2021. május 12., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Lezajlott a felvételi a MOGYTTE-n

Június 26-án, vasárnap bonyolították le a felvételi vizsgát, és ismertették is az eredményeket a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti Tudomány- és Technológiai Egyetemen. A román nyelvű általános orvos- és katonaorvos-képzés kivételével nem volt nagy versengés a helyekért, sőt a gyógyszerészeti karon nem is volt annyi jelentkező, ahány helyet meghirdettek. 

A felvételi vizsgát az öt- és hatéves tanulmányi időt igénylő szakokon a járványügyi előírások betartásával több helyszínen, de az utóbbi években megszokott módon tartották. Az általános orvosi és fogorvosi szakra jelentkezők feleletválaszolós tesztet töltöttek ki – választás szerint – biológiából vagy kémiából. A teszt eredménye 90 százalékot, az érettségi általános a jegy 10 százalékát képezte. A rövidebb időtartamú szakokon, mint például az általános asszisztens-, fogtechnikus, dietetikusképzésre jelentkezőknél az érettségi általánost vették figyelembe, ha két vagy több diáknak egyforma volt a jegye, a négy év általánosa döntötte el az elsőbbséget, nekik tehát vasárnap nem kellett vizsgázniuk. 

A következőkben a magyar tannyelvű szakokon elért eredményeket tekintjük át. 

Az általános orvosi szak 120 helyére 273-an jelentkeztek, egy diák hiányzott az írásbeliről. 119 hallgatót vettek fel, az utolsó bejutó általánosa 6,38 volt. Egyébként 188-an érték el az ötös általánost. Egy helyre a társadalomvédelmi rendszerből érkező hallgató jutott be. 

Akik elérték az ötös általánost, átiratkozhatnak a fogorvosi és a gyógyszerészeti karon üresen maradt helyekre, ahova a jegyek függvényében nyerhetnek felvételt.

A román tagozaton az idén is nagy volt a versengés, ugyanis a romániai orvosi egyetemek többségéhez viszonyítva a marosvásárhelyin továbbra is csak egy tantárgyból kellett írásbelizni, azaz választani lehetett a biológia és a kémia között. A 720 jelentkezőből a tandíjmentes helyekre 216-ot vettek fel (6,70 volt az utolsó média). 

A magyar tannyelvű általános asszisztens szak 60 helyére 91-en jelentkeztek, és 59 hallgatót vettek fel, 7,42 volt az utolsó általános. Egy hallgató falun működő középiskolából felvételizett sikeresen.

A fogorvosi szakra meghirdetett 54 helyre 63-an pályáztak, de csak 31-en érték el az ötös általánost, plusz egy diák a társadalomvédelmi rendszerből. Az üresen maradt helyekre az általános orvosira felvételizők közül az átmenő jegyet elért diákok iratkozhatnak át. 

Az 50 gyógyszerészi helyre 39-en felvételiztek, valamennyinek sikerült a vizsgája, a legutolsó általános 6,14 volt. Ide is át lehet iratkozni az általános orvosi szakon ötösön felüli átlagot elért diákoknak.

A román tagozaton a 28 jelentkezőből 25-en érték el az átmenő jegyet. 

Az idén indult magyar nyelvű informatika szakra 14 tandíjmentes helyre jelentkezőt vettek fel, 6,56 volt az utolsó átlag. 

Az a tény, hogy egyre több egyetemi hely van országos viszonylatban, viszont az átlagos képességű diákok számára továbbra is nehéz az érettségi vizsga, megmutatkozik az egyetemi felvételik eredményében. Ezt tükrözik az orvosi és gyógyszerészeti egyetem felvételi adatai is.

Furcsa, hogy az idén a felvételi vizsgát pihenőnapon, az istentiszteletek, misék napján, vasárnap tartották meg. 

Fotó: Nagy Tibor (archív)