2023. december 7., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Anyagi gondok miatt a túlélésért küzd a Dorcas család típusú gyermekotthon

Példaértékűen reagált a közösség a marosvásárhelyi Dorcas család típusú gyermekotthont működtető Krisztusért és Egyházáért Egyesület (közismerten Marosvásárhelyi CE Szövetség) októberben közzétett felhívására, amiben segítséget kértek abban, hogy az otthont, ahol több mint két évtizede nehéz sorsú gyerekek nevelkednek, ne kelljen bezárni. A külföldi adományok az utóbbi időben igencsak megcsappantak, az állami támogatás kifizetése terén pedig több hónapos késések vannak, ami ellehetetleníti az otthon fenntartását. 

Hátrányos helyzetű családokból származó, különböző életkorú gyerekeket és fiatalokat nevelnek keresztyén szellemiségű családi légkörben, és próbálnak útnak indítani az életben a marosvásárhelyi Dorcas család típusú gyermekotthonban. Képességeik szerint iskoláztatják, szakmatanulásra ösztönzik, egyszóval minden téren támogatják őket abban, hogy a társadalomba beilleszkedjenek, felnőttként munkahelyet találjanak, és önállóan boldogulhassanak.

Bár a gyerekek nagy része mélyszegénységből érkezik, jócskán lemaradva mind a tanulás, mind pedig a szocializációs készségek tekintetében, az otthonbeli családias légkörnek, a lelkes szakembercsapat áldozatos munkájának köszönhetően sok a sikertörténet, többen végeztek egyetemet, mások pedig szakmát tanulnak, és megállnak a saját lábukon, miután kikerülnek a Dorcas család védőszárnya alól. Az idén 26 éves Dorcas család típusú gyermekotthon 2006 óta teljes egészében a marosvásárhelyi Krisztusért és Egyházáért Egyesület fennhatósága alá tartozik, amely részben állami támogatásból, valamint bel- és külföldi adományokból tartja fenn.

A hiányzó összegeket valahonnan pótolni kell 

Az utóbbi időben azonban az anyagi gondok egyre inkább nehezítik a Dorcas otthon mindennapjait, ugyanis a nehéz gazdasági helyzetben igencsak megcsappantak a külföldi adományok, és az államtól érkező havi támogatás kifizetése terén is több hónapos késések vannak. 

R. Szabó István lelkész, az intézményt üzemeltető egyesület vezetője lapunknak elmondta: a Dorcas otthonban jelenleg tíz gyerek nevelkedik, azonban az államtól érkező támogatást mindössze hét gyerek után kapják. Az ukrajnai háború kitörése óta sajnos minden téren az árak emelkedése tapasztalható, ezáltal pedig jelentősen nőttek a költségeik is. A tavaly nyár óta váltak akutabbá az anyagi gondjaik, akadtak külföldi szervezetek, amelyek támogatták a Dorcas otthont, de vagy megszűntek, vagy már nem áll módjukban adományozni, így több bevételi forrás apadt el. A Krisztusért és Egyházáért Egyesület, amelyhez tartozik az otthon, próbálta a meglévő tartalékokból fedezni a hiányt, azonban ezek a tartalékok is végesek, így kénytelenek voltak felhívást intézni a közösséghez, hogy az otthonnak, ahol nehéz sorsú gyerekeknek és fiataloknak biztosítanak családi közeget, ne kelljen bezárnia a kapuit. 

Négy hónapos késés az állami támogatás kifizetésében

R. Szabó István rámutatott, az állam egy három évre szóló közbeszerzési szerződés alapján biztosít támogatást, amely mintegy 65 százalékát fedezi a költségeknek, de mivel csak hét gyerek után kapják ezt, és tízet nevelnek, arányaiban kevesebb ennél. Ráadásul az elmúlt négy hónapban nem voltak kifizetve a közbeszerzési szerződés alapján járó összegek, így ez idő alatt az egyesület tartalékaihoz kellett nyúlni ahhoz, hogy a Dorcas otthon túlélje ezt az időszakot. A négy hónapos elmaradásból két hónapot a múlt héten kifizettek, de a másik kettővel továbbra is el vannak maradva. 

– Sajnos ennyire kiszámíthatatlan az állami támogatás, nem veszik figyelembe azt, hogy a számlákat hónapról hónapra ki kell fizetni, a gyerekek elé mindennap élelmet kell tenni. Papíron megvan a pénz, a gyakorlatban azonban nincs. 

A gyerekek nagy részének ez az otthon, az itteni közösség jelenti a családot, más családjuk nincsen, ezért mi minden erőnkkel arra törekszünk, hogy ne kelljen visszakerülniük a gyermekvédelmi rendszerbe, hanem továbbra is nálunk nevelkedhessenek. Ezért gondoltuk úgy, hogy a közösségtől próbálunk segítséget kérni, és az elvárásainkon felüli volt a reakció, mind magánszemélyek, mind cégek részéről. Volt, aki 50 lejjel tudott segíteni, volt, aki többel, cégek szponzorszerződés alapon adományoztak kisebb-nagyobb összegeket, illetve helyi szervezetek, gyülekezetek és külföldi barátaink is mellénk álltak. 

A felhívás célja az volt, hogy októbert, novembert és decembert valahogy túléljük, fedezni tudjuk a Dorcas otthon működtetéséhez szükséges havi hiányt, hiszen a tartalékainkat már kimerítettük. Jelenleg dolgozunk a 2024–2026-os időszakra szóló közbeszerzési pályázaton, amit november végéig kell leadnunk. Ebben most már tíz gyerekre igénylünk támogatást, és amennyiben kedvezően bírálják el a pályázatunkat, januártól az állami támogatás olyan mértékű lesz, hogy a tíz gyerek ellátásához és az otthon működéséhez szükséges anyagi fedezetet biztosítani tudjuk – tette hozzá bizakodóan az egyesület vezetője. 

A Dorcas család típusú gyermekotthon megmentését célzó felhívásra sokan reagáltak; pl. a Nők Marosvásárhelyért szervezet az RMDSZ-szel közösen szüreti mulatságot szervezett, és a tombolajegyek árusítása nyomán befolyt összeget felajánlották az otthonnak. Bereczki Enikő, a szervezet képviselője lapunknak elmondta, tudomást szereztek az anyagi gondokról, amelyekkel a család típusú otthon küszködik, ezért segíteni szerettek volna abban, hogy a továbbiakban is biztosítva legyen a gyerekek ellátása. A mulatságon mind a négyszáz tombolajegy elkelt, az ebből befolyt négyezer lejt a Dorcas otthonnak ajánlották fel. 

R. Szabó István 

Egy darab kenyér, egy liter olaj és négy éhes gyerekszáj

Takács Tünde E., a Dorcas családi típusú otthon vezetője elmondta: összesen hét alkalmazott foglalkozik a tíz gyerekkel, öt nevelő, ebből egy szociális munkás is, és kettő pedagógus is, emellett van egy esetmenedzser, ami a törvény által előírt feltétel ahhoz, hogy közbeszerzéssel pályázhassanak állami támogatásra, illetve az otthon vezetője. 

Mint mondta, minden gyerek a gyermekvédelmi igazgatóságon keresztül kerül hozzájuk, jelenleg tíz 7–8 év közötti kiskorúról gondoskodnak. Az alapszabály az, hogy ha valaki betölti a 18 évet, és nem tanul tovább, megszűnik a rá vonatkozó gyerekvédelmi hatósági intézkedés, és el kell hagynia az otthont, ahol él. Viszont ha továbbtanul, maradhat 26 éves koráig, és egy egyetem elvégzésében támogatja a rendszer. Amennyiben a nagykorúvá vált fiatal nem tanul tovább, elkezdik a rendszerből való kilépés előkészítését, segítenek a megfelelő lakhatás, illetve munkahely keresésében. Senki sem kerül az utcára anélkül, hogy ne lenne valamiféle biztonságos alapja. Ugyanakkor utógondozás is van, azaz az otthon elhagyását követően is nyomon követik a fiatalok életének alakulását, hogy hol dolgoznak, hogyan élnek.

Érdeklődésünkre, hogy milyen családi háttérből származó gyerekek kerülnek hozzájuk, Takács Tünde E. kifejtette, változó a helyzet, van gyerek, aki olyan szintű mélyszegénységben élt, hogy ki kellett emelni a családból, de olyan is, hogy a szülők fordultak a gyerekvédelemhez, hogy nincsen bevételük, éheznek, nem tudnak gondoskodni a kiskorú gyerekeikről. Ugyanakkor bántalmazás esetén is eljárás indul, hogy kiemeljék a családból a kiskorút, de olyan gyerek is van, akit egyszerűen elhagynak a szülei. Sajnos Maros megyében is nagyon sok mélyszegénységben élő család van, került hozzájuk gyerek, akit úgy emeltek ki a családból, hogy egy darab száraz kenyér és egy liter olaj volt otthon, és négy apró éhes száj. 

Az egyesületnek van egy szolgálata, amely által segítik a mélyszegénységben élő családokat, éppen azért, hogy elkerüljék azokat a helyzeteket, amelyek odáig fajulnak, hogy ki kell emelni a gyereket a családból. Ennek ellenére az elmúlt 25 év alatt több gyerek is volt, akikkel ezen szolgálat révén kerültek kapcsolatba. 

Sok a sikertörténet 

Érdeklődésünkre, hogy miként sikerül helytállni az otthonból a nagybetűs életbe kikerülő fiataloknak, Takács Tünde E. elmondta, az elmúlt 25 évben mintegy 50 gyerek nevelkedett náluk, de mindössze egyetlen olyan eset volt, amikor egy lánynak a gyerekei maguk is nevelőotthonba kerültek, de ott is amiatt, hogy meghalt a férj, és ő képtelen volt egyedül gondoskodni a gyerekeiről. A többiek családot alapítottak, illetve a munkaerőpiacon is sikeresen helytállnak. 

– Nemrég egy étteremben találkoztam egy nálunk nevelkedő fiatallal, aki séf, de vannak lányok, akik tanítónők lettek, alkalomadtán bejönnek az otthonba, és besegítenek a gyerekekkel való munkába. Előfordult, hogy egy cégvezetővel beszélgettem, és elmondta, hogy a fiatal férfi alkalmazottja, aki egykor nálunk nevelkedett, a legösszeszedettebb, legmegbízhatóbb munkása. Az otthonból tavaly kiköltözött fiatalok körében igazi sikertörténetek vannak, van, aki Kolozsváron a Babeş–Bolyaira, van, aki a Sapientiára, de olyan is, aki Budapesten az ELTE-re jutott be. Van lányunk, aki két egyetemet végzett, és három munkahelye volt, amikor elment tőlünk – sorolta a sikertörténeteket az otthon vezetője. 

Mint mondta, sajnos azt tapasztalják, hogy az utóbbi időben érkező gyerekek sokkal hátrányosabb helyzetű családokból származnak, sokkal több a bepótolnivaló, van, akinek kisegítő iskolába kell járnia. Nagyon sokan élnek mélyszegénységben, olyan szülőkkel, akik elhanyagolják vagy bántalmazzák a gyerekeiket. A gyerekek körében nagyon magas arányú az írástudatlanság, és ami kisgyerekkorban kimarad, az nagyon nehezen pótolható. A Dorcas otthonban nevelkedő gyerekek normál általános iskolákba, illetve az 1-es speciális iskolába járnak, és a tanítónők segítségével – akik végtelen türelemről tesznek tanubizonyságot –, próbálják pótolni a lemaradást. 

– Van, hogy 11 évesen tanulnak írni, vonalakat húzni. Gyakran egy házi feladat megoldása, ami egy átlagos gyereknek egy órát venne igénybe, náluk öt órába telik. 

Régen szegény családokból érkező gyerekek költöztek be, akiknek valamiféle családi hátterük azért csak volt, a nagy szegénység ellenére, de mégis ott voltak a szülők a gyerek életében, hétvégén hazamentek hozzájuk, vagy legalább alkalomadtán találkoztak a szülőkkel. Mostanában teljesen elhagyott gyerekek érkeznek, akik soha nem jártak óvodába, nem ettek rendes ételt, van aki azt sem tudja, mi az, hogy sajt vagy húsleves. Ugyanakkor, mivel ilyen környezetből érkeznek, nagyon gyakori a gyermekotthonokban a traumák nyomán kialakult viselkedészavar, a mentális, idegrendszeri problémák, az ott dolgozó munkatársak pedig erre nincsenek felkészülve, hiszen nem speciális igényű gyerekek ellátására képezték ki őket. Mivel Romániában csak elvétve vannak ilyen szakirányú intézetek, minden gyerek egy család típusú otthonba kerül, ahol meg kell találni valamiképpen a módját annak, hogy az igényeit ellássuk. Sajnos Marosvásárhelyen ezen a területen nincs elég szakember (gyerekpszichiáter, -pszichológus, gyógypedagógus, gyógytornász), aki foglalkozhatna velük – mutatott rá az otthon vezetője. 

Beszélgetésünk végén Takács Tünde E. megjegyezte, nagyon hálásak a sok segítségért, amit kapnak a közösségtől, van szakember, aki ingyen is vállalja, hogy foglalkozik a gyerekekkel. Emellett egy, az otthonban nevelkedő 11 éves fiúnak, aki kiváló eredményeket ér el taekwondóban, az edzője állja az ezzel járó költségeket. Ugyanakkor számtalanszor volt már rá példa, hogy családok kirándulni vittek egy-egy gyereket, vagy éppen ünnepekre elvitték az otthonukba, hogy megtapasztalhassa az ünnepre való közös készülődés varázsát. 

– Közeledik a karácsonyi időszak, az iskolai szünidő, ezért örömmel fogadjuk olyan házaspárok, családok jelentkezését, akik néhány napra családi környezetben biztosítanának meghitt ünneplést, kikapcsolódást a gyerekeinknek – tette hozzá az otthon vezetője. 

Takács Tünde E.

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató