2021. szeptember 24., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Nagy az igény az ivóvíz- és csatornahálózat bővítésére

Marosszentanna község fejlesztési stratégiája keretében folyamatos beruházásokat végeznek, amit az új lakóházak, utcák megjelenése is indokol. Jelenleg az Országos Beruházási Alaphoz a bárdosi sportbázis terve, Marosszentanna szennyvízhálózatának a bővítése és a Marosszentannától Várhegyig tartó útszakasz aszfaltozási terve van benyújtva. Ezzel párhuzamosan folyamatban van két-három övezeti területrendezési terv kivitelezése.

A második mandátumot nyert Moldovan Dumitru független polgármesterrel és Nagy Előd RMDSZ-es alpolgármesterrel az eddigi megvalósításokról, a tervekről, illetve a gondokról beszélgettünk. Az utóbbi években egyre többen költöztek a község településeire városról, gombamód szaporodnak a családi házak, lakóparkok, megnőtt az utcák hossza. Ez infrastruktúra-fejlesztési gondokkal jár, ugyanakkor biztosítani kell a község fenntartásához, működtetéséhez szükséges költségek fedezését is. Folytatják az ivóvíz- és csatornahálózat bővítését, hiszen mind Bárdoson, mind Marosszentannán, Udvarfalván és Várhegyen erre egyre nagyobb az igény. Marosszentannán a múlt heti látogatásunk alkalmával a szennyvízhálózat kiépítésén dolgoztak a Viorelelor és Ghioceilor utcában (felvételünkön). Egyre több család megélhetését a virágtermesztés biztosítja, ennek egyik hátránya a melegházak öntözésére használt nagy mennyiségű ivóvíz elfogyasztása, ami időnként fennakadásokat okoz a vízszolgáltatásban. Ezért is vált szükségessé egy olyan rendszer beszerzése, amely révén a víz- és szennyvízhálózat működését lehessen követni. A metropoliszövezetbe való felvétellel újabb lehetőségek nyílnak meg a megyeszékhely peremtelepülésén, ugyanakkor nemrég aláírták az ingyenes országos kataszterezési program keretében zajló együttműködési szerződést egy földmérő céggel. Marosvásárhely közelsége miatt, valamint a kisvállalkozásoknak, egyéni termelőknek, a községben működő vállalatoknak köszönhetően a munkanélküliség nem jellemző a községben. A forgalom is valamelyest enyhült azután, hogy a községközpont és az országút kereszteződésében alakítottak ki körforgalmat, de a Maroson át tervezett, majd elvetett terelőút kivitelezése a község járműforgalmán még többet enyhített volna.

Fotó: Nagy Tibor


Saját építészt alkalmazna a hivatal

Tavaly hat utcát aszfaltoztak le saját költségvetésből, állami finanszírozásból pedig a Marosszentannától Várhegyig tartó utat tervezik leaszfaltozni hárommillió eurós beruházásból – tájékoztatott Moldovan Dumitru polgármester. 

Bárdoson több utcát már aszfaltburkolat borít, jelenleg Udvarfalván a Tégla utcában készítik elő a térköves járda alapjait. Tapasztalt építész hiányában a megyei tanács építészeti osztályához kell forduljanak a területrendezési tervek elkészítése végett. Több ízben is versenyvizsgát hirdettek, de szakmai tapasztalattal rendelkező jelentkezők hiányában továbbra is betöltetlen a meghirdetett állás, pedig az önkormányzatnak szüksége lenne saját szakemberre, aki a tervezéstől a kivitelezésig követi a beruházásokat.

A megvalósítások mellett a polgármester a helyi közszállítás hiányosságait említette; mivel a járvány időszakában csökkent az utasok száma, a versenytárgyaláson nyertes szállítócég számára egyre veszteségesebbnek bizonyultak a község településeire irányuló járatok, ezért ezeket nagyon meggyérítették, a 8-as vonalon csupán két járat közlekedik, így a megyeszékhellyel való összeköttetés a gépjárművel nem rendelkezők számára körülményessé vált. A községközpontban 2003-ban átadott hat ANL-s tömbház 54 lakása eladásra kerül, így az épületek fenntartása nem terheli majd többé az önkormányzatot. 

Dumitru Moldovan


A rend és tisztaság fenntartása a cél

A község alpolgármestere a tavalyi helyhatósági választásokat követően Nagy Előd lett, aki gépészmérnöki végzettséggel a műszaki és terepmunka mellett a digitális technológiában is otthonosan mozog. 

Akárcsak a polgármester, ő is hangsúlyozta, miszerint nagyon sokba került a tavaszi nagytakarítás után a szemét és a hulladék elszállítása, ezért abban reménykednek, hogy a lakosság körében is tudatosul a szelektív hulladékgyűjtés fontossága. A településeken végzett tavaszi nagytakarítás nyomán keletkező nagy mennyiségű hulladékot 125.000 lejért szállította el a csődhelyzetben lévő Salubriserv vállalat, ezért is várják az Adi Ecolect Maros Fejlesztési Társulás által kiírt versenytárgyalást. 

A szociális segélyben részesülők és a szolgáltatócég dolgozói több mint 38 kocsi hulladékot gyűjtöttek össze a község négy településén. Ugyanakkor az önkormányzat, helyi szervezetek, diákok, önkéntesek is csatlakoztak a Marosvásárhelyi Rádió Közösen kitakarítjuk akciójához. Azon a szombaton 27 köbméter háztartási szemetet gyűjtöttek össze a községhez tartozó Maros-partról és környékéről. 

Annak érdekében, hogy megelőzzék az illegális hulladéklerakók kialakulását, egy telefonszámot tettek közzé az önkormányzat Facebook közösségi oldalán – 0732-671-590 –, amelyen jelenteni lehet a szennyvízkezelési szabályok megsértésére tett kísérleteket és az illetéktelen szemetelőket. 

Komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megőrizzék a rendet és tisztaságot, ezért kérik a lakosság együttműködését is. Mozgásérzékelő térfigyelő kamerákkal követik a szelektív hulladéktárolók környékét. Amennyiben tetten érik vagy utólag azonosítják a háztartási szemetet oda helyező egyéneket, az önkormányzat és a rendőrség egyaránt megbírságolhatja a szabálytalankodókat. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy büszkék lehessenek a községükre, ezért a rend és a tisztaság fenntartása a cél. 

A járványügyi óvintézkedések miatt második éve nem szervezhették meg Udvarfalván a virágkiállítást. Az elkövetkező években szeretnék bevonni a virágtermesztőket is az esemény megszervezésébe annak érdekében, hogy a saját igényeik szerint és a színvonal emelésével folytathassák a virágkiállítás hagyományát – hangsúlyozta az alpolgármester.

Fotó: Az önkormányzat közösségi oldaláról


Az egészséges testmozgásért

A községközpont sportbázisa egyre közismertebb a sportkedvelők körében, még a küzdősportok országos egyesülete is igénybe veszi, akárcsak a műfüves pályát. A Maros-mezőségi Kistérségi Társulás Leader pályázata révén készült szabadtéri műfüves multifunkcionális sportpályát is bérbe adják sportegyesületek, csapatok számára, ahol edzéseket tarthatnak. Az önkormányzat testülete a sportbázis keretében kialakítandó futópálya létesítésén is gondolkodik. A közel kétezer-hatszáz hektárnyi területű községnek a rendszerváltást követő „gazdálkodás” eredményeként mára alig maradt szabad földterülete, a községközpontban lévő sportpályát is külföldi befektető nevére írták. A rendszerváltást követően az önkormányzat akkori elöljárói a közterületeket értékesítették, így bármilyen bővítésre kerülne sor, azelőtt magántulajdonban lévő földterületet kell felvásároljon az önkormányzat. A sportbázis szomszédságában található területet is megvásárolnák egy bölcsőde felépítése érdekében. Marosszentannán modern napközi otthonos óvodát létesítettek, de bölcsődére is igény van a fiatal szülők részéről, ami kormányfinanszírozásból épülne fel.