2020. szeptember 23., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Csöb az Aberdeen Angus-tenyésztés országos központja lett

Pénteken délben a Gyulakuta községhez tartozó Csöbön felavatták az ország első, Aberdeen Angus húshasznú szarvasmarhát nemesítő központját. A korábbi, nem használt fejőstehénfarmot felvásárolta az Aberdeen Angus fajtát tenyésztők országos egyesülete, és saját beruházásként alakíttatta át az új rendeltetésének megfelelően. Az avatón a helyi és országos hivatalosságok mellett összesen mintegy 700 érdeklődő, farmer, különböző mezőgazdasági egyesületek, illetve a szaksajtó képviselője vett részt. 

A farmátalakítás több mint 150.000 euróba került. A beruházást az egyesület költségvetéséből állták, így az új egység is az ország 41 megyéjében fiókszervezetbe tömörülő, mintegy 1000 tenyésztő tulajdona. Az Aberdeen Angus Románia egyesület részt vesz az országos szarvasmarha-nemesítési programban, így ennek részeként is létre kellett hozni a farmot – tudtuk meg dr. Nagy Péter Tamás állatorvostól, farmertől, az egyesület igazgatótanácsi tagjától. 

A korszerű elvárásoknak megfelelően alakították ki az istállót, ahol 50 apaállat elhelyezésére alkalmas rekeszeket hoztak létre. Az avatásra 18 törzskönyvezett bikát hoztak és helyeztek el a rekeszekben, köztük volt az az európai bajnok is, amely a legjobb nemesítő pontértéket gyűjtötte össze. A tervek szerint a csöbi farm az országos húsmarhatenyésztés központja lesz, ahol a tenyésztési programban kiválasztott növendékeket gondozzák. Az álla-tokat egy évig tesztelik, vizsgálják a tenyésztési értékek alakulását. A fedeztetési engedélyezés után bekerülnek az állatnemesítési programba. Egy részüket árverésen értékesítik, más részüket pedig kölcsönadják azoknak a gazdáknak, akik az állatállományuk minőségén szeretnének javítani. Egyelőre a farmon két állatgondozót alkalmaznak, majd fokozatosan bekapcsolódik a munkába az egyesület nyolc állatnemesítő szakmérnöke, mivel csak jövőben lesznek ivarérettek a tesztelt bikák. Addig fel kell szereljék a laboratóriumot, ahol szakszemélyzet fog dolgozni. A felszerelés egy részét a minisztérium támogatásának köszönhetően más leszerelt laboratóriumoktól kapják, a többi korszerű berendezést a jövő évi beruházási alapból vásárolná meg az egyesület. A következő lépés a laboratórium beüzemelését követően a fagyasztott ondó forgalmazása lesz, amit külön engedélyeztetni kell. 

Az egyesület nem csak a nemesítőállomás beüzemelését tervezi. Már megvásárolták Gyulakután az egykori malom szomszédságában azt a farmot és a hozzá tartozó területet, ahol az első országos Aberdeen Angus-felvásárlási központot létesítenék. Erre mintegy 500.000 eurót szán az egyesület saját bevételéből, és keresik a pályázati lehetőséget, hogy kiegészítsék az építkezéshez szükséges összeget. A munkát már a jövő évben elkezdenék. 

A két állattenyésztő egység szervesen kiegészítené egymást – mondta dr. Nagy Péter Tamás. A felvásárlóközpont segíti majd az Aberdeen Angus fajtát tenyésztő gazdákat, hogy megfelelő áron értékesítsék állataikat. A tapasztalat azt mutatja, hogy a munkaerőhiány miatt egyre több tejhasznú szarvasmarhát tenyésztő áll át a húshasznú állatok tenyésztésére, mivel kevesebb fizikai munkát igényel ez a fajta. Ugyanakkor a tej ára is ingadozik, sokkal kiszámíthatóbb a húsértékesítési piac. 

A felvásárlóközpontban árverésen értékesíthetnék az állatokat egyrészt a gazdák között, másrészt pedig vágóállatként a nagybani felvásárlóknak. Amennyiben egyszerre egy- vagy kétkamionnyi állat kerülne kalapács alá, a gazdáknak is megfelelő áron lehetne értékesíteni a különböző kategóriákhoz tartozó állatokat – mondja az állatorvos, majd hozzáteszi, hogy a most felavatott nemesítőállomás garantálja, hogy a piacon keresett, szavatolt minőségű terméket vásárolhatnak az élőállat- vagy a marhahús-feldolgozók, -forgalmazók. 

– A székelyföldi megyékben (Maros, Hargita, Kovászna) a legutóbbi kiírás alapján a Pro Economica gazdaságfejlesztési alapítványnál több mint 100 Aberdeen Angus húsmarhát tenyésztő gazda pályázott sikeresen. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő években rohamosan megnő a tenyésztők és az állatállomány száma, így nagy szükség lesz mind a nemesítőállomásra, mint a felvásárlóközpontra. Így is a több mint 1000 tagot számláló országos egyesület gazdáinak a háromnegyede az erdélyi megyékben gazdálkodik. A tájegység földrajzi adottsága miatt Erdély az Aberdeen Angus fajta romániai „hazája”. Mindezért nagy jelentőséggel bír, hogy a nemesítőállomás mellett a felvásárlóközponttal együtt Gyulakuta lett a fajta meghonosításának országos központja. Azt tervezik, hogy ennek mintájára hasonló farmokat létesítenek más régiókban is, de a kiindulópont Csöb – Gyulakuta – fejtette ki dr. Nagy Péter Tamás. 

Varga József, Gyulakuta polgármestere a község életében történelminek nevezte az eseményt, hiszen reménye szerint mind a nemesítőállomás, mind a felvásárlóközpont nemcsak a település, hanem a kistérség és a megye gazdasági életét is fellendíti. A községnek 6000 hektár mezőgazdasági területe van, a farmerek 450 szarvasmarhát és 2500 juhot tenyésztenek. Összesen mintegy 220 gazda kap mezőgazdasági támogatást, van tehát potenciál, így reméli, hogy megnő azok száma, akik Aberdeen Angus fajtát tenyésztenek. A mezőgazdaság fejlődése más kiegészítő gazdasági ágazatokra is kihat majd – mondta az elöljáró. 

Fotó: Vajda György