2022. augusztus 19., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A jövő héttől kézbesítik

Június 20–24. között utalják át az alapélelmiszerekre és meleg ételre költhető támogatás első részletét. A Támogatás Romániának kormányzati program keretében biztosított szociális utalványokat kéthavonta nyújtják, a 250 lej értékű támogatásra a nehéz anyagi körülmények között élő személyek jogosultak.


Fotó: Nagy TiborMegkeresésünkre Andreia Moraru, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság vezetője elmondta, hogy névre szóló új kártyákat bocsátanak ki, mivel ez a szociális támogatás nem a melegétel-program folytatása. Június 6-tól fogadják a rászoruló személyek kérelmét a szociális utalványok elektronikus úton történő odaítélésére. A szociális utalvány alapján nyújtott elektronikus alapú támogatás 250 lej névértékű, kéthavonta egyszer folyósítható alapvető élelmiszerek vásárlására és/vagy meleg étel biztosítására. Az odaítélt összegeket az egyes feltöltések időpontjától számított 12 hónapon belül lehet felhasználni. 

A szociális támogatásra jogosultak: az 1500 lejnél kisebb összegű nyugdíjban részesülők; azok a fogyatékkal élő személyek, akiknek a jövedelme nem éri el az 1500 lejt; a legalább kétgyermekes családok, amelyekben az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 600 lejt; az egyszülős családok, amelyekben az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 600 lejt; továbbá a 2001/416-os törvény alapján szociális segélyben részesülők, valamint a hajléktalan személyek.

A program alábbi kedvezményezettjeinek nem kell kérvényezniük a támogatást:

– az állami nyugdíjrendszer nyugdíjasai, az ágazati nyugdíjpénztárakba bejegyzett nyugdíjasok és a külön törvények által biztosított, területi nyugdíjpénztárak/ágazati nyugdíjpénztárak által fizetett jogosultságok kedvezményezettjei, akiknek havi jövedelme 1500 lej vagy annál kisebb;

– súlyosan, jelentősen vagy közepesen fogyatékosnak minősített személyek – gyermekek és felnőttek –, akiknek saját havi jövedelme nem haladja meg az 1500 lejt;

– szociális segélyre vagy családfenntartási támogatásra jogosult családok.

A felsorolt kedvezményezettek azért nem kell kérvényezzék a támogatást, mivel a Maros Megyei Nyugdíjpénztárnak és az Országos Kifizetési és Társadalmi Felügyeleti Ügynökségnek a nyilvántartásában már szerepelnek, ők otthon, postai úton kapják kézhez a szociális utalványokat, a kártya típusú támogatást.

Kérvényezniük kell azonban az alábbi kategóriákba tartozóknak:

– legalább 2 gyermeket nevelő családok, ahol az egy családtagra jutó havi jövedelem legfeljebb 600 lej;

– egyszülős családok, akiknek egy családtagra jutó havi jövedelme legfeljebb 600 lej;

– hajléktalan személyek.

A fent említetteknek az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk:

– típuskérvény, mellékelve a saját felelősségű nyilatkozatot is;

– a családtagok személyazonosító okmányainak másolata, születési / házassági anyakönyvi kivonat;

– 2022-ben megszerzett jövedelemigazolás, 2022 januárja és a támogatás folyósításának hónapját megelőző hónap közötti időszakra vonatkozóan;

– esetenként egyéb iratok.

A fent említett dokumentumokat elküldhetik elektronikus formában a registratura.das@tirgumures.ro e-mail-címre, vagy benyújthatják személyesen a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság iktatójában, a Dózsa György utca 9. szám alatt, a 8-as számú irodában hétfőtől péntekig 8–12 óra között, kedden és csütörtökön 14–16 óra között, minden hónap utolsó napjáig, hogy a következő hónaptól támogatásban részesülhessenek. A saját felelősségre tett nyilatkozatot csak egyszer kell benyújtani a teljes programidőszak jegyeinek odaítélésére, a támogatás folyósításának hónapjától kezdődően. 

A hajléktalanok számára az űrlapok nyomtatott formában elérhetők a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság iktatójában, vagy közvetlenül a marosvásárhelyi éjjeli menedékhelyen, a Rozmaring utca 36. szám alatt. A fent meghatározott kategóriák közül több kategóriába is sorolható személyek egyetlen kategóriát illető támogatásban részesülnek, abban, amelyhez a támogatás odaítélésének időpontjában tartoznak. Az elektronikus formájú szociális utalványokat postai úton juttatják el az erre jogosultak otthonába. Kivételt képeznek a hajléktalan személyek, ezek esetében a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság intézkedik a kiosztásról. Az ezen szociális utalványokon keresztül nyújtott összegek élelmiszer és meleg étel vásárlására használhatók, kizárólag hozzárendelt egységek hálózatában, a kedvezményezett személyi igazolványa alapján, és az egyes feltöltések időpontjától számított 12 hónapon belül használhatók fel. 

Több mint 2,5 millió kedvezményezett fog részesülni az összesen 3,1 milliárd lej értékű utalványokból, amelyeket részben az államkasszából, részben vissza nem térítendő uniós alapokból finanszíroznak – tájékoztatott az európai beruházásokért és projektekért felelős minisztérium.