2021. október 26., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Százéves a szervezet

Szeptember 11-én délután a nyárádszentlászlói református templomban találkoztak a küküllői egyházmegye fiataljai. Fontos témák voltak napirenden, például a vezetők megválasztása.

Nagy Norbert Levente bedei-szentháromsági református lelkész házigazdaként üdvözölte az egyházmegye gyülekezeteiből érkezetteket, majd áhítatában Dániel könyve alapján arra kereste a választ, hogy mit jelent egy közösség tagjának lenni. Minden közösségnek vannak szabályai, de Isten nem szabja meg, hogy kik tartozhatnak hozzá, ám szabályai megvédenek attól, hogy letérjünk a helyes útról – hívta fel az ifjak figyelmét a fiatal lelkész. Gondolatmenete felvezetése volt Enyedi Csaba Márton kebelei-kebeleszentiványi lelkész, tanár előadásának; arról értekezett, hogy életünkben milyen többletet kaptunk a családtól, gyülekezettől, Istentől, a közösségektől, a Bibliától, és mi az, ami formál minket. „Legyetek részei annak a közösségnek, amelyhez tartoztok” – biztatta a fiatalokat, de intette is őket: nemcsak földi családunk van, hanem egy lelki családhoz is tartoznunk kell, amit Krisztus irányít. Nem a vallás üdvözíti az embert, de azért jó dolog egy élő közösséghez tartozni – hangsúlyozta.

Az alkalmon a kibédi ifjúsági zenekar szolgált.

Tizenkilenc gyülekezetből mintegy száz fiatal érkezett


Az ifjak választják

Az IKE-találkozók második része általában kevésbé kötött, játékos-zenés program, ám ezúttal komolyabb teendők vártak a fiatalokra: az elnökség megválasztása a következő három évre az egyházmegyei ifjúsági szervezet élére, miután mandátuma lejártával az eddigi elnökség nem kívánt új megbízást vállalni. Varga Anna eddigi elnök beszámolt a 2018–2021-es időszak munkájáról: havonta szerveztek ifjúsági találkozókat (amíg a járvány meg nem jelent), továbbá táborokat, imaéjjeleket, keresztyén zenefesztivált, bográcsozást, önkéntesgálát, IKE-fesztivált. A félreálló vezetőség azzal a reménnyel adta át a teret, hogy a következő elnökség további programok szervezését vállalja.

Az Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) országos szervezete azt javasolta, hogy olyan fiatalokat válasszanak az elnökségbe, akik örömmel szolgálnak, egymásnak és Istennek tetsző munkát végeznek. Így az ifjúsági vezetőképzőkön és egyéb rendezvényeken aktívan részt vevő fiatalokat kérdezték meg előzetesen, és volt is hat jelentkező az elnökség négy tisztségére. A leköszönő elnökség a havadtői Koncz Violát elnöki, a vámosgálfalvi Keszeg Józsefet alelnöki, a gyulakutai Marton Tamást titkári, a sövényfalvi Szakács Andreát pénztárosi tisztségre javasolta, és egy médiareferensi tisztséget is létrehozott, amelyre a magyarkirályfalvi Kun Elődöt jelölte. A gyülekezetek ifjainak képviselői összesen 34 szavazólapot kaptak; mindenik jelölt megszerezte az összes szavazó támogatását, így felállhat az új elnökség, amely kiegészül a hat évre választott ifjúsági előadóval.

A tisztújító gyűlés után az új elnök lapunknak elmondta: szeretett volna az IKE-elnökség tagja lenni, ezért szívesen jelentkezett, szeretné összekovácsolni a fiatalokat. Vannak települések, ahol nincs ilyen szervezet, azokon a helyeken is létrehoznák. Száz fiatal volt jelen a találkozón. 


Áldásos munka

A Maros megyei reformátusok területileg négy egyházmegyébe tartoznak, ezek közül a legnagyobb a küküllői, amely Szovátától Magyarkirályfalváig és Segesvárig magába foglalja a Nyárádmente egy részét és a Kis-Küküllő alsó és felső szakaszát. Az egyházmegye 59 gyülekezetéből 30 rendelkezik ifjúsági csoporttal, ebből 19 volt jelen a szombati eseményen – mondta el a Népújságnak Szabó István János vámosgálfalvi lelkész, az egyházmegye ifjúsági előadója. A református egyházban 1921-ben hozták létre a fiatalok, fiatal teológusok, az Ifjúsági Keresztyén Egyesületet, ennek idén a százéves fennállását ünnepelte az egyház. Az IKE célja az ifjak hitbeli útbaigazítása, keresztyénné nevelése, az egymásnak való segítségnyújtás, de a sport is jelentős szerepet kap.

Az erdélyi egyházkerületben IKE-tagnak számít minden konfirmált fiatal a 35. éve betöltéséig, függetlenül attól, hogy aktívan jár-e rendezvényekre, templomba. A küküllői egyházmegye mintegy 200 aktív taggal számol. Az IKE-elnökségbe a tagokat az ifjak választják, ez kiegészül a lelkészek, gondnokok által választott ifjúsági előadó lelkésszel. Az elnökség feladata a különböző tevékenységek kidolgozása, programok szervezése az ifjak számára. A már hatodik éve ifjúsági előadói tisztséget betöltő Szabó István János elmondta: eddig csak az áldásait látta az IKE-elnökség tevékenységének, nagyon jó ötleteik vannak, jó szervezők, minden rendezvényen ott vannak, tudnak a fiatalok nyelvén beszélni. Ezért örömmel és reménnyel kezdi az új elnökség a munkát, amelyre a lelkész kér áldást, ugyanakkor azokra is, akikért és akikkel az elnökség dolgozik. Számos csatornán (többek között a Facebook-csoportokban is) el tudják juttatni a híreket a fiatalokhoz, akiket arra buzdít, hogy keressék az ificsoportokat, jelentkezzenek a rendezvényekre, ismerkedjenek egymással.

 Felállt az új elnökség

Fotó: Gligor Róbert László