2022. július 6., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Gyökérének

A mezőbándi gyülekezeti otthonban felemelő ünnepség keretében mutatták be dr. Toszó Sarolta Gyökérének című kétkötetes monográfiai kiadványát, amelyet maga a szerző ismertetett népes közönség előtt. A korabeli fényképekkel gazdagon illusztrált művet rendhagyó gyűjteményként határozta meg, szerteágazó családtörténetekkel, amelyek emléket állítanak a falu múltjának, az itt élő nemzedékeknek. 

A rendezvény a mezőbándi református templomban istentisztelettel kezdődött, ahol Nyíri Hunor református lelkész az isteni vonzerő felismerésére, a Szentlélek befogadásának fontosságára világított rá. Az istentisztelet végén a lelkész a szerzőt, dr. Toszó Saroltát és férjét, Gáll Zoltánt köszöntötte, akik 50 éve kötöttek házasságot ebben a templomban. 

Kep leirasa


– A mezőbándiak világtalálkozóján született meg a monográfia ötlete, az Úr az én szívemre helyezte ennek megvalósítását. Óriási anyagot kellett feldolgozni, hiszen a település több mint 800 éves múltra tekint vissza. Gigászi munka árán született meg a Gyökérének két kötete, amely rendhagyó néprajzi gyűjtemény szerteágazó családtörténetekkel. Az első kötet Mezőbánd és környéke, a székelység bölcsője címet viseli, amelyben a falu történetét, népszokásait, hétköznapjait, meghatározó személyiségeit, rendkívüli eseményeit mutatom be. A második, A hagyaték, Simó Aladár magyar-történelem szakos tanárnak és munkásságának, továbbá dr. Gáll Károly mezőbándi református lelkipásztornak állít emléket. A helybeliek nagy tisztelettel emlékeznek Simó Aladárra, aki évtizedeken át munkálkodott azért, hogy a rá bízott ifjúság művelődési életét fellendítse, s arra sarkallja őket, hogy maradjanak meg abban a kultú-rában, amelyet őseiktől örököltek. A népművelésen kívül szívügye volt a népzene, a néprajzi értékek gyűjtése, de a sportoktatás is. A legnehezebb időkben, az ötvenes, hatvanas, hetvenes években meghatározó egyénisége volt a falunak, csodálatos néprajzi anyagot gyűjtött össze – körülbelül négyzsáknyit. Ezt nem tudta rendszerezni és kötetbe szerkeszteni. Ez maradt rám. Dr. Gáll Károly református lelkész az egyház berkeiben próbálta ugyanazt a célt elérni, mint Simó Aladár, aminek lényege a magyar identitástudat és kultúra megőrzése a mezőbándi közösségben. A kötet úttörő módon mutatja meg az Úristen jelenlétét az életünkben – fogalmazott a szerző, aki a kötetben szereplő ábrákról, jelentésükről beszélt részletesen. Továbbá ismertette a könyvben szereplő személyiségekhez fűződő emlékeit, s bemutatta azok jelen lévő leszármazottjait. 

Dr. Toszó Sarolta elmondta, a kötetet eredetileg kis példányszámban jelentette meg, magánkiadványnak szánta, azonban Horváth Árpád alpolgármester és Bartha Domokos volt alpolgármester közreműködésével sikerült nagyobb példányszámban is kiadni, és az érdeklődők rendelkezésére bocsátani.

A könyvbemutatót a mezőbándi fiatalokból és gyerekekből álló Csipkebogyó néptánccsoport előadása tette ünnepélyesebbé. A csoport Szabó Éva vezetésével lépett színpadra. 

Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget.