2021. november 30., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról

MAROS MEGYEI TANÁCS – ELNÖK


A Maros Megyei Tanács elnöke,

az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, a 188. cikkely (2) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontjával, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján


elrendeli:

1. cikkely: (1) Összehívja 2021. október 21-én 13:00 órára a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.

(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény Facebook-oldalán.

3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes oldalán, valamint elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.


Péter Ferenc

ELNÖK

Ellenjegyzi

Paul Cosma

FŐJEGYZŐ


A Maros Megyei Tanács elnöke 2021. 10. 15-i 352-es rendeletének melléklete


A Maros Megyei Tanács 2021. október 21-i soros ülésének


NAPIRENDTERVEZETE


1. Határozattervezet Maros megye 2021. évi általános költségvetésének kiigazításáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet a Maros megye 2021. szeptember 30-i, konszolidált általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 57/2021. sz. utólag módosított és kiegészített határozatának módosításáról, amely a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV. 2021. évi bevételi és kiadási költségvetésére, valamint a működési költségekre kapott állami támogatás elfogadására vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2021. június 24-i 100. sz. határozata 1. és 2. mellékletének a módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására vonatkozik egyes megyei érdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2016.12.21./190. sz. utólag módosított határozatának módosításáról, amely egy, a Maros megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanács ügykezelésében levő ingatlannak az állam köztulajdonába való átutalására vonatkozik; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet egy 5890 m2 felületű földterület Maros megye köztulajdonából Alsóidecs község köztulajdonába való átutalásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház „Energiafelújítási munkák és ehhez kapcsolódó munkálatok – a meglévő tetőtér kibővítése – tüdőgyógyászati osztály” elnevezésű beruházás megvalósításáról szóló megállapodásról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház „Orvosi funkciókkal rendelkező épület felépítése, a fertőző betegek, intenzív osztály épületek lebontása – C6, C8, C9 épülettömbök” elnevezésű beruházás megvalósításáról szóló megállapodásról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház „Általános javítások, a Hunyad utca 29. sz. alatti ingatlan kibővítése és modernizálása – II-es számú fertőzőklinika” elnevezésű beruházás kivitelezésébe való beleegyezésről;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020.11.26./171-es sz. határozatának módosításáról, amely a Marosvásárhely, Horea utca 24. sz. alatti ingatlan helyrajzi és kataszteri adatainak aktualizálására irányuló intézkedésekre vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet egy földterület ingyenes használatba adásáról, amely Maros megye köztulajdona és a Maros Megyei Klinikai Kórház ügykezelésében van;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

12. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Tanács 2017. 04. 12-i 48-as sz. határozatának módosításáról, amely a Kultúrpalota felújítását célzó pályázat és a pályázattal járó költségek jóváhagyására vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

13. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

14. Határozattervezet a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Városi Kórház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

15. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselőinek a Maros megyei Inkluzív Oktatási Központok vezetőtanácsaiba való kinevezéséről;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

16. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2018.04.26./49-es sz. határozata 2. sz. mellékletének a módosításáról, amely a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV. szerkezeti felépítésének és státusjegyzékének jóváhagyására vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

17. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselőinek kinevezéséről a Maros megyei Inkluzív Oktatási Központok igazgatói és aligazgatói állásainak betöltésére szervezett versenyvizsgák interjúpróbáin az értékelőbizottságba; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

18. Határozattervezet a Visit Mureş Egyesület alapszabályzata módosításának a jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

19. Határozattervezet a „Lift beszerelése a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Városi Kórházba – Ideggyógyászati pavilon” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról; 

Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

20. Határozattervezet egyes intézkedések meghozásáról az „Energetikai hatékonyság növelése és az ehhez kapcsolódó munkálatok a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti adminisztratív épületében” beruházás kivitelezése érdekében; 

Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

21. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, „Könnyű útburkolat a DJ133 megyei úton, Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye” beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az időszerűsítéséről, amit a Maros Megyei Tanács 2017. március 16-i 28. sz. határozatával hagyott jóvá, és egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/időszerűsítésére vonatkozik, valamint annak jóváhagyásáról, hogy az állam költségvetéséből a Helyi Fejlesztések Országos Programja keretében nem finanszírozható költségvetési tételeket a helyi költségvetésből finanszírozzák;

Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

22. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, az egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról/aktualizálásáról, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak – amelyeket az állam költségvetéséből az országos fejlesztési program keretében nem finanszíroznak – a helyi költségvetésből való finanszírozása jóváhagyásáról szóló, 2017. március 16-i 28. sz. Maros megyei tanácsi határozattal jóváhagyott „A 154J megyei út kiszélesítése Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról; 

Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

23. Határozattervezet a Maros megye, Marosludas, Liliom utca 30A sz. alatti székhelyű Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ átszervezési tervének a jóváhagyásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

24. Határozattervezet a Maros megyei, Nyárádremete község, Mikháza falu, Templom utca 54. sz. alatti székhelyű Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ átszervezési tervének jóváhagyásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

25. Határozattervezet a Maros megye, Marossárpatak község, Fő út 369. sz. alatti székhelyű Ápoló- és Gondozóközpont átszervezési tervének jóváhagyásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

26. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények. 


Péter Ferenc

ELNÖK