2021. május 16., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Iskolaközpontú szemlélet

Méltányosan és arányosan támogatott oktatásügyi rendszer kialakítását tűzte ki célul a marosvásárhelyi tanács RMDSZ-frakciója. Hogy milyen határozattervezeteket és módosítási javaslatokat indítványoztak az intézmények működésének, valamint a diákok és pedagógusok éle-tének a megkönnyítése érdekében, az elmúlt héten Frunda Csenge frakcióvezető, dr. Tamási Zsolt és Bereczki Sándor tanácsosok ismertették a sajtó képviselőivel. 

A tanintézményeknek szánt összegek leosztásakor a fontosabb fejlesztésekre összpontosítottak, mint az iskolák belső internethálózatának bővítése, kialakítása, amit külön tételként fogadtak el. Ezenkívül: iskolabútorzat, a szükséges javítások, bővítések, sportolási feltételek – sorolta a fő tételeket dr. Tamási Zsolt, majd a lehetséges forrásokat is megjelölte. Uniós pályázat elnyerése nyújthat segítséget az interaktív táblákkal való felszerelés, laptopok, táblagépek, webkamerák, projektorok, wifirouterek beszerzésére, ha azonban uniós pénzekhez nem sikerül hozzájutni, a költségvetés kiigazításával oldják meg a támogatást.

A költségvetésben feltüntették a hőközpontok javítására vagy cseréjére szükséges összegeket, a csempekályhák cseréjét a 7-es számú iskola B épületében. Az óvodáknál a napközis tevékenységekhez szükséges eszközök megvásárlására irányoztak elő pénzt, továbbá az iskolák bővítéséhez, sporttermek létesítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányok megrendelésére.

A méltányosság jegyében kapnak támogatást az iskolai bútorzat cseréjére, javítási munkákra a korábbi években elhanyagolt tanintézmények. Felhívta a figyelmet arra, hogy az igazgatók a költségvetés összeállításakor a fejkvóta alapján járó támogatást mindenképpen igényeljék, s ezen felül külön tételben az önkormányzat kiegészítő támogatását.

Módosítottak az iskolai pályázatok szabályzatán. Ezentúl a kezdő igazgató miatt a pontozásnál nem kerül hátrányba az iskola, közös programok alkalmával a vendéglátók étkezési költségei is elszámolhatók, és úgy módosították a határidőket, hogy az év eleji rendezvényeket szintén támogatni lehessen. Az előkészített sport- és kulturális pályázatokat illetően, amelyek tanulmányozhatók, várják az érdekeltek hozzászólását. 

Hogy az iskolahálózat a valós helyzetet tükrözze, a Dr. Bernády György Általános Iskola által használt épület átkerült a tanintézmény gondozásába, a Bolyai elemi osztályai esetében is rendezték az ingatlant. 

Megnyílhatnak az iskolaudvarok, amelyeket a környékbeli gyermekek ingyen, más igénylők bérleti díjért használhatnak, ha ezt az adott tanintézmény meghatározott időpontokban lehetővé teszi. Az iskola feltételeket is szabhat, amelyeket a helyi tanácsnak kell teljesítenie, mint például biztonsági őr jelenléte, térfigyelő kamerák felszerelése. Amelyik iskola vállalja, előnyben részesül a szabadtéri sporteszközökkel való ellátásnál és a sporttámogatásoknál. Az iskolaszékek által hozott döntésekre a járványhelyzet kedvező alakulása nyomán visszatérnek. 

Marosvásárhelyen is rendeződik a helyzet, ugyanis a magyar kormány által finanszírozott Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében érkezett 14 játszótéri berendezés közül 13-nak van már telepítési engedélye, és a 14. is folyamatban van. E téren a 34 helyszín közül megyeszékhelyünk hátrányban volt, de miután a telepítéshez szükséges költségvetést elfogadták, valamennyi óvodában, napköziben hozzáfognak a munkához. 

Bereczki Sándor képviselő ismertette, hogy Marosvásárhelyen rendeződik végre a diákoknak járó ösztöndíjak kiosztása, amit kormányhatározat ír elő. Megyei szinten nagy hiányosságok mutatkoztak ezen a téren, ismertették januárban abban az alternatív jelentésben, amely a Tiszta iskolákért Maros megyében elnevezésű projekt keretében a Román Akadémiai Bizottság (SAR) kezdeményezésére készült. A városi tanács március 25-én egyhangúlag fogadta el a Tamási Zsolttal közösen kidolgozott határozattervezetet, amely szerint az idei tanévtől kezdődően a diákok a kormányhatározatban előírt mind a négy típusú ösztöndíjból részesedni fognak – mondta Bereczki Sándor. A teljesítmény-ösztöndíjak értéke havi 300 lej, az érdemösztöndíjaké 130, a tanulmányi ösztöndíjaké 120, a szociális ösztöndíjaké 100 lej, ezek magasabb összegek, mint amiben a környező nagyvárosok diákjai részesülnek. 

Május végi ülésén dönt a tanács arról a határozattervezetről, amelynek a célja a képességi vizsgán és az érettségin tízes általánost elért diákok jutalmazása. Szintén tanácsi határozattal szeretnék létrehozni a Gaudeamus díjat; a helyi tanács minden iskolában a tagozatok évfolyamelsőit nemcsak oklevéllel, hanem pénzzel is jutalmazná.

Fotó: Bodolai Gyöngyi