2021. szeptember 24., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Tapsviharban, díjesőben

„Hetedhét országra szóló” ünnepséggel búcsúztak június másodikán délelőtt a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium végzős diákjai. Mintha pótolni akarták volna a múlt év júniusában elmaradt ballagást, egyetlen mozzanatát sem hagyták ki a szokásos ünnepségnek. A XII. osztályok végzettjeit lelkészek, iskolaigazgatók, helyhatósági vezetők, az Amerikai Magyar Koalíció üzenetét hozó Szekeres Zsolt kincstárnok, az Amerikai Magyar Emberjogi Alapítvány elnöke köszöntötte. 

Valóságos díjeső közepette szinte nem maradt végzős, aki valamilyen elismerésben ne részesült volna. 

Szerda reggel az utolsó osztályfőnöki órát követően a diákok megkerülték a Bolyaiak szobrát, majd a tanárok utcáján át a két iskola zászlajával a református Vártemplomba vonultak, sorfalat álló diáktársaik tapsától kísérve. A Vártemplomban Csenteri Levente, a Bolyai középiskola szószéki szolgálatot tartó iskolalelkésze, Lukács Vilmos István, a Református Kollégium és Balla Imre, a katolikus líceum iskolalelkésze, valamint Kecskés Csaba unitárius esperes látta el jó tanácsokkal a megérkező és tovább induló fiatalokat. A prédikációban és az imákban a sok jó tanács között a lelkükre kötötték, hogy a Jóisten annak tud adni, „akinek nyitott a… szíve”, valamint a Biblia üzenetét: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” a Rómaiakhoz írt levélből. 

A templomból a diákok a várban felállított színpad elé vonultak, ahol a kiválóan megszervezett ballagási ünnepség a beszédekkel és a díjazással folytatódott. A Bolyai középiskola 229 és a Református Kollégium 63 végzőse közül aligha maradt diák, aki valamilyen díjat, oklevelet, kupát ne kapott volna, osztályának, társainak tapsa közepette. Mivel a beszédeknek és a díjaknak a felsorolása is oldalakat tesz ki, az ünnepség második részének bemutatására visszatérünk. 

Fotó: Bodolai Gyöngyi