2021. október 26., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Közvita az általános rendezési tervről

Nyárádkarácson község önkormányzata tájékoztatja a lakosságot az október 21-én 13 órától sorra kerülő közvitáról, melynek témája a község általános rendezési tervének (PUG) aktualizálása. 


Fotó: Nagy TiborA dokumentáció munkanapokon 8–14 óra között tanulmányozható az intézmény székhelyén, ugyanakkor telefonon, e-mailen vagy postai küldeményként írásban is elküldhetők a megjegyzések, észrevételek.

Az önkormányzat polgármestere szerint egy több mint tíz éve elkezdett folyamatot szeretnének véglegesíteni. Ezúttal sikerült a szükséges engedélyeket beszerezni, így meghatározzák a község területeinek felhasználásával és beépítésével, a környezet természeti, épített értékeinek védelmével kapcsolatos, illetve a területek sajátos helyi követelményeit.

A jelenlegi változtatások mindenekelőtt a Hagymásbodon Marosvásárhely felőli területeire épített ingatlanok és magánutcák kialakítása nyomán teszik halaszthatatlanná a régi általános rendezési terv aktualizálását. Amint megkeresésünkre Szövérfi Endre, az önkormányzat területrendezésért felelős szakembere tájékoztatott, a 2001. évi 350-es törvény értelmében a község általános urbanisztikai terve nélkül nem lehet építkezési engedélyt kiadni. Az általános területrendezési terv (PUG) csak tíz évig érvényes, amit kétszer lehet hosszabbítani. A régi tervet az önkormányzat már kétszer meghosszabbította, de 2023-ban lejár, újabb hosszabbítási lehetőségük már nincs, mivel egyelőre a törvény ezt írja elő. A PUG elfogadása a községfejlesztés szempontjából fontos, mivel ennek keretében dől el, hogy melyik földterület beépíthető és melyik nem az. Községszinten minden falunak van külön urbanisztikai szabályzata, amely szerves része a PUG-nak, és amelyben le van szögezve többek között, hogy milyen magasak lehetnek az épületek, milyen távolságokat kell betartani a szomszédtól vagy az úttól, ha a községben archeológiai ásatások nyomán leletekre bukkantak, építkezési engedélyt a múzeumtól vagy a kulturális minisztériumtól is kell igényelni. Somosdon például vannak természetvédelmi területekké nyilvánított övezetek, azok esetében a Natura 2000-től is kell kérni az építkezési engedély jóváhagyását. 

Amennyiben valaki erdőhöz közel szeretne építkezni, az erdészeti hivatal is kell engedélyezze, ugyanakkor figyelembe kell venni az utak védelmi övezetét, ahová egyáltalán nem lehet építkezni. Az általános rendezési terv lényege, hogy az övezet jellegzetességét megőrizzék, ne legyen kirívó építkezés. Kérdésünkre megtudtuk, hogy az eredetileg külterületeken lévő építkezésekre úgy kerülhetett sor, hogy az építkezni szándékozó területtulajdonos övezeti területrendezési tervet (PUZ de introducere) igényelt, és ezáltal több földdarabot is beltelekké nyilvánítottak. Az általános területrendezési szabályzat szerint legkevesebb öt ár kell legyen az a terület, amelyre saját költségére PUZ-t igényelhet egy tulajdonos, amelyben többek között szerepelnek az igénylő kötelezettségei is.