2023. május 29., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az adományozás visszavonása az új Polgári törvénykönyv előírásai szerint

Az új Ptk. előírásai értelmében az ajándékozás hálátlanság, illetve az adományozás feltételeinek indokolatlan végre nem hajtása esetében vonható vissza.

Az új Polgári törvénykönyv alaposan szabályozza az adományozás visszavonásának két esetét.

Ezek: a hálátlanság, illetve a terhelés, feladat végre nem hajtása.

Az új Ptk. előírásai értelmében az ajándékozás hálátlanság, illetve az adományozás feltételeinek indokolatlan végre nem hajtása esetében vonható vissza.

Az adományozási ígéret is visszavonható abban az esetben, amikor az adományozás megvalósulása előtt a hálátlansági esetek egyike közbelép, illetve amennyiben az adományozást ígérő személy anyagi helyzete annyira megromlik, hogy az ajándékozás túlságosan megterhelő lenne számára, vagy amennyiben fizetésképtelenné vált.

Az új Ptk. 1023. cikkelye szerint, hálátlansági esetek a következők:

– amennyiben az adományozott személy az adományozó vagy ahhoz közeli személyek életére tört, vagy ha az nem értesítette az adományozót arról, hogy más az életére törni szándékozik, annak ellenére, hogy erről előzetesen tudomást szerzett

– amennyiben az adományozott személy bűnügyi tettek, kegyetlen cselekedetek vagy súlyosan sértő cselekedeteket követett el

– ha az adományozott indokolatlanul megtagadja biztosítani a szükséghelyzetbe került adományozónak az élelmet, az adományozott javak értékének megfelelően.

Az adományozás visszavonását követő perbehívási kereset benyújtásának elévülési ideje egy év attól a pillanattól számítva, amikor az adományozó tudomást szerzett a fent felsorolt hálátlansági esetek egyikéről.

Ez a kereset csakis az adományozott személy ellen indítható. Amennyiben az adományozott személy a peres eljárás ideje alatt elhunyna, a kereset annak örökösei ellen is folyhat tovább.

Ellenben ha a per elindítása az adományozó elhalálozása után jönne közbe, annak örökösei csakis akkor adhatják be a periratot, ha az adományozó nem bocsátotta meg hálátlansági tetteit az adományozottnak, ugyanazon az egyéves elévülési időn belül. Ez a szabály nem alkalmazandó amennyiben az adományozó halála pillanatáig nem tudott a hálátlansági tett elkövetéséről.

A már elindított per az adományozó örökösei által folytatható.

A visszavonás következménye az adományozott javak visszatérítése. Ha az már nem szolgáltatható vissza természetben, az adományozott köteles annak aktuális ellenértékét visszafizetni és kötelezhető az adományozott javak után szerzett jövedelmek visszatérítésére is.

Az adományozási szerződés megkötésekor a felek megegyezhetnek olyan módon is, hogy az adományozott személy bizonyos feladatokat kell elvégezzen az adományozó, vagy egy harmadik személy részére. Ezt nevezzük az ajándékozás terhének.

Amennyiben az adományozott egy ilyen feladatot nem teljesít, az adományozó, illetve annak örökösei kérvényezhetik az ajándékozás visszavonását, vagy annak végrehajtását (ha a feladat egy harmadik személy részére volt előírva, azt csak a végrehajtás kérheti).

Ennek a keresetnek az elévülési határideje 3 év.

Az adományozott személy csakis az adományozott javak aktuális értékének határáig köteles a szerződéses terhet végrehajtani.

Kérdésekkel vagy hozzáfű-zésekkel forduljanak alulírotthoz a következő e-mail címen: mhistvan@gmail.com

 

  

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató