2019. szeptember 17., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző június 15-én, szombaton tartja ballagási és tanévzáró ünnepségét. Az idén 22-en végeznek az egyetemi és posztliceális képzések különböző szakjain. A rendezvény 10 órakor kezdődik a Jókai (Eminescu) utcai református diakóniai központ udvarán, 10.30 órától a végzős diákok és tanáraik felballagnak a Bolyai téri unitárius templomba. 11 órától kezdődik a ballagási hálaadó istentisztelettel egybekötött tanévzáró ünnepség. Igét hirdet Berekméri Csilla lelkipásztor, a ballagókat drd. Gál József igazgató búcsúztatja az unitárius és római katolikus egyház képviselőivel közösen. Az ünnepi istentiszteleten a résztvevők a főiskola tanárai és diákjai által vezényelt, illetve előadott kórus- és orgonaműveket hallgathatnak.