2022. január 19., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A bírósági határozat a bírói ítélkezés végső és rendelkező jellegű döntését képezi, amely ugyanakkor a per megszüntetéséhez vezet.

A bírósági határozat a bírói ítélkezés végső és rendelkező jellegű döntését képezi, amely ugyanakkor a per megszüntetéséhez vezet.

A polgári és a bűnügyi perrendtartási törvénykezés is egyaránt szabályoz olyan külön eljárásokat, amelyek következtében a hozott határozatot az illetékes bíróság kiegészítheti, kijavíthatja vagy annak rendelkező részét tisztázhatja.

Míg a polgári perekben hozott határozatok esetében határozat-kijavításról, tisztázásról és kiegészítésről beszélünk, a bűnügyi perekben hozott határozatok esetében kijavításról és a nyilvánvaló kihagyások eltávolításáról beszélhetünk.

A polgári perrendtartási törvénykönyv előírásai szerint a határozatok és végzések – kérésre vagy hivatalból – kijavíthatók, amennyiben azok hibás adatokat vagy kihagyásokat tartalmaznának a következő elemekre nézve:

– a felek neve és minősége,

– a felek állításai,

– számítások,

– bármilyen más anyagi hiba.

Az illetékes bíróság tanácsteremben hozott végzéssel dönt a kijavítás fölött.

Ebben az eljárásban a felek csak abban az esetben lesznek beidézve, amennyiben a bíróság szükségesnek találná azok jelenlétét az esetleges részletek tisztázása érdekében.

A határozat rendelkező részének tisztázását (a rendelkező rész a bírósági határozat utolsó része, amely a bíróság döntését tartalmazza), illetve az ellentétes rendelkezések eltávolítását bármely perbeli fél a következő esetekben kérheti:

– amennyiben szükségesnek találná a rendelkező rész értelmének, hatályának vagy alkalmazásának tisztázását,

– amennyiben a határozat ellentétes rendelkezéseket tartalmaz.

Ez az eljárás sürgősségi úton tárgyalódik, a felek beidézésével. Ebben az esetben is a bíróság tanácsteremben hozott végzéssel dönt a tisztázás fölött.

A határozat kiegészítését akkor lehet kérni, amikor a bíróság egy fő- vagy mellékkérés fölött nem rendelkezett.

Ezen kérés esetében az érdekelt fél ugyanazon az időtartamon belül nyújthatja be kiegészítésre vonatkozó kérését, amely a fellebbezésre és a felfolyamodásra van előírva arra a bizonyos perre nézve (ami az általános szabály szerint 15 nap, kivételes esetekben lehet annál rövidebb is, de hosszabb is). Amennyiben a törvényi előírások szerint azt a határozatot nem lehetne megtámadni, a kiegészítési kérés 15 napon belül nyújtható be a határozat kimondásától számítva.

Ez az eljárás is sürgősségi úton tárgyalódik, a felek beidézésével. Ebben az esetben a bíróság tanácsteremben hozott határozattal dönt a kiegészítési kérésre nézve.

Az illetékes bíróság kijavító és tisztázó végzése, illetve a kiegészítő határozata ugyanolyan módon támadható meg, mint az a határozat, amelyre vonatkozóan hozták ezeket.

Ezen eljárásokon belül egyik fél sem kötelezhető a perköltségek megtérítésére.

Amint említettük, a bűnügyi perek esetében két ilyen jellegű eljárást ismerünk: a kijavítás és a nyilvánvaló kihagyások eltávolítása.

A határozat kijavítása kérésre vagy hivatalból történik, amennyiben a határozat nyilvánvaló anyagi hibákat tartalmazna. A kijavítási eljárás a résztvevők beidézésével történik, esetleges tisztázások céljából.

A nyilvánvaló kihagyások eltávolítása akkor történik, amikor a bíróság elmulasztott tanúkat, szakértőket, tolmácsokat, ügyvédeket illető pénzösszegek, illetve a javak visszaadása és a biztonsági intézkedések megszüntetése fölött rendelkezni.

Kérdésekkel vagy hozzáfűznivalókkal forduljanak alulírotthoz a következő e-mail címen: mhistvan@gmail.com