2021. november 27., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A tavalyi évet Lorántffy Zsuzsanna évnek nyilvánította a fejedelemasszony nevét viselő kulturális egyesület.


A tavalyi évet Lorántffy Zsuzsanna évnek nyilvánította a fejedelemasszony nevét viselő kulturális egyesület. Ez alkalommal hirdette meg a Lorántffy Zsuzsanna életéről szóló pályázatot és próbálta felkutatni azokat a helyeket és szervezeteket, melyek a fejedelemasszonyhoz kötődnek. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – melynek észak-magyarországi irodája a sárospataki művelődési ház – révén a pályázatra Sárospatakról is érkeztek dolgozatok, és a dolgozatokat bemutató konferencián a sárospataki küldöttség is részt vett. A pályázatnak és Lorántffy Zsuzsannának köszönhetően Sárospatak és a fejedelemasszony nevét viselő egyesület egymásra talált.

Június végén a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület tagjainak egy csoportja e kis és sok szeretettel fogadó közösség, Sárospatak vendégei voltak.

Az észak-magyarországi, mintegy tizennégyezer lelket számláló Sárospatakra érkezőt szemet simogató virággruppok, zöldövezet fogadja, és mindenhol, minden lélegzettel történelmet szív magába, azt a történelmet, ami Sárospatakot összeköti Marosvásárhellyel, Erdéllyel: Lorántffy Zsuzsanna, I. Rákóczi György, Református Kollégium.

Mikor útra keltek, a fejedelemasszony nevét viselő kulturális egyesület tagjai nem tudták, hogy egy kis közösségnek mekkora, történelmet tisztelő és megőrző ereje lehet.

A házigazdák elsőként a Rákóczi család egykori birtokközpontjába, a sárospataki várba kalauzolták a vendégeket, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumába. I. Rákóczi Györggyel kötött házassága után itt működött Loránttfy Zsuzsanna hímzőiskolája, ahol a főúri lányok tanulták az úrihímzést és ahol mai napig megtalálható néhány darab azokból a hímzésekből, amelyeket a fejedelemasszony saját kezűleg készített. A nagy gonddal őrzött kincsek között látható még Lorántffy-címeres ezüstpohár, I. Rákóczi Györgyöt ábrázoló rézmetszet, a kor legkiválóbb pedagógusának, Comeniusnak a munkái, akit a fejedelemasszony Zsigmond fia oktatási színvonalának emelésére hívott Sárospatakra.

A ma is igen színvonalasnak tartott sárospataki kollégium Lorántffy Zsuzsanna idején élte első virágkorát, és a nagykönyvtárában őrzött gyűjtemény mára megközelíti a félmillió kötetet.

Az egyesület tagjait nagy szeretettel fogadta Virág Sándor református lelkész és a Lorántffy Zsuzsanna nőegylet tagjai, illetve Sikora Attila alpolgármester. Ellátogattak a Magyar Nyelv Múzeumába illetve a Kazincz Mauzóleumba. Útjuk során koszorút helyeztek el Kazinczy Ferenc sírjánál, Lorántffy Zsuzsanna sárospataki, illetve nagyváradi mellszobránál és megkóstolhatták a fejedelemasszony nevéhez kötődő tokaji aszút.

A sárospataki művelődési ház, Csatlósné Komáromi Katalin szívélyességének, az NKA, a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal támogatásának köszönhetően a Marosvásárhelyi a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület és a sárospataki művelődési ház egymásra talált.

 

Lorántffy Zsuzsanna
Kulturális Egyesület