2020. július 8., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az egészségügyi minisztérium a kórházak besorolására új módszertant dolgozott ki.


Az egészségügyi minisztérium a kórházak besorolására új módszertant dolgozott ki, ennek alapján immár a hazai kórházak 80%-át sikerült kategorizálni. A Maros megyei egészségügyi intézetek a szaktárca intézkedésétől jobb finanszírozást remélnek, a betegek pedig minőségibb ellátást. A témával kapcsolatosan dr. Vass Levente miniszteri tanácsossal beszélgettünk.

– Miért volt szükség új besorolási módszertanra?

– A romániai kórházak „besorolásának” eddig közismert formája a kórházak elnevezéseiből – városi, megyei, megyei klinikai stb. – származott. Jelen osztályozásnak az a célja, hogy meghatározza a kórházak fejlesztésének az irányát, a szűkös pénzkeretekkel költséghatékonyan gazdálkodjon, eldöntse, hogy milyen szinten van szükség komputertomográfiás vagy mágneses rezonanciás készülékre, ahol a betegek száma és az esetek nehézségi foka megköveteli azt. Egy irányt szabó és fejlesztési stratégiákat lehetővé tevő besorolásról van szó, amely figyelembe veszi a kórház összes olyan adottságát (földrajzi elhelyezés, szakemberek, felszerelés, betegválasztási opciók, magasabb rangú kórház szomszédsága), amelyeknek jelentőségük van egy jól működő országos kórházi rendszer kialakításánál. Az új besorolás elsősorban betegutak optimalizálására használható, irányítottabb betegellátást, tervezhető gépparkfelújítást, szakmai protokollok pontosítását stb. teszi majd lehetővé. A kórházi besorolással a minisztérium azt szeretné elérni, hogy a kórházak finanszírozása méltányosabb és átláthatóbb legyen, ne számíthasson a kórház vezetőinek pártállása, nemzetisége, vagy a kórház földrajzi helyzete. A kórházak besorolására alapozott finanszírozás alaptétele az, hogy egy sok ügyeleti vonalat működtető, drágább gépekkel dolgozó, sokkal nagyobb kiszolgálósze-mélyzettel rendelkező és nagyfokú tudást koncentráló kórház nem működhet a kapacitásának kevesebb százalékával, mint egy nála gyengébben felszerelt és komplikációk esetén a beteget továbbküldő kórház, hiszen a betegmigrációs adatok is azt mutatják, hogy egyre többen választják az akár távolabb levő, de minél teljesebb körű ellátást biztosító kórházakat.

– Május 15-ig minden kórház vezetősége írásban kellett kérelmezze a besorolást a megyei közegészségügyi igazgatóságoktól. Nem zárható ki, hogy a jobb finanszírozás reményében egyes kórházvezetők „kozmetikázott” jelentéseket továbbítottak. Hogyan történt az adatok értékelése, vagy a minisztérium egyszerűen csak rábólintott a beérkezett besorolási kérelmekre?Miért döntöttek úgy, hogy esetenként ideiglenesen sorolnak be kórházakat?

– A minisztérium kielemezte a javaslatok helyességét, méltányosságát, költséghatékonyságát és megvalósíthatóságát, és csak azután bólintott rá. Sok esetben a dokumentumok kiegészítésre szorultak, vagy visszaküldték átírás céljából. Nagyon sok határesetnél személyesen is meghallgattuk a kórházvezetőket, helyi egészségügyi döntéshozókat. Maros megyében várhatóan a megye kórházainak finanszírozása is növekedni fog, hangsúlyosabban a két nagy kórháznál. Az új finanszírozási módszerrel megszüntetjük az országos illetve a megyei biztosítóház felé történő „finanszírozási kegyekért való hajbókolást” és a verseny a megye egészségügyi intézetei között nem a pénzért, hanem a betegek kegyeiért és elismeréséért fog zajlani! Az ideiglenes besorolást jóváhagyjuk, hogy a rendszer reformját elindíthassuk, ne vonhassa kétségbe javító és támogató szándékunkat senki sem. Meggyőződésem, hogy nagyon sok kórházi menedzser megpróbál számára elérhetetlen és nem kifizetődő tervekkel magasabb besorolást kicsikarni. Téves álláspont, mert nem fogja tudni teljesíteni, és a visszafokozás okozta imázsvesztés fájdalmasabb lesz, mert az amúgy jól működő és minőségi osztályainak a megítélését is érintheti. Maros megyében mértéktartó, megvalósítható tervekkel jelentkeztek a kórházak.

– A besorolások ismeretében területi ellátás szempontjából kiegyensúlyozottnak lehet-e nevezni a helyzetet, a lakosság számára hozzáférhető-e mind az alapellátás, mind a magas komplexitású egészségügyi ellátás?

– Pontosan tudjuk, hogy milyen besorolású kórházakra van szükség egyes régiókban. Ma több egészségügyi intézet és kórház van az országban, mint amennyire szükség van, tehát a szám szerinti lefedés biztosított, de a magasabb szintű és minőségibb ellátás érdekében nyitott verseny hozzáférhető minden kórház számára. Maros megyében két érzékenyebb zóna van: a Mezőség nyugati sarka, ahol a sürgősségi központ megerősítése és a családorvosi ügyelet folyamatos biztosítása mellett multifunkcionális járóbeteg-rendelő kialakítása lehet a cél, és a Nyárád–Küküllő menti keleti sarok, ahol a kórházak összefogásával egy negyedik szintű kórházi tengely jönne létre a jelenlegi struktúrák teljes megtartásával. Természetesen itt is szükség van sürgősségi szolgálatra, családorvosi ügyeletre és járóbeteg-rendelőkre.

– A kórházakban előfordul, hogy a legelemibb higiéniai feltételek sem teljesülnek, miközben jó besorolással rendelkeznek.

– A kórházak osztályozása márkanévhez hasonlítható, ami valószínűsíti a rendelkezésre álló osztályok felszereltségét, a szakmai hozzáértés jelenlétét, de nem ad garanciát a minőségi ellátás minden részletére. Ezt a kórházakkreditációnak nevezett folyamat egészíti ki, ahol a kórházon belüli ellátási folyamatok minőségét és garanciális feltételeit vizsgálják és fejlesztik. Jelen besorolás és a kórházi akkreditáció közösen adnak majd egy teljes szintű minősítést a kórházról. A magasabb besorolást elérő kórházakban az egy ellátott esetre eső költségek várhatóan csökkennek majd, és több pénz fordítható fertőtlenítőre, mosószerre, ágyneműre, gyógyszerekre. Azonban minden igyekezetünk ellenére sem a besorolás, sem az akkreditáció nem tudja pótolni az azszisztens, orvos kedvességét, rátermettségét és empátiakész-ségét…