2021. december 6., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az elmúlt tizenhárom évben, a 2008-as válságot követően, a romániai vállalatok tartalékai a duplájára nőttek, a hitelállomány viszont csak a negyedével bővült, és ezzel az infláció alatt maradt – mutat rá az Erdélystat vállalati hitel- és betétállományt vizsgáló friss elemzése.

Romániában 2018-ban 539.125 nem pénzügyi tevékenységet folytató vállalat működött, amelyeknek a teljes hitelállománya 2021 januárjában 25,6 milliárd euró volt. Ez azt jelenti, hogy Romániában 47 ezer euró volt az egy vállalkozásra jutó hitelállomány, amivel az utolsó az EU-s mezőnyben.

A betétállomány 2021 januárjában összesen 29,8 milliárd eurót tett ki, az egy vállalatra jutó betétek összege pedig 55.274 euró volt, ezzel Románia az EU-s rangsorban az utolsó előtti helyen szerepelt, megelőzve Bulgáriát.

Erdélyben 2021 januárjában 7,4 milliárd euró volt a teljes vállalati hitelállomány, ami a romániai volumen 31,2%-át tette ki. Az egy vállalatra jutó hitelállomány Erdélyben 2019-re került vissza a válság előtti szintre. Ez átlagosan 33 ezer eurót jelent, ami kevesebb mint fele a bukarestinek, és kevéssel nagyobb, mint a többi történelmi régióban. A székelyföldi vállalatoknak alacsony a hiteltartozása (14.585 euró), 2019-ben az erdélyi átlag felét sem érte el. 

Erdélyben a vállalati betétek volumene 2021 januárjában 7,2 milliárd euró volt, ami a teljes romániai állomány kevesebb mint negyedét (23,5%-át) tette ki. Az egy vállalatra jutó betétállomány tekintetében a hiteleknél jelentősebb különbség figyelhető meg a főváros és a vidék között, az erdélyi vállalatokra jutó 25.000 eurónyi megtakarítás a bukaresti átlag negyede. Az erdélyi régiók közötti eltérések nem számottevőek, ami annak is köszönhető, hogy az elmúlt tizenhárom évben a gazdaságilag elmaradottabb megyékben nőttek a leginkább a vállalatok pénzügyi tartalékai.

A járvány első évében – 2020. március és 2021. február között – a hitelállomány több mint 5%-kal, a betétállomány pedig közel 15%-kal bővült, a betétállomány ilyen mértékű növekedésére 2008 és 2020 között nem volt példa. A járvány alatt a vállalati betétek növekedése a recesszió előjele is lehet. Bizonytalan gazdasági környezetben ugyanis a vállalatok óvatosabbak a befektetések kihelyezésében, késleltetik a beruházásaikat, ami a készpénzállomány növekedésében mutatkozhat meg. Ennek a bizonytalansággal kapcsolatos okfejtésnek látszólag ellentmond az, hogy a hitelállomány viszont nagyot nőtt az előző évekhez képest. Ez a növekedés minden bizonnyal a kormányzat – EU által is szorgalmazott és támogatott – pénzügyi-költségvetési beavatkozásainak, anticiklikus reformjainak köszönhető. 

A teljes elemzés az Erdelystat.ro honlapon olvasható.