2021. november 27., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Újabb mezőgazdasági támogatások

A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség újabb támogatási lehetőséget hirdetett meg. A fűszernövényekre sajnos igen szűkös a határidő, a fóliasátras vagy üvegházas zöldségtermesztőknek majdnem egy hónap áll rendelkezésükre, hogy benyújtsák a szükséges dokumentációt. A lehetőségekről Bordi Kacsó Zsolt, az APIA Maros megyei kirendeltségének aligazgatója tájékoztatott. 

Fűszernövényekre 

Június 30-ig igényelhetnek ún. de minimis támogatást azok, akik fűszernövényeket termesztenek (bazsalikom, csombor, koriander, édeskömény, mustár). Ez esetben a gazda neve benne kell legyen az APIA rendszerében (RUI). Az említett kultúrákat legkevesebb egy hektáron kell termessze, a bazsalikom és a csombor esetében elég a fél hektár. A továbbiakban a gazdának szerepelnie kell a polgármesteri hivataloknál vezetett mezőgazdásági jegyzékben a fűszernövények termesztésére szánt területtel, és természetesen szükséges még az értékesítési igazolvány – szerződés, nyugtatömb, 2021. október 21-ig érvényes termelői könyvecske. És nem utolsósorban a termesztőnek szerződést kell kötnie egy értékesítővel, és ezt a dokumentumot is mellékelnie kell az igénylőnek az APIA-hoz benyújtott dossziéhoz. Mindezekhez a következő minimális mennyiséget kell termeszteni növényenként: bazsalikomból 4000 kilogrammot fél hektáron vagy 650 kg szárított növényt, csomborból szintén 4 tonnát fél hektáronként, vagy 1000 kg szárított növényt, koriandermagból 800 kilo-grammot, édesköménymagból 650 kg-ot, mustármagból 950 kg-ot hektáronként. A támogatás összege: bazsalikom esetében hektáronként 2600 euró, csombortermesztőknek 3400 euró, a korianderért 100 euró, az édesköményért 200 euró, a mustármagért pedig 150 euró jár hektáronként. 

A jelentkezéshez egy űrlapot kell kitölteni az APIA-nál, szükséges még a gazda személyi igazolványának másolata, 2021. december 31-ig érvényes mezőgazdasági termelői igazolvány (atestat de producător), érvényes bankszámlakivonat (extras de cont), a mezőgazdasági jegyzék alapján kiállított bizonylat (adeverinţa) és az értékesítővel/feldolgozóval kötött szerződés másolata. (Egy eurót 4,8725 lejes árfolyammal számolnak.) A pályázatban feltüntetett öt fűszernövény közül csak egyre kérhető támogatás akkor, ha a gazda az elmúlt három esztendőben nem kapott 20.000 eurónál nagyobb de minimis támogatást. A követelmények között szerepel az is, hogy a betakarítás előtt legkevesebb 10 nappal értesíteni kell az APIA-t, majd ezt követően egy héten belül az ügynökség munkatársai ellenőrzik a gazdát, és csak ezután lehet begyűjteni a termést. 

Fóliasátras vagy üvegházas zöldségtermesztőknek 

Pályázati lehetőséget hirdettek a védett területen termesztett (fóliasátor, üvegház) kultúrákra (paradicsom, uborka, paprika, padlizsán) is. A feltételek a korábban közöltekhez hasonlóak, némi eltéréssel. A gazda be kell legyen jegyezve az APIA rendszerébe, vállalja fel, hogy legkevesebb 1000 négyzetméteres (10 ár) területen termeszti az említett zöldségek valamelyikét, továbbá a szóban forgó területekkel szerepelnie kell a polgármesteri hivataloknál vezetett mezőgazdasági jegyzékben. A termést idén november másodika és december másodika között kell értékesíteni. Az eladott minimális mennyiséget igazoló számlát vagy termelőkönyvecskét december 3-ig fel kell mutatni az APIA illetékeseinek. Növényvédő szerek használata esetén figyelembe kell venni az erre vonatkozó regisztert. A következő minimális mennyiséget kell termeszteni, értékesíteni: fóliasátras termesztés esetén paprikából 1600 kg-ot, uborkából 3000 kg-ot, paradicsomból 3200 kg-ot, padlizsánból 2000 kg-ot. Üvegházi termesztéssel paprikából 2500 kg-ot, uborkából 5000 kg-ot, paradicsomból 8500 kg-ot, padlizsánból 3000 kg-ot. 

Pályázásnál a fűszernövényeknél is említett okiratokat kell benyújtani. A zöldségtermesztőknek szánt legnagyobb támogatás 2000 eurónak megfelelő lej, amelyet 4,8725 lejes árfolyamon számolnak át. Ez esetben is csak egy zöldségre kérhető egyszeri támogatás az 1000 négyzetméteres felületre. Itt is kizáró, ha az elmúlt három évben a gazda már kapott 20.000 eurónál nagyobb de minimis támogatást. A betakarítás előtt tíz nappal ez esetben is értesíteni kell az illetékeseket, akik egy héten belül ellenőrzik a deklarált felületet. A kérvények leadási határideje július 20-a.