2022. december 10., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Privát hangulatok

Kedvesem katana vagyak

Urasan iram ezeket

Teszek minden féle jelet

Nem kaptam bilét de vojét

Ülek a háloba s mandak

Neked igaz történettet

 

Csűrdengelő tánc kelete

Keletezője na

Fedezte brit kutat ásó

Csapat

 

Amikó vén Fót András Fu

Szujka csürit trád márk szerint

Avatták trádicijóval

Épen mind sok ezer éve

Mikor nem volt semmi csür

Sátor heje a nagy Had úr

Méltóság tiszteletire

Tapasva makány lavakkal

Sámán dobja dumba dumba

 

Vén Fót Fuszujka András

Csüre gyarló partékából

Gederásó Józsi falu

Végi szálmás bides

Kuli pingyó még az

Özön viz elöt elötröl

Eccer csak bezzeg leég

Józsi benne ugyan valós

 

Mondom tujébb én kedvesem

 

Kalákába szépen épült

Minden ember kötöles vót

Brit kutásók s még Csubi is

Aztat váltig emlegetik

 

Szenes gerendából s miből

Eccer egy is nagy köszönem

Tanácsnak s a Jó Istennek

Minden giz gaz cándra

S más miegymás szerves

Sáncból Kikillöböl heji 

Munka erejivel

Mind ahagy ma mandanok

Ábszolut könyeteg barát

 

Na kedvesem fojtatolag

 

Tanulak hejesen irni

Új csür ács ceruza ne’kül

Szekerce és szalu ne’kül

Hajóz a sok harcsa fűrész

Ződ dolár Ámérikába

Eztet olvastam valahol

 

András ez a Fót Fuszujka 

Egyházfi mind mast káritász

Nincs hol másod napi táncat

Mer’ a kék milic lakatat

Rakatt a kultúrra s asztán

Nagy de nagy de nagy peckesen

Lóhátulag trappagatt ki

A heji hej terténetbő’

 

Nem fájin ez a beszéd

Ijen ballada kedvesem

 

Disznyólegelőn valaki

Leütette a lavárol

S asztán mire kitudódatt

 

Nem az osztályos elenség

Tette csúfá hanem a lo

Kelet a kerek kalapas

Serpáras nagy kupeceknek

Kik a gyilkost fel fagaddák

 

Addig Pali Samu Géza

Deltában vágta a nádat

 

Na kedvesem fojtatólag

Eccer maj el magyarázam

Mas’ csak futába kedvesem

 

Valaki nagy Gyanut terelt

Mire tiszta ártatlanul

Nagy későre haza került

Mi az a hat hét esztendő

Szegény Pali Samu Géza

Sánta Bigyó lett belőle

A verésből kifonyólag

Persejes lett a rosz lába 

 

Uj csür födjit karácsonra

Dengelni hagy másad napján

Lehessen táncalni rajta

 

A kutató csapat szerint

Legin kább fékeszet mindent

Nem is vót Fuszujka András

Nyámja Gezemuza Csávó

Akihez nem adgyák ada

Azt a Szamora Elvirát

 

Kedvesem hujjon a könved

 

Az a liány jajbe szép vót

Az ő szőke tyikájának

Szalagga’ rebdeső véginn

Piras pipacsas pillangok

szálingasztak a felhökbe

 

Esztet se magamtol vetem

Lehet hagy Petőfi irta

 

Na má most drága kedvesem

Megint mondom fojtatólag

 

Ecce’ minden ki reterál

Gezemuza Csávó is el

Szállingózatt bé a fődbe

 

Hitván Szamor Elvirának

Apját halálra pafazta

Ez a Gezemuza Csávó

 Tiszta szappany operálás

Cigány útra ment az erkelcs

 

A vétek a brit kutatok

Szerint úgy lett véghez vive

Hagy az Ádám csutikája

Közepin megtojult a csok

 

De mü ketten jóba vagyunk

Na mast fojtatva kedvesem

 

Gezemuza Csávó milic

Laváért járó lópéndzen

Hagy még tartatt vót a nagybőt

Mozsikás bandát fogadatt

Cürdélt háram zsenerác

Prímelt a fél szemű Kránc

Kantrált Bunyezó s a fia

S bégézett az örög Dránc

Akit csak Fingasnak üsmer

It az egész vizmelék

Onat jün a büzmelék

 

Fantas elöre dengelöt

Rendeztek a másad napi

Tánc előtt söt épen biza

Kántáló próbára is jó

A Vén Fót Fuszujka András

Ocskábol let szalma zsupas 

Vadanat uj csür pajtája

 

Én kedvesem ne hajts rája

Nincs vége a vasárnapnak

 

Ki vete elé a bicskat

Ki vágta előbb fül tövin

A bicsaknak a fakával

Ki defet beléje asztán

S mi let a dengelő vége

Mangyák esztet mangyák asztat

Hagy bé ásták Gezemuzát

A csürnek a közöpedes

Két méteres közöpibe

 

Ne fogjan szagat se kutya

Se szimatas defektivek

Örmeny kakuk ganéjával

Vaj mivel is úgy bé kenték

Főd marzsával elegyitve

Dübücskülve béhantalták

Orukat bé kötve s fagva

Háram éccaka táncaltak

Nagy mérgesen

S bé dengelték

A büdes csűr közöpedes

Közöpibe Gezemuzát

Csontyajival a bunkerba

 

A fertelmet kisüstivel

Vagy is szilva pálinkával

Más képen égetet boral

Zsibasztata mind hijába

A zület legény kaszaru

 

Senki se volt bene biztas

Ki is közülek a gyilkas

 

Inét ered a dengelő

Az a tánc is hagy a csürben

Táncolo vitéz dengelök

Delengélve dilengéltek

A szent inepek után is

 

Ahagy meg szolalt egy dipla

Feszültek má a verbungra 

Écakán ként csuram vizre

Gyurkalták a lelki bánat

Vértő’ szenyült lepedőjit

 

Kérded mi lett Elvirával

Piras pánlikás leányal

Aztat senki se kedvesem

 

Nem még mangya a tudós brit

S ‘jába interpelem Csubit

Eztet sahase ebegik

 

Küdi eztet neked szoldát

Fruntas Danyi Samil

Nem iram ki épen mejik

Unitáte militarbol

Azér mer az Szekret dekret

Inter zisz ki divulgálni

Párdon divul gárnizálni

Csokal Samu