2021. március 2., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Hasznos kis könyv jelent meg a segesvári vár óratornyában berendezett történelmi múzeum egy részét képező patikamúzeumról, amelyben a gyógyászatban használt tárgyak mellett ismeretlen feliratú patikai edények láthatók. Ezek a segesvári gyógyszerészet történetét illusztrálják. Titkukat fejtette meg hosszú ideig tartó kutatómunkával Veress László, a segesvári Rubin gyógyszertár alapító főgyógyszerésze, a Romániai Gyógyszerészkollégium kiválósági díjának birtokosa. 

A megfejtéseket korábban megosztotta lapunk olvasóival is, akik folytatásokban sok érdekes ismeret birtokába juthattak a világ minden táján élő gyógynövényekről, a ma is használatos vagy ma már furcsának tekinthető gyógyszeralapanyagokról.  A könyv két nyelven, románul és magyarul íródott, amit német nyelvű bevezető is kiegészít, és fontos dokumentuma az erdélyi gyógyszerészettörténetnek. A szebeni, kolozsvári, brassói és oravicabányai patikamúzemokhoz képest érdekes magyarázatot ad a segesvári patikamúzeum látnivalóit illetően. 

A 18. század első felében Segesváron működő három gyógyszertár, a Korona, Oroszlán, Sas közül főleg az utóbbi anyaga került a segesvári múzeumba, amit a patikai edényekre festett cégér, a kétfejű sas bizonyít. A múzeum alapítása 1899-ben Joseph Bacon nevéhez fűződik. Segítőtársa Andreas Wolfgang Ligner, a Sas patika akkori tulajdonosa volt, aki a gyógyszertár felújításakor a régi, már nem használatos tárgyakat a múzeum gondjaira bízta. 

A fa-, kerámia-, fajansz- és üvegedényekben mindazokat a gyógyhatású anyagokat (materia medica) tartották, amelyeket az edények felirata szerint Segesváron használtak, és amelyek fellelhetők a nemzetközi szakkönyvekben is. „Ez azt igazolja, hogy abban az időben (a 18. századtól kezdődően) Erdélyben a gyógyítás és a gyógyszeres kezelés európai színvonalú volt, és semmiben nem maradt el a nyugati államok tudományos szintjétől” – olvashatjuk a könyv előszavában.

A Materia medica megjelenését Teşculă Nicolae, a Segesvári Történelmi Múzem igazgatója, a helyi Rotary klub és dr. Horlescu Paul támogatta.