2022. december 6., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A cím képletesen is értendő. Színben, formában, műfajokban, ötletekben, tartalmilag és stilisztikailag is gazdagodik a Barabás Miklós Céh Maros megyei csoportjának éves kiállítása. Az idei, a 2022-es, számbeli rekordot döntött, minden eddiginél több alkotó nevezett be a rendezvényre, közel félszázan állították ki egy vagy két munkájukat a marosvásárhelyi Bernády Házban, amely a kezdeményezés indítása óta felkarolta és meghonosította a városban e rangjában mind megbecsültebb művészi seregszemlét. Május, amikor a BMC-tárlat immár hagyományosan az itteni közönség elé kerül, kalendáriumi meghatározások szerint az ígéret, a termékenység hónapja. A kiállításra is ráillenek ezek a jellemzők. Ígéretes mindaz, amivel a nyitás jegyében máris gyarapodott, a számbeli bővülés pedig a művészi termésre is további jótékony hatással lehet. A mennyiségi növekedésre vonatkozóan persze pontosítanunk kell: annak köszönhető, hogy több a meghívott kiállító, mint korábban bármikor. Olyan fiatalok is örömmel csatlakoztak idősebb kollégáikhoz, akik pályakezdőkként máris felhívták magukra a figyelmet, meg olyan, korban náluk némileg előbbre járó ismert festők, szobrászok, díszítőművészek is, akik eddig még nem kérték felvételüket a BMC-be. Távlatilag általuk is erősödhet a Céh, az alakulat minőségi elvárásai pedig az igényesség imperatívuszát tarthatják elevenen bennük.


Bellum... Kuti Botond festményeA marosvásárhelyi csoport eddigi hangadói, az idősebb mesterek, mindenekelőtt Kákonyi Csilla régiófelelős és fáradhatatlan szervezőtársa, Bálint Zsigmond fotóművész kellő hangsúllyal és hatékonysággal éltették a minőség szellemét, ily módon is növelve a rendezvények és a céhtagok tekintélyét, de érthető, hogy nyolcvanon túl átadták a fiataloknak a stafétabotot. A két új régiófelelős, a szobrász 

Makkai István és Veress Gábor Hunor újult erővel és a tárlaton tapasztalt szemléleti spektrumtágítással érzékeltette, hogy a jövőben megújulásra számíthatunk. Ez persze a vizuális művészetek keresztmetszetének régióbeli változásaiból is következik. A tradíciók sok újdonsággal keverednek, módosul a nemzedéki összetétel, egyre több a veszteség, a céhtagok sorait is ritkítja a betegség, a halál, közben a frissen végzettek közül vannak, akik hazatérnek, itthon szereznek elismerést maguknak, változik az összkép. A hagyományos grafika már alig hallat magáról a Maros megyei BMC-régióban, a festészet, amely évtizedek óta Marosvásárhely egyik erőssége, érzékelhetően veszített valamennyit korábbi súlyából. A szobrászat viszont erőteljesen remekel, a textilművészet is hajtómotorként élteti az itteni alkotói mozgalmat. A kerámia, az üvegművészet kisebb nyomatékkal, de figyelemre méltóan bizonyítja létjogosultságát, és kezd számottevően terjeszkedni a digitális művészeti tér, helyet követel magának a fotóművészet. Mindez jól tükröződik a Nagy Dalma irányításával berendezett idei kiállításon. 

Nehéz úgy ötvözni egy aránylag szűk helyen a hagyományőrző és kísérletező törekvéseket, a klasszicitáshoz ragaszkodó, illetve a művészeti világújdonságokra hajazó műveket, hogy ne zavarják egymást, ellenkezőleg, minél erőteljesebb legyen a kisugárzásuk. Problematikus a műfaji, tematikai, hangulati sokféleségből egyfajta harmóniát teremteni, múltat a jelennel, bizonytalan jövővel zavartalanul ütköztetni, drámát, lírát, iróniát, szarkazmust egyaránt érvényesíteni, megnyugtatót, meghökkentőt azonos térben szerepeltetni, de a rendezőknek hatásosan sikerült túllépniük ezen, kedvező az összbenyomás. A néző úgy érezheti, gazdagon és ötletesen tálalt, látványosan sokszínű, érdekesen összeálló, dinamizmust is sugalló, színvonalas kiállítással ajándékozta meg ismét a Barabás Miklós Céh Maros megyei csoportja.


Kiállítási szekvencia. Előtérben Gyarmathy János Csúcson című szobra


„Szeretném, ha szeretnének...”


Kincstartó... Mana Bucur kerámiája
Kapcsolódó cikkek:

Marosvásárhelyt elárasztotta a szemét

2022-11-14 17:19:00 // Mezey Sarolta

Elkezdik a szerződésbontás procedúráját a Brantner köztisztasági vállalattal