégium I–IV. osztályosainak is. 

A tanszereken kívül az Ökumenikus Segélyszervezet évente többször hoz egyéb segítséget is, például élemiszer-adományt, amit a Lazarenum Alapítvány az általa támogatott, Mezőmadarason, Szabédon, Mezőkölpényben, Búzásbesenyőben, Somosdon, Héderfáján, Mikefalván, Nyárádmagyaróson, Hármasfaluban, Gegesben, Nyárádszeredában, Alsósófalván, Sóskúton, valamint más helységekben és Marosvásárhelyen élő nagycsaládoknak oszt szét. Vannak közöttük folyamatos segítségre szoruló családok, amelyekben az iskolába induló gyermekeknek a ruha, cipő gondját is meg kell oldani. Tűzifát biztosítanak számukra és a lakhatási problémáikon is próbálnak segíteni azoknak, akik nagyon rászorulnak.

A tanszeradományból a nagysármási szórványbentlakás lakói is részesülnek, amiért köszönet illeti az alapítványt, amely az Ökumenikus Segélyszervezetnek hálás, hogy egyetlen tanévkezdéskor és év közben sem feledkezik meg róluk.