2022. augusztus 12., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

ELNÖK2022. június 15-én kelt

209. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról


A Maros Megyei Tanács elnöke,

figyelembe véve a Maros Megyei Tanács elnökének a feladatköre átruházására vonatkozó 2022. június 15-i 208. sz. Maros megyei tanácselnöki rendelet előírásait,

az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontjával, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján,

elrendeli:


1. cikkely (1) Összehívja 2022. június 21-én 13 órára a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.

(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.

3. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.


                                         Péter Ferenc

ELNÖK

Ellenjegyzi

Paul Cosma

FŐJEGYZŐA Maros Megyei Tanács elnöke 2022. június 15-i 209. sz. rendeletének melléklete


A Maros Megyei Tanács 2022. június 21-i soros ülésének

NAPIRENDTERVEZETE


1. Határozattervezet Birtalan István-Balázs megyei tanácsos tanácsosi megbízatása jogerős megszüntetésének megállapításáról.

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


2. Határozattervezet Maros megye 2022. évi általános költségvetésének kiigazításáról.

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 

3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 28/2022-as számú határozatának módosításáról, amely a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV. 2022. évi bevételi és kiadási költségvetésére, valamint a működési költségekre kapott állami támogatásra vonatkozik.

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 

4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2022. február 28-i 26. számú határozatának módosításáról, amely az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételére vonatkozik.

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 

5. Határozattervezet egy Maros megye köztulajdonában lévő ingatlannak a Koronka község köztulajdonába való áthelyezésére vonatkozóan.

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 

6. Határozattervezet egy Balavásár község helyi tanácsához intézett kérelemről, amely egy földterületnek az átruházására vonatkozik Balavásár község köztulajdonából Maros megye köztulajdonába.

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 

7. Határozattervezet a Maros Megyei Sürgősségi Kórház Épületrész építése kibővítéssel, valamint az O és P épülettömbök emelettel való bővítése a járóbeteg-ellátás érdekében és Személyzeti öltözőhelyiségek kialakítása elnevezésű beruházások megvalósítására irányuló megállapodásról.

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 

8. Határozattervezet egy Mezőrücs község helyi tanácsához intézett kérelemről, amely egy földterületnek az átruházására vonatkozik Mezőrücs község köztulajdonából Maros megye köztulajdonába.

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 

9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített 2007. január 15-i 15. sz. határozatának módosításáról, amely a Vidrátszeg – Marosvásárhely Ipari Parknak az átvételére vonatkozik Maros megye köztulajdonába.

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 

10. Határozattervezet arra vonatkozóan, hogy a mikházi római tábor elnevezésű régészeti lelőhelyhez hozzácsatoljanak egyes épületeket. 

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


11. Határozattervezet Maros megye zászlómodelljének jóváhagyásáról.

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 

12. Határozattervezet Maros megye 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról.

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 

13. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szakapparátusát, egyes szervezési intézkedéseit előíró, utólag módosított 7/2019-es megyei tanácsi határozat újabb módosításáról.

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 

14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 167/2021. sz. határozatának módosításáról a Maros Megyei Klinikai Kórház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozóan.

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 

15. Határozattervezet Balavásár, Marossárpatak, Gernyeszeg és Mezőmadaras községek csatlakozásának a jóváhagyásáról a Marosvásárhelyi Metropoliszövezet Egyesülethez.

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 

16. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Metropoliszövezet Egyesület statútummódosításának jóváhagyásáról.

 Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


17. Határozattervezet a Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra 2014–2020 közötti fejlesztésére irányuló, a Nyárádmente övezet, Nyárádkarácson KTE, Ákosfalva KTE, Székelybere KTE, Nyárádmagyarós KTE regionális projekt műszaki és gazdasági dokumentációjának és társfinanszírozásának jóváhagyásáról.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


18. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

Az ELNÖK nevében

Kovács Mihály Levente

ALELNÖK