2022. augusztus 9., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Településfejlesztés Dózsa György községben

Fiatalok életkezdését támogatják

Dózsa György község önkormányzata az infrastrukturális beruházások mellett a fiatalok életkezdését is támogatja, amivel a szülőföldön való boldogulást, gyerekvállalást ösztönzik. A Nagyteremiben épülő takaros és modern szociális lakások, valamint a napközi otthonok, játszóterek létesítése, a sportbázis működtetése ugyanazt a célt szolgálná – hangsúlyozta beszélgetésünk során az Alsó-Nyárád menti község polgármestere, Iszlai Tibor és alpolgármestere, Dombi Ferenc. 


Fotók: Nagy TiborA több mint hetven százalékban elkészült lakások építését a fejlesztési minisztérium finanszírozta, az összérték 1.853.691 lej, ebből az önkormányzat önrésze 374.975 lej. A Bethlen család udvarházához tartozó gazdasági melléképületek helyére épített sorházban a lakások odaítélési kritériumának egyik feltétele a stabil állás, biztos jövedelem lesz. A fiatal családok lakhatását a házasságkötést követően két-három évig támogatná az önkormányzat ezzel a lehetőséggel. A minőségi kivitelezésű kétszintes lakásokban nappali, konyha, fürdőszoba, az emeleti részen hálószobák kialakítására alkalmas helyiségek vannak. A belső simítások, a bejáratok előtti térrendezés, a parkolók kialakítása még hátravan.


Napközi otthonok létesítése

A tanügyi intézmények felújítása, bővítése a község diákjainak versenyképes felkészítését is szolgálja. Négy regionális operatív program megvalósításán dolgoznak, a finanszírozási szerződéseket több mint három éve írták alá, a bürokratikus ügyintézések azonban késleltették a munkálatok elkezdését.

A községközpont óvodaépületének bővítésével és napközi otthonná alakításával a szülők régi óhaját teljesítik, így az is munkát vállalhat, aki gyermekfelügyelet okán ezt korábban nem tehette meg. A községközpont óvodájának a felújítása és kibővítése, napközi otthonná alakítása, valamint felszerelése több mint 870 ezer lejből valósul meg, ebből a hivatal önrésze 521 ezer lej. 

Lőrincfalván új óvodát építenek a jelenlegi helyett, mely az egyház épületében működik, és a tervek szerint iskolaépülettel bővítik. A lőrincfalvi napközi otthon 1.047.920 lejbe kerül, igaz, ezt a finanszírozási szerződést is 2019 decemberében írták alá, az önkormányzat saját hozzájárulása az összeg fele. Teremiújfaluban kétszintes épületben alakítanak ki napközis óvodát. Az ugyancsak 2019-ben aláírt finanszírozási szerződés 1.353.602 lejbe kerül, az önkormányzat önrésze 130 ezer lej. Az elkezdett építkezést az építő- és üzemanyag drágulására hivatkozva a vállalkozó nem tudta folytatni, így új közbeszerzési versenytárgyalást kell meghirdetni, de remélhetőleg hamarosan ott is újra elkezdődhetnek a munkálatok. 


A vízhálózat kiépítését sürgetnék

Dózsa György községben a vízhálózat kiépítése régóta esedékes és sürgős beruházás volna, mivel nyáron, aszály idején vízhiánnyal küzd a lakosság, esetenként a kutak kiszáradnak. 


Iszlai Tibor polgármester és Dombi Ferenc alpolgármesterA községi önkormányzat által megrendelt vízellátási előtanulmányt már évekkel ezelőtt átadták a Maros megyei Aqua Invest beruházónak, mivel az ígéretek szerint az a Nyárádmentén is menedzselte volna a vízhálózat kiépítését. A mesterterv szerint Nyárádszereda látta volna el vezetékes vízzel a községet, annak ellenére, hogy a nyárádtői fővezetékre is csatlakozhatna a község. Nyárádszeredától Ilencfalváig lefektették ugyan a fővezetéket, de egyelőre abban víz még nincs – hangsúlyozták az elöljárók. A környezetvédelmi előírások értelmében vízhálózatot azokon a településeken lehet kiépíteni, ahol működő szennyvízhálózat van. Ennek a kritériumnak a község már évek óta eleget tesz – 2017 óta működik a csatornahálózat – ennek ellenére a megyei vízszolgáltató nem foglalta bele az Alsó-Nyárád menti községet a legutóbb közzétett vízhálózat-kiépítési programjába. Remélhetőleg szakmai tévedésről van szó, amit mielőbb kiigazítanak, és a községet is bevonják a vízhálózat-kiépítési tervbe, illetve elkezdődnek a tényleges munkálatok.


 Növelik a szennyvíztisztító állomás kapacitását

Dózsa György község minden települését kiszolgálja a több mint öt éve működő szennyvíztisztító állomás. Mivel a környezetvédelmi alap egyetlen kiírásából nem lehetett kiépíteni a község teljes szennyvízhálózatát, két szakaszban sikerült kivitelezni és üzembe helyezni.

Az első fázisban a környezetvédelmi minisztérium finanszírozásával 2017-ig kellett lefektetni a 13 km-es fővezetéket az öt faluban, ugyanakkor saját költségvetésből megoldották a családok rácsatlakozását. Amint a polgármester hangsúlyozta, céljuk az volt, hogy biztonságosan és előírásszerűen működjön a rendszer, a hiányosságokat időben orvosolják, a kivitelező pedig vállaljon garanciát az elvégzett munkára. A hálózatot sikerült a teljes községre kiterjeszteni, néhány távol eső ingatlan rácsatlakozásával adódtak gondok, de arra is megtalálták a megfelelő műszaki megoldást. Így egy-két családi ház kivételével a község majd’ minden ingatlanja rá van csatlakoztatva a működő szennyvízhálózatra, a cél a környezetvédelmi és közegészségügyi előírások betartása. A második szakaszban a 12 kilométernyi csatornahálózat és öt szivattyúállomás mellett a szennyvíztisztító állomás kapacitásának a bővítését tervezik. Az 1.500 ingatlant kiszolgáló biológiai tartály mellé egy hasonló méretűt helyeznek el, ezáltal a község szennyvíztisztító állomásának kapacitását duplájára növelik. A kormányfinanszírozásból kivitelezett 12.149.593 lej értékű beruházásból az önkormányzat önrésze 138.824 lej – fűzte hozzá Dombi Ferenc alpolgármester.

Azokon a településeken, ahol a csatornahálózat kiépítésének első fázisát befejezték, aszfaltoztak, a második fázis lezárultával újabb utcákat aszfaltoznának le. Az útinfrastruktúra felújításának második szakaszát, amennyiben sikerül finanszírozást nyerni rá, az Anghel Saligny program keretében tervezik. Az 5+7 km-es útinfrastruktúra a települések öt hídjával együtt 1,6+1,6 millió euróba kerül.