2021. május 15., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Építeni és újjáépíteni

Ízlésesen felújított épületek, friss árvízvédelmi hálózat, javában zajló telekelési program, aktív közösségi élet – ez fogadott többek között Küküllőszéplakon, abban a községben, ahol egyetlen koronavírusos beteg sincsen. A megvalósításokról, tervekről, gondokról és eredményekről Szakács Béla újraválasztott polgármesterrel beszélgettünk. 

Szakács Béla polgármester

Fotók: Nagy Tibor

A településen SMURD-központot szeretnének

– Sikerült befejeznünk az uniós pénzből finanszírozott héderfáji óvoda felépítését. Megkaptunk minden egyes tűzvédelmi, egészségügyi engedélyt, úgyhogy át tudjuk költöztetni a gyerekeket az új óvodába. Befejeztük a nagyszentlászlói kultúrotthon felújítását, amit ugyancsak uniós alapokból finanszíroztunk. A kisszentlászlói kultúrotthon felújítása még tart, de 99 százalékban az is elkészült, ezt is uniós alapok segítségével sikerült véghez vinni. Természetesen számos esetben önrésszel is hozzájárultunk, adódtak olyan munkálatok, amelyek esetében az önkormányzatnak be kellett szállnia – például mindkét kultúrotthon esetében a tervezők 20 méteres kút ásását javasolták, végül 90 méter mélyen találtunk vizet. A különbözetet az önkormányzat állta. Elkezdtük Küküllőszéplak csatornahálózatának kiépítését, Nagyszentlászló és Kisszentlászló falvak vízcsatorna-hálózatának kiépítését – reméljük, hogy a kivitelező gyorsabb ütemben végzi majd a munkát. Sok gondunk adódik abból, hogy sok cég komolytalannak bizonyult: bejelentkeztek a versenytárgyalásra, utána pedig csak vonakodva kezdték el a munkát, és ez késlelteti azon beruházások befejezését, amelyeknek van egy időfutama. Reméljük, hogy a fenti munkálatok az ígért időintervallumon belül el is készülnek. A vízcsatorna-hálózat összértéke 13.500.000 lej, a beruházást kormánypénzből finanszíroztuk, 800.000 lejnyi önkormányzati önrésszel.

Az új óvoda épülete


A tavaly sikerült részlegesen felújítanunk a küküllőszéplaki orvosi rendelőt, a munkálatokat idén is folytatjuk. Az épület emeletének egyik részén szolgálati lakást alakítottunk ki, a másik részében pedig SMURD-központot szeretnénk berendezni, ha meg tudunk egyezni a katasztrófavédelmi igazgatósággal. Ez ügyben jelenleg is folynak a tárgyalások, a megyei vezetőséggel is. Az ajánlatunkat jó néven vették, stratégiai pontként azonban más települést szemeltek ki. Küküllőszéplak 18 kilométerre van Dicsőszentmártontól, 22-re Marosvásárhelytől, 18 kilométerre Ákosfalvától, ha sikerülne megvalósítani a SMURD-központot, a környező településeken az eddiginél jobb eséllyel menthetnénk emberéleteket. Mi a teljes logisztikát biztosítjuk, meglátjuk, mi lesz a tárgyalások eredménye. Ugyancsak az orvosi rendelő épületében, a földszinten egy fogorvosi rendelőt is kialakítunk. 

Küküllőszéplakon felújítottunk egy sportbázist, az iskola udvarán lévő létesítménybe műgyepet helyeztünk el, Héderfája faluban saját költségvetésből kiépítettünk másfél kilométernyi járdát – volt munka és megvalósítás egyaránt, és mindez nem könnyű – küzdünk a bürokratikus akadályokkal, a papírmunkával. Jó lenne országos szinten bevezetni egy listát, amelyen a nem megbízható cégek szerepelnének, hogy azok ne okozzanak gondot a települések önkormányzatainak azzal, hogy nem kezdik el vagy különböző okok miatt félbehagyják a már elkezdett munkálatokat.

Készülődés az óvodában


Nincs koronavírusos beteg a községben

Településünkön hála istennek nincsenek betegek, reméljük, hogy továbbra is így marad. Nekünk is voltak pozitív eseteink, főleg egészségügyi alkalmazottak, de nem volt súlyos megbetegedés. Vörös zónába soha nem kerültünk, legtöbb négy betegünk volt a községben. 


Komoly árvízvédelmi és -megelőzési munkálatok

A tavalyi év folyamán árvízvédelemre is kaptunk pénzt a kormánytól, ebből sikerült az árvízvédelmi munkálatok kilencven százalékát elvégezni, a maradék tízszázaléknyit hamarosan befejezzük. Ezen munkálatok keretében egy-egy gyaloghidat építettünk Nagyszentlászlón és Kisszentlászlón, egy autóforgalomnak is megfelelő hidat Nagyszentlászlón; 4 kilométernyi utcát köveztünk le Küküllőszéplakon, 500 méternyi betonsáncot építettünk ki a településen, és megerősítettük a gátat Héderfáján. Minderre nagy szükség volt, mert a tavaly nyáron egy hatalmas felhőszakadás a község minden falujában gondokat okozott. Rövid idő alatt akkora eső zúdult le, hogy a főúton térdig ért a víz, hidak és utak rongálódtak meg. A Küküllő ugyan nem öntött ki, de a hegyről lezúduló patakokat már nem tudta befogadni, és emiatt összegyűlt a víz a falvakban. A katasztrófavédelmi hatóság felmérte a károkat, a kormány pedig egy rendkívüli alapból pénzösszeget utalt ki számunkra, amelyből a munkálatokat finanszírozni tudjuk. Immár árvízmegelőzési munkálatokról van szó, amelyek eredményeként az esetlegesen megnövekedett vízhozamú Küküllő is képes befogadni a mélyített és kibetonozott medrű patakok vizét, ha pedig nagyon súlyos lesz a helyzet, akkor egy szivattyúval át tudjuk emelni a vizet a folyóba.

Új híd az autóforgalomnakÚjjáépül a felgyújtott harangláb 

Új terveink is vannak, készítünk egy új, a környezetvédelmi alaphoz benyújtandó pályázatot a küküllőszéplaki általános iskola felújítására, Küküllőszéplak faluban pedig egy, minden felekezet által használandó ravatalozó megépítését tervezzük két éven belül, és terveinkben áll a község összes mellékutcájának leaszfaltozása. Utóbbi esetében már elkészült a technikai terv, a közbeszerzés is rendben, csak a finanszírozás hiányzik, a listára azonban már felkerültünk. A beruházás értéke elég nagy, tízmillió lej héával. 

Ezúton is meg szeretném köszönni a Maros Megyei Tanács elnökének, Péter Ferencnek és az összes kollégámnak – RMDSZ-es polgármestereknek –, akik bizonyos pénzösszegekről lemondtak, hogy a szolidaritási alapból az idei évben 50.000 lejt kapjunk, amit a héderfáji harangláb újjáépítésére utalunk ki. Ezt az összeget az önkormányzat további 50.000 lejjel megpótolja. Teljes mértékben az eredeti szerint építjük újjá, elkészültek a tervek, kiadtuk az építkezési engedélyt, a munkálatok májusban kezdődnek, az alap megöntésével kezdjük, körülbelül augusztusban már állni fog az új harangláb.

Anyagilag a község mindig gyengén állt, soha nem dicsekedhettünk. Mivel kis község vagyunk, a bevételeink is kicsik, az elvárások a lakosság részéről pedig pont olyan nagyok, mint egy gazdagabb község esetében. A saját bevételünk, ami az adókból származik, 600.000 lej. Ez nem nagy összeg, és ha az állami költségvetésből nem jutnánk pénzforráshoz, akkor ennyiből az önkormányzat még az alkalmazottai bérét sem tudná biztosítani. Emiatt nagyon sokat pályázunk, a megvalósításaink nagy részét is pályázati forrásokból tudtuk biztosítani. Saját bevételből kisebb munkálatokat, felújításokat végzünk, addig húzzuk a takarót, ameddig ér. Polgármesterségem ideje alatt községszinten 7,5 kilométernyi utcát aszfaltoztunk le, a többivel vártunk, mert addig, ameddig a csatornahálózatot nem fektetjük le, nem éri meg aszfaltozni. Ezért is pályáztuk meg leghamarabb a vízcsatorna-hálózat kiépítését, utána pedig az aszfaltozást. Héderfáján és Küküllőszéplakon van ivóvízhálózatunk, a csatornahálózat pedig Héderfáján funkcionális. A hálózatot bővítjük, a vizet kutakból nyerjük, ám saját víztisztító állomással rendelkezünk, amelyet jelenleg az önkormányzat működtet. 

Ami a kulturális életet illeti, e téren természetesen most minden leállt, de a kultúrházainkat a településen teljes mértékben felújítottuk, hármat uniós pályázatokból, egyet saját költségvetésből finanszíroztunk. A járvány miatt sajnos most nincsen kulturális élet a községben. Évente szoktuk megszervezni a községnapokat, amelyek a tavaly elmaradtak, és úgy néz ki, hogy az idén sem tudjuk megszervezni őket. Tánccsoportot működtettünk, de a gyerekek megnőttek és elmentek, nincsen utánpótlásunk. A küküllőszéplaki és a héderfáji egyházközségnek is van asszonykórusa, jelenleg ők képviselik a kulturális életet a községben. Nincs fogyatkozóban a lélekszám, de elég nagy az érdektelenség, hiába foglalkoztak lelkesen a gyerekekkel, fiatalokkal a tanáraink. Az emberek kényelmesebbé váltak.

Betonsánc a Küküllőig


Ingyenes telekkönyvek

1400 parcelláról állítottunk ki ingyenesen telekkönyvet a tavaly – ezt pályázat nyomán, teljes mértékben a kataszteri hivatal finanszírozza. Ahogy a hivatal idei költségvetése meglesz, ezt folytatni fogjuk, értesítést kaptunk, hogy részesei vagyunk a programnak. Megyei szinten 80 település vesz részt benne, a szerződés értéke 50.000 euró körül van. A dokumentációt elkészítettük, és miután a szerződést aláírtuk, le is tudunk tenni körülbelül 1600 parcellára telekelési igénylést. Ezek magánterületek, nagy hangsúlyt fektetünk erre. Idáig több mint 3500 parcellát telekeltünk, ez körülbelül a földek 55 százalékát teszi ki. Számunkra nagyon fontos, hogy tisztán lássuk, mi az, ami a miénk.

Felújítják az orvosi rendelőt