2021. szeptember 26., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Amint már a múlt héten említettük, a 2011. évi 71-es törvény előírásai szerint Románia új Polgári törvénykönyve 2011. október 1-jén lép hatályba.

Amint már a múlt héten említettük, a 2011. évi 71-es törvény előírásai szerint Románia új Polgári törvénykönyve 2011. október 1-jén lép hatályba.

A következőkben az új Polgári törvénykönyv (Ptk.) előírásai szerinti házasságkötési szabályokat fogjuk bemutatni.

A házasság megkötése 18. életévét betöltött nő és férfi szabad akarata és egyezsége alapján történik.

Kivételes esetekben, alapos indokok alapján, a 16 évet betöltött kiskorú is köthet házasságot. Ebben az esetben szülői beleegyezés szükséges. Ha valamelyik szülő nem egyezik bele a házasságba, a gyámsági bíróság fog dönteni a vita fölött.

Tiltott olyan személynek házasságot kötni, aki már házas. A bigámia tisztán és félreértelmezhetetlenül tilos.

Ugyanakkor tiltott házasságot kötni egyenes ágú, illetve negyedik fokig tartó oldalági rokonok között. Kivételes esetben, különleges orvosi igazolás alapján, a gyámsági bíróság jóváhagyhatja a negyedik foki oldalági rokonok közötti házasságot is. Ugyanezek az előírások érvényesek az örökbefogadás esetén is.

A törvény tiltja a gyám és a gondozásában levő kiskorú közötti házasságot. Másrészt tiltott az elmebetegek és a gyengeelméjűek házasságkötése.

Az egynemű személyek között is tiltott a házasságkötés. Ugyanakkor a külföldön kötött egyneműek közötti házasságot, illetve a polgári partnerséget, nem ismerik el a romániai törvények.

A házasságkötés formai kitételeire nézve a törvény a következőket írja elő:

– a házasságkötést megelőzően a jövendőbeli házastársaknak nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy közölték egymással egészségügyi állapotukat;

– a házasság megkötése a polgármesteri hivatalon belül működő anyakönyvvezető előtt történik, de kivételes esetekben a polgármester jóváhagyhatja a házasság más polgármesteri hivatalban történő megkötését;

– a polgármesteri hivatalban a házasság megkötésekor a jövendőbeli házastársak házassági nyilatkozatot tesznek, felmutatják a törvény által előírt bizonyítékokat;

– a jövendőbeli házastársak bejelentik a házasság ideje alatt használt családnevüket, amely a következő formák egyike lehet: mindketten megtartják a házasság előtti nevüket, mindketten az egyik házastárs nevét használják, vagy összeillesztik a vezetékneveket (de az is lehetséges, hogy az egyik házastárs a házasság előtti nevével maradjon, a másik az összetett nevet viselje);

– a házasság a házassági nyilatkozat kifüggesztését, illetve a polgármesteri hivatal honlapján történő közlést követő 10. nap után köthető meg (kivételes esetekben a polgármester engedélyével a házasságkötés 10. napnál hamarabb is engedélyezhető);

– amennyiben a házassági nyilatkozat kifüggesztésétől számított 30 napon belül a házasság nem köttetik meg, illetve amikor a jövendőbeli házastársak változtatni szeretnének nyilatkozatukon, újabb nyilatkozat kifüggesztése szükséges.

Abban az esetben, amikor a házasság megkötését valamely törvényes előírás akadályozná, illetve amikor valamely kitételt nem teljesítették, bárki ellenezheti a házasságkötést. A házasságot írásban ellenezhetik, az ellenzés alátámasztására konkrét bizonyítékok szükségesek.

Azokban az esetekben, amikor az anyakönyvvezető tudomást szerez olyan körülményekről, amelyek a törvény szerint a házasság megkötésében akadályt képeznek, a házasság megkötését visszautasítja.

A jövendőbeli házastársak két tanúval együtt jelennek meg az anyakönyvvezető előtt, ahol szabad akaratukból nyilvánosan kimondják házassági szándékukat.

A házasság akkortól tekinthető megkötöttnek, amikor az anyakönyvvezető a két felet házastársnak nyilvánítja.

Kérdésekkel vagy hozzáfűzésekkel forduljanak alulírotthoz a következő e-mail címen: mhistvan@gmail.com.