2021. június 17., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Tőkés László a forradalom perének lezárására és igazságtételre szólítja fel az ország vezetőit

Tőkés László szerkesztőségünkbe eljuttatott nyilatkozatában feleleveníti, hogy az 1989. December 21. Egyesület igazgatótanácsa nemrég testületileg foglalt állást, mert Ion Stelian igazságügyminiszter azt a Răzvan-Horaţiu Radu jogászt nevezte ki a tárca főtitkári tisztségébe, aki 2011-ben, az ún. Vlase-ügyben és más esetekben az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) delegált román kormánymegbízottként részrehajló módon fogta pártját az 1989 decemberében tömeggyilkosságokat elkövető bűnözőknek. 

A nyilatkozat szerint az eset súlyosságát növeli, hogy közvetett módon a Mentsétek Meg Romániát Szövetség – Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (USR–PLUS) politikai pártszövetség is bűnrészességet vállal az ügyben az általa kijelölt igazságügyminiszter kine- vezésével.

A továbbiakban kijelenti: az EJEB a brassói illetőségű Niculae és Elena Vlase által, Nicuşor nevű fiuk meggyilkolása ügyében indított perben egyértelműen elmarasztalta a román államot, amelynek illetékes szervei 22 év után sem szolgáltattak igazságot a fiatalember meggyilkolásával kapcsolatos perben, sőt az eset elévülésére hivatkozva visszautasították a jogszerű elbírálását. 

Ezzel szemben az EJEB az emberi jogok európai egyezménye 2. cikkelye alapján hozta meg elmarasztaló ítéletét, mely az élethez való jogot támogatja, kimondva ugyanakkor, hogy az ártatlan polgári személyek életének kioltása emberiesség ellen elkövetett, elévülhetetlen bűncselekménynek számít.

„Csak a román állam érdekeit védelmeztem”

Az ügyben felperesi minőségben részt vevő 1989. December 21. Egyesület állásfoglalásában rámutat, hogy Răzvan-Horaţiu Radu volt kormányzati megbízott annak idején „megpróbálta eltussolni a jelenkori román történelem legsúlyosabb bűncselekményeit”. Az egyesület alkotmányba ütköző cselekedetnek tartja Radu egykori bírósági ténykedését, elítélve Románia jelenlegi helyzetét, lévén hogy a román állam saját törvényei és az Európai Bíróság rendelkezései ellenére 32 év múltán, mindmáig nem szolgáltatott igazságot az 1989-ben elkövetett bűncselekmények ügyében.

A megfogalmazott vádakkal szemben az igazságügyminisztérium magas tisztségébe kinevezett jogász-politikus arrogáns és cinikus módon azzal védekezett, hogy kormányzati megbízottként az Európai Bíróságon ő tulajdonképpen „csak a román állam érdekeit védelmezte”.

– A Temesvári Református Egyházközség egykori lelkipásztoraként, ahonnan 1989. december 15-én a kommunista diktatúra elleni népfelkelés kiindult, támogatásomról biztosítom az 1989. December 21. Egyesület mértékadó állásfoglalását – jelenti ki Tőkés László. – Velük együtt magam is arra szólítom fel országunk közméltóságait, élükön Klaus Iohannis államelnökkel, hogy a törvény, valamint az európai bíróság vonatkozó határozatainak értelmében segítsék elő a forradalom perének a lezárását, az emberiesség ellen 1989 decemberében elkövetett bűncselekmények ügyében való igazságtételt.

Képmutatás és álszent magatartás

Mérhetetlen képmutatásról és álszent magatartásról tanúskodik, hogy az Európai Parlament román képviselőinek egyöntetű támogatásával elfogadott 2019. december 19-i, a román forradalom 30. évfordulójára emlékező állásfoglalás megállapításai és meghagyásai ellenére az országban azóta sem történt érdemi előrelépés a forradalom idején meggyilkolt 1142 ember, a megsebesült 3138 személy, és az illegálisan letartóztatott és megkínozott 760 áldozat ügyében. 

A dokumentum tételesen felrója a román államnak az egykori bűncselekmények valódi elkövetői azonosításának elmaradását, továbbá „felhívja a román államot, hogy fokozza erőfeszítéseit a forradalommal kapcsolatos igazság feltárása érdekében (…), tekintettel arra, hogy harminc évvel az 1989. de-cemberi forradalom után a román népnek joga van megtudni az igazságot”. Mindez még várat magára.

Megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan, hogy több mint három évtizeddel az 1989 decemberi véres események után Románia parlamentje olyan képviselő mandátumát igazolja, aki katonatisztként egykor maga is tevőlegesen részt vett a forradalmi megmozdulások elfojtásában. 

Hasonlóképpen vissza kell utasítanunk nevezett Răzvan-Horaţiu Radu, az ellenforradalmárokkal cinkos igazságügyi főtitkár érdemtelen kinevezését, a magas rangú minisztériumi tisztségéből való leváltását kezdeményezve.

Csak remélnünk lehet, hogy az 1989-es romániai forradalmi változásokban élen járó erdélyi magyarság nevében, az Erdélyi Magyar Szövetség álláspontjával egybehangzóan, az előttünk álló parlamenti, illetve kormányzati ciklusban az RMDSZ hallatni fogja hangját a forradalmi igazságtétel, illetve az ezzel kapcsolatban tapasztalható anomáliák ügyében – olvasható Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének február 22-i nyilatkozatában.