2022. október 5., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

ELNÖK


2022. augusztus 19-én kelt 

464. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról


A Maros Megyei Tanács elnöke,

figyelembe véve a Maros Megyei Tanács elnöke feladatkörének az átruházására vonatkozó, 2022. augusztus 19-i 463. sz. megyei tanácselnöki rendelet előírásait,

az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontjával, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján


elrendeli:


1. cikkely: (1) Összehívja 2022. augusztus 25-én 13:00 órára a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.

(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.

3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.


Péter Ferenc

ELNÖK

Ellenjegyzi

Paul Cosma

FŐJEGYZŐ



A Maros Megyei Tanács elnöke 2022. 08. 19-i 464. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács 2022. augusztus 25-i soros ülésének

NAPIRENDTERVEZETE


1. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalatot érintő egyes pénzügyi intézkedésekről;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített 42/2001. sz. határozata mellékletének a kiegészítéséről, amely a Maros megye köztulajdonához tartozó vagyontárgyak leltárának elfogadására vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


3. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában lévő, Városháza utca 2. sz. alatti ingatlant érintő egyes intézkedésekről; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


4. Határozattervezet a Maros Megyei Sürgősségi Kórház neonatológiai intenzív osztályát illető beruházás megvalósítására irányuló megállapodásról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


5. Határozattervezet két, Maros megye közterületén található épületnek a homlokzatán emléktábla elhelyezésére vonatkozó kezdeményezés jóváhagyásáról;

Indítványozó: Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke

Pokorny Vasile Ştefan megyei tanácsos


6. Határozattervezet a menetrend szerinti fizetős közszállítási szolgáltatás megyei programjában szereplő három útvonalhoz kapcsolódó útvonalengedélyek meghatározott időtartamra történő odaítéléséről;

  Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara közötti partnerség jóváhagyásáról a „Tudományos és technológiai park kialakítása – Erdélyi Tudásközpont” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


8. Határozattervezet a drogellenes cselekvési terv Maros megyei szintű előirányzatáról a 2022-2026-os időszakra; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


9. Határozattervezet a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság összetételének a módosításáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


10. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 164/2014. sz. határozatának a módosításáról, a megyei tanács alárendeltségébe tartozó egyes kulturális közintézmények szervezési intézkedéseinek a meghatározását illetően; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


11. Határozattervezet az UNESCO-szervezőbizottság felállításáról a világörökségi listára felvett Maros megyei történelmi emlékmű, Segesvár történelmi központja érdekében – 902-1999 kód;

Indítványozó: Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke


12. Határozattervezet a „Híd javítása a 153C jelzésű megyei úton (Görgényszentimre)” beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálásáról (698/2019. sz. kormányhatározat), amelyet a Maros Megyei Tanács 54/2021. 03. 25. sz. határozatával fogadtak el;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


13. Határozattervezet a Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra 2014–2020 közötti fejlesztésére irányuló, Marosludas–Mezőgerebenes övezet, Marosludas KTE, Mezőszengyel KTE, Mezőtóhát KTE, Mezőzáh KTE, Mezőgerebenes KTE, Mezősályi KTE, Mezőméhes KTE regionális projekt műszaki és gazdasági mutatóinak és társfinanszírozásának jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


14. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.


Az ELNÖK nevében

Kovács Mihály Levente

ALELNÖK