2021. június 20., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

„Tervek nélkül nem lehet építkezni”

Az elmúlt évek megvalósításairól és kudarcélményeiről kérdezve az elöljáró a közösséggel vállalt partneri viszonyt emelte ki. Mint mondta, tervek, stratégia nélkül nem lehet társadalmat, közösséget építeni, de ha van terv és kellő támogatottság a közösség részéről, meg lehet valósítani az elképzeléseket. Az előző választási ciklusokban többek között a községi utak és mellékutcák leaszfaltozása, valamint az intézmények felújítása volt elsőrendű. Osváth Csaba polgármester (fotó) első mandátumától, 2000-től a kilenc községben – Ákosfalván, Székelyvajában, Harasztkeréken, Nyárádszentbenedeken, Göcsön, Cserefalván, Kisgörgényben és Szövérden – összesen 19 km községi utat és 27 km mellékutcát aszfaltoztak le saját költségvetésből. A felsorolásból kimaradt székelycsókai út leaszfaltozását is tervbe vették, norvég alapokból szeretnék a bekötőút és a mellékutcák tervezését megvalósítani, a beruházásra pedig finanszírozási forrást találni. Elkezdték azoknak a mezei utaknak az átminősítését, a községi utcahálózatba való belefoglalását, ahová új ingatlanokat építettek. Az elmaradt útszakaszok aszfaltozására és az útjavításokra, kátyúzásokra 716 ezer lejt különítettek el a költségvetésből.

A tavalyi év egyik legnagyobb megvalósításaként a harasztkereki Tutti Wellness fürdőkomplexumot említette, amelyet az önkormányzat működtet. 


     Fotó: Nagy TiborHárom községet kiszolgáló személyi nyilvántartó

Az ákosfalvi önkormányzat épületében elsőként kapott helyet a térségben a SMURD rohammentő szolgálat, a jól felszerelt helyi rendőrség, az önkéntes tűzoltóság és a személyi nyilvántartó hivatal. Az önkormányzat által fenntartott és kihelyezett munkapont ügyfélfogadása révén az ákosfalvi községi lakosokon kívül a Balavásár községi és a Backamadaras községi lakosok is megoldhatják az ügyintézést az ákosfalvi önkormányzat épületében lévő személyi nyilvántartónál, nem kell Marosvásárhelyre utazniuk. A rendfenntartó szervek szempontjából a község lakossága csak az önkormányzat által alkalmazott öt helyi rendőrre támaszkodhat, amennyiben gondjuk támad, mivel az országos rendőr-felügyelőség átszervezése nyomán a rendőrség alkalmazottai a nyárádszeredai rendőrőrsön teljesítenek szolgálatot, az ákosfalvi rendőrőrs többnyire üres. Ez is egyik oka annak, hogy a biztonságérzet növelése érdekében modern technikával felszerelt térfigyelő kamerákkal tervezik ellátni a község utcáit. 


Szakorvosi ellátás a térség lakosságának

A polgármester elmondása szerint a község és egyben a térség egészségügyi ellátásának fejlesztését is célul tűzték ki. Annak érdekében, hogy a nyárádmenti lakosokat a megyeszékhelyre való utazás vagy a nyelvi korlátok ne akadályozzák az egészségügyi vizsgálatok időben való elvégzésében, szakorvosi járóbeteg-rendelőket terveznek kialakítani Ákosfalván. A község lakosságát ez idáig elkerülte ugyan a tömeges megbetegedés, de a világszerte áldozatait szedő koronavírus-járvány ráébresztette az elöljárókat az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságára. Jelenleg a községben családorvosi és fogorvosi ellátás van, ezt szeretnék laboratóriumi és szakorvosi ellátásokkal bővíteni. A községközpont kultúrotthonát úgy korszerűsítenék, hogy a manzárdrészen orvosi rendelők és vendégszobák legyenek, a beruházásra 576 ezer lejt különítettek el. Az idősebb korosztály és a mozgáskorlátozottak számára sem jelent majd gondot az emeleti járóbeteg-rendelőkbe jutni, amit liftház révén könnyítenek meg. A régi iskola lebontásának és eltakarításának ügyintézése folyamatban van, helyére parkolót és zöldövezetet létesítenek. A jelenlegi orvosi rendelőnek helyet adó épület általános rendbetételére pedig 365 ezer lejt különítettek el. Az üresen álló helyiségeket felújítják – a családorvosi rendelők kivételével, mivel a bérleti szerződés értelmében az a bérlők feladata –, és különböző tevékenységekre bérbe adják.


A művelődési otthon bővítésével szakorvosi rendelőket létesítenekÚj iskolák, óvodák, kultúrház épül

A községközpontban korszerű kétszintes épület készül, melyben I–IV. osztálynak helyet adó iskola, óvoda és napközi otthon kap helyet. Göcsön pedig folytatódik az új iskola, óvoda és művelődési otthon építése, ugyancsak önkormányzati költségvetésből. Amint a polgármester kifejtette, gazdaságosabb egyazon épületben kialakítani több intézményt, mint külön épületekben működtetni őket. Amint befejezik a tanintézményt, egy műgyepes focipályát is építenek, így a községben a göcsi lesz a negyedik, műgyeppel ellátott focipálya. A gyereklétszámról kérdezve az elöljáró hangsúlyozta, hogy az óvodás és iskoláskorú gyerekek száma növekvő tendenciát mutat, mivel egyre több fiatal költözik a község településeire.
Elhanyagolt intézmények felújítása 

Az idei tervek között szerepel az elhanyagolt épületek felújítása saját költségvetésből. Nyárádszentbenedeken az iskola tetőszerkezetét, a szövérdi kultúrotthon tetőzetét, a cserefalvi kultúrotthon és iskola tetőszerkezetét, a harasztkeréki kultúrotthon tetőszerkezetének egy részét, az ákosfalvi régi óvoda tetőszerkezetét újítják fel. A székelyvajai iskola épületének felújítása 21 millió lejbe kerül, és a környezetvédelmi alaphoz benyújtott pályázattal nyertek rá finanszírozást. Ugyanakkor az autópark bővítését tervezik, egy nagy teljesítményű buldoexkavátort és két szolgálati autót vásárolnak.

A felújításra váró vajai iskola
A szennyvízhálózat megépítése körvonalazódik– a vízhálózaté még nem

A vízhálózat kiépítése még mindig késlekedik, mivel az Aqua Invest uniós programjába bekerült a község is, így nem pályázhatnak más forrásokra. A fővezetéket közel nyolc éve kialakították, de vizet még nem engedtek bele, a rácsatlakozáshoz érvényes községi dokumentáció porosodik, és a vezetékes vízzel való ellátás egyelőre homályos. Annak érdekében, hogy aszályos évszakokban biztosítva legyen a lakosság vízellátása, településenként egy-két fúrt kutat létesítettek, ami nem az önkormányzat feladata lett volna, hanem a mestertervet kidolgozó vízszolgáltatóé – hangsúlyozta a polgármester. 
A szennyvízhálózat terve, a teljes dokumentáció azonban egy ideje elkészült, több mint egy éve kiadták az építkezési engedélyt is, már csak a pályázati finanszírozásban reménykednek, amely a jelek szerint nemsokára megérkezhet, és elkészülhet a csatornahálózat első szakasza, amely a tisztítóállomással együtt 37.987.000 lejes beruházás lesz.
A vízellátás mellett az elöljáró negatívumként említette az Ákosfalva központjában található forgalmas útkereszteződést is, amelynek irányítását jelzőlámpákkal oldották meg minisztériumi szinten úgy, hogy semmi gyakorlati haszna nincs. Több ízben írt beadványaira sem született megoldás, mint mondta, a helyi, önkormányzati szervek véleményét figyelmen kívül hagyva döntöttek és változtatták meg az eredeti tervet egyik napról a másikra a miniszterelnök cseréjét követően.