2023. június 5., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Január 23-án, a magyar kultúra napja alkalmából a Habsburg Ottó Alapítvány évkezdő összejövetelén mutatta be gyűjteményét, és indította el online platformját, kutathatóvá téve ezáltal az utolsó magyar trónörökös hagyatékát. A gyűjtemény gerincét Habsburg Ottó irathagyatéka adja, de a dokumentáció fontos részét képezi egyedi fényképgyűjteménye, valamint többórányi filmfelvétel, amely mostantól az alapítvány honlapján keresztül – folyamatosan bővülő tartalommal – elérhető az online adatbázisban. 

A Habsburg Ottó Alapítvány feladata névadója szellemi örökségének – levelezésének, könyv- és újságcikk-, fénykép- és mozgókép-gyűjteményének, valamint személyes tárgyainak – megőrzése, rendszerezése és feltárása. Az alapítvány ugyanakkor fontosnak tartja, hogy ez a történelmi és politikatörténeti szempontból felbecsülhetetlen értékű dokumentáció minél szélesebb körben váljon elérhetővé. Ezért indította el online adatbázisát, amelyen keresztül nyilvánosságot nyerhetnek az említett források. Mindezt január 23-án, a magyar kultúra napjához kapcsolódó Évkezdet a gyűjteményben című rendezvényen jelentették be. A gyűjtemény a https://habsburgottoalapitvany.hu/gyujtemeny/ címen érhető el.

Az eseményen Prőhle Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy az alapítvány 2019-ben kezdte meg a hagyaték feldolgozását; az azóta eltelt években kialakították a gyűjteményezés rendjét, a levéltári rend alapstruktúráját, és megteremtették a digitális hozzáférés módszertanát. Rámutatott, hogy a gyűjtemény gondozása mellett a névadó szellemi örökségét is tudniuk kell közvetíteni. A 2022-es év jelentős fejleményeként értékelte az alapítvány külföldi megjelenéseit, amelyekre számos nagyon pozitív visszajelzés érkezett. Kitért arra, hogy mit jelentett Habsburg Ottó számára a magyar nyelv és kultúra: számos feldolgozott dokumentumban utalt magyar kötődésére, a magyart második anyanyelvének tekintette. Kosztolányi Dezső és Márai Sándor műveit éppúgy olvasta, mint Ady Endre, Petőfi Sándor, Nemes Nagy Ágnes vagy Weöres Sándor költeményeit. 

Gulyás Gergely köszöntője a Habsburg Ottó Alapítvány rendezvényén


Köszöntőbeszédében Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, hogy az utolsó magyar trónörökös életműve ma is figyelemre méltó „mindazok számára, akiket érdekel múltunkból kinövő jelenünk”. Hangsúlyozta, hogy mérföldkőhöz érkezett a hagyaték gondozására vállalkozó intézmény munkája: eljött az ideje annak, hogy a szellemi örökség mindenki által elérhető formában a világhálón is megjelenjen. Gulyás Gergely Habsburg Ottó életét méltatva úgy fogalmazott: a trónörökös „megváltozott státusza mellett is – vagy státuszától függetlenül – ősei örökségét és legjobb hagyományait, a kötelességet és a szolgálatot követte, s a velük együtt járó harcot és küzdelmet választotta. Harcolt a nemzetiszocializmus és a kommunizmus totális eszméje és diktatúrája ellen egy szabad és békében élő Európáért. Ez a küzdelem a XX. században sokszor állt reménytelenül vesztésre, mégis azok győztek, azoknak lett igaza, akik Habsburg Ottóhoz hasonlóan hittek a szabadságban és az emberi méltóság feltétlen tiszteletében”.

Az alapítvány, amelynek fenntartója a Miniszterelnökség, Habsburg Ottó keresztény Európáról szóló értékrendjének bemutatását is elő tudja segíteni – vette vissza a szót Prőhle Gergely igazgató. Felidézte: tavaly sokszínű programsorozatot tartottak abból az alkalomból, hogy 110 éve született Habsburg Ottó, és 100 esztendeje halt meg édesapja, IV. Károly király.

Az utolsó magyar trónörökös alakját a magyar társadalom az 1989-ben legnézettebb magyar készítésű mozi, az Isten akaratából című dokumentumfilm révén ismerhette meg. Hanák Gábor, az egyik alkotó a mű keletkezéstörténetét elevenítette fel a hallgatóságnak.

A magyar kultúra napjához kapcsolódó összejövetelen a legújabb kiadványokkal együtt a gyűjteményt és az azt kezelő digitális platformot is bemutatták. Az eseményen az alapítvány munkatársai ismertették az egyes gyűjteményi területek – levéltári, könyvtári, fotó- és tárgyi gyűjtemények – tematikus feldolgozásának eddig elért eredményeit.

A mostantól online elérhető adatbázisban lépésről lépésre válik majd hozzáférhetővé Habsburg Ottó levelezése, fényképei és tanulmányai, írásai. Már az eddigi rendezés során is világossá vált, hogy Habsburg Ottó sok ezer emberrel állt levélkapcsolatban; levelezőpartnereinek száma az 1980-as évek második felétől csak Magyarországról mintegy hatezerre tehető. A gyűjtemény fontos részét képezi az ő és családjának több ezer darabot számláló fényképanyaga, többórányi filmfelvétel és interjú hanganyaga, ezenfelül egy tizenegyezer kötetes – angol, német, francia és magyar nyelvű – könyvtár, valamint egy hétezer dokumentumból álló, többnyelvű cikkgyűjtemény is.

Habsburg Ottó hagyatékából elsőként a magyar nyelvű titkársági levelezést, a fényképgyűjtemény egy részét, valamint a Bokor Péter és Hanák Gábor által a nyolcvanas években készített videóinterjúk egyes részleteit teszik digitálisan hozzáférhetővé a most elindult online felületen. (közlemény)


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató