2021. november 27., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Közmunkával takarítják ki a református temetőt

Közeledik a halottak napja, a temetőket, sírkerteket egyre többen keresik fel, hogy szeretteik végső nyughelyét és környékét rendbe tegyék, eltávolítsák a száraz virágokat, faleveleket, megtisztítsák a sírokat, friss virágot vigyenek, hogy méltó környezetben emlékezhessenek rájuk. Azonban nem minden sírt rendeznek el gondosan, előfordul, hogy a hozzátartozók már idősek vagy külföldön élnek, de az sem ritka, hogy már hozzátartozók sincsenek. Ezek a sírok évek óta elhanyagoltan, bozótosan, szemetesen állnak, és rontják a temető összképét. Ezen állapot felszámolásáért a marosvásárhelyi református temetőben közmunkát szerveztek.

A temetőről, az önkéntesek munkájáról Henter György vártemplomi lelkipásztor, a tíz marosvásárhelyi református egyházközség kuratóriumának elnöke számolt be lapunknak. 

Az összegyűjtött szemét

Fotók: Mezey Sarolta


– Nagyon sok panasz volt arra, hogy szemetes, gondozatlan a temető. Meggyőződtem róla, hogy a panaszok jogosak. Körbejártam a református temetőt, minden parcellát, s azt észleltem, hogy sok az eldobált szemét, a műanyag flakon, az elszáradt virág. Az évek során felnőttek a gyomnövények, a bokrok, amelyek bizonyos helyeken járhatatlanná tették a sírok közötti ösvényeket. Ezért az volt a javaslatom, hogy a tíz marosvásárhelyi református gyülekezet vállalja fel a takarítást, minden gyülekezetből vegyenek részt egyháztagok, presbiterek, s az elhanyagolt sírokat, sírok melletti helyeket, az ösvényeket takarítsuk ki. Az első, önkéntesekkel végzett takarításra az elmúlt szombaton került sor. 

– Hányan vettek részt a munkában? Kinek a feladata a sírt és annak környezetét gondozni? 

– Tizenheten jöttek el a tíz egyházközségből, szerszámokkal – fejszével, kapával, ásóval, metszőollóval – felszerelkezve. Részt vettek a temetőgondnokság munkatársai is. Az önkéntesek és a munkatársak sok szemetet gyűjtöttek össze, munkájuk nyomán valóságos bozóthegyek keletkeztek a rendbe tett parcellák mentén, az út szélén, ahová illene a szemetet kihordani mindenkinek, akinek a temetőben a hozzátartozója sírja van. Ugyanis mindenkinek feladata lenne a sírt rendben tartani. Nagyon sokan el is végzik ezt, sok a gondozott sír, a hozzátartozók mindig friss virágot visznek, seprűvel letakarítják a lehullott ágdarabokat vagy leveket. Viszont vannak évek óta elhanyagolt sírok, hiszen a hozzátartozók idős emberek, nem tudnak kimenni a temetőbe, és nincs olyan közeli hozzátartozójuk, akit megkérjenek erre. Ezeken a sírhantokon magasra nő a fű vagy gyom lepi el. Sokan élnek külföldön, elhanyagolt a hozzátartozójuk sírja, mert ritkán járnak haza. Az is sokszor előfordul, hogy azok, akik letakarították a sírt, a szomszédos sír mellé teszik le a nejlonzsákokba összegyűjtött szemetet, flakonokat, száraz virágokat. A sír fenntartója nem érzi kötelességének, hogy a mások által otthagyott szemétkupacokat elvigye, így szemetessé válik a temető. 


– A temető gondokságának nem feladata, hogy ezeket az elhanyagolt sírokat gondozza? 

– Nem feladata, minden sír fenntartója maga kellene ezt megtegye. A temetőgondnokságnak az a feladata, hogy a temetések után bizonyos kegyeleti idő elteltével a megmaradt földet elszállítsa, valamint az elhervadt virágú koszorúkat eltakarítsa. Halottak napja után, amikor a sírokon nagyon sok az elhervadt cserepes virág, a gyertya, ezeket eltakarítják. De az év közben elhelyezett virágcsokrokat, az ottfelejtett flakonokat, a gizgazt mindenki el kell takarítsa. 

Úgy gondoltuk, hogy önkéntes munkával próbáljuk rendbe hozni azt, amit mások elhanyagoltak, hogy az ősök emlékét méltóképpen őrizzük. 

– A tíz egyházközség részvételével elkezdődött önkéntes munkát folytatják-e? 

– Reméljük, hogy még egyszer elvégezzük a beütemezett munkát. A következő alkalomra október 23-án kerül sor. Szeretnénk, ha minél többen részt vennének, várjuk a fiatalokat, az egyháztagokat, presbitereket, hogy kellő ütemben haladjunk, hogy halottak napjára rendezett legyen a marosvásárhelyi református temető. Köszönetet mondok az önkénteseknek, valamint a temető alkalmazottainak, akik részt vettek a munkában. Külön köszönet a közös ebédért, amelyet a temetőgondnokság készített a közmunkázóknak – fogalmazott Henter György, a kuratórium elnöke.

A temetőben összegyűlt óriási mennyiségű szemetet a köztisztasági vállalattal szállíttatják el.