2021. október 27., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az egyszerű szó kedvelője voltam,

Ékes szavak kincsével meg nem áldott.

Nem tépegettem tarka szóvirágot,

Sosem szavaltam, mindég csak daloltam.


Nyájas közönség nyárspolgári tapsát

Sohasem kerestem. Mertem írni bátran.

A magam útját álmodozva jártam,

Csodálatos cél: édes céltalanság!


Éltem soká a pesti rengetegben,

Szabad madár, ki ágrul-ágra rebben,

Kegyelt a jósors, balsors üldözött.


Himbált az élet, föl-le, föl-le… mint a

Síró-mosolygó kisfiút a hinta,

Pihét a szellő ég és föld között.


150 éve, 1871 augusztus 11-én született a költő


Ballada… Z. Erdei Anna grafikája