2022. augusztus 12., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A pókai haltenyésztő farmot 1984 márciusában nyitották meg, Bartha Daniela és Bartha László Loránd szakmérnökök irányításával.

A pókai haltenyésztő farmot 1984 márciusában nyitották meg, Bartha Daniela és Bartha László Loránd szakmérnökök irányításával, akik azóta számos kisebb-nagyobb változtatást eszközöltek. Ezekről kérdeztük a farm vezetőjét, Bartha mérnököt.

A 179 hektár vízfelületű haltenyészet a megnyitásakor a mezőzáhi Piscicola vállalathoz tartozott. A rendszerváltás után a vállalat részvénytársasággá alakult, megtartva a pókai haltenyészetet is. A pókai tavak valós privatizálása – ha annak lehet nevezni – váratott magára. (Sz.m.: Még ma is rendezetlen jó néhány marossárpataki gazda víz alatti földterületének tulajdonjoga.) 2006-ban írta alá Bartha mérnök és a mezőzáhi Piscicola képviselője a társulási szerződést, amely alapján a haltenyészetet Bartha László menedzseli. A társulási szerződés szerint a haltenyésztő farm javai a gátaktól a túlfolyókig a Piscicola Rt. tulajdona. Emellett az rt.-nek évente egy hektár vízfelület után 100 kg halat kell beadnia, vagy 100.000 lejt kifizetnie.

Bartha mérnök kötelessége felújítani a halállományt, be kell szereznie saját költségén az időszakos hatósági jóváhagyásokat, el kell végeznie a haltenyésztéssel járó munkálatokat, ide értve a tavak őrzését, és értékesítenie az eladásra tenyésztett halmennyiséget. Amint mondotta, nagyon ügyes kell legyen, hogy a számláit időben kifizethesse. A szakmunka nem okoz gondot számára, a ponty szaporítását helyben végzi. Egyes halfajtákat meg kell vásárolnia. A legnagyobb gondja az, hogy a tavak őrzésében nincs segítsége, mint eddig.

Az előző években a Piscicola Rt. a csendőrséggel kötött szerződést, végül a csendőrség visszavonult. Az őrző-védő cég szolgáltatásai meglehetősen költségesek, de nagyon szükségesek, mert csak a marossárpataki határban lévő tavakból naponta több mázsa hal „úszik el”… Tenyésztenek kárászt, pontyot és busát. A kárászt sokan a pontynál is jobban kedvelik, de dacára, hogy sokat fogyaszt, nem fejlődik annyira, mint a ponty, s egy lejjel drágább a busánál, amit csak mesterségesen szaporítanak. A pókai farmon nem takarmányoznak, ami növelné ugyan a mennyiséget, de akkor már nem az a minősége. A pókai hal ökológiailag tiszta, ezt kell(ene) a jövőben kamatoztatni… Az értékesítésből származó csekély jövedelmet Bartha mérnök úgy egészíti ki, hogy a tavakon fizetség ellenében engedélyezik a horgászatot, aminek viszont nagyon körülményes a követése. Bartha mérnök a nehézségek ellenére végzi a dolgát, mert szereti a szakmáját.

Szerinte a haltenyésztés jövedelmezőbb is lehetne, ha korábban és másképp eveznek a magánosítás vizeire.